top of page

яка функціонує майже 80 років, тісно пов’язана з розвитком харчового виробництва, галузевою наукою, історією утворення та реорганізації державного органу управління галуззю.

Бібліотека на всіх етапах своєї діяльності збирала та оберігала дані про свою історію. В архіві знайдено документи, що свідчать про перші кроки формування бібліотечного фонду.

1.
2.

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ В ЧАСІ

1943 р.

1944 р.

1945 р.

1948 р.

1953 р.

1957 р.

1965 р.

1998 р.

Перші кроки формування майбутнього бібліотечного фонду

В архіві бібліотеки були знайдені документи, що свідчать про перші кроки формування бібліотечного фонду. У кошторис Наркомату, що на той момент був розташований у м. Харків, на 4 квартал 1943р. у статті 3 було закладено купівлю канцелярських та господарчих товарів. За цією статтею заплановані кошти в сумі 0,3 тис. крб. на придбання довідкової літератури та періодичних видань.
Серед важливих знахідок стали дані про формування, облік бібліотечного фонду, працівників, відповідальних за цю ділянку роботи, оскільки на той час література та періодичні
видання отримувало Управління учбовими закладами.

Бібліотека Наркомату харчової промисловості

В кінці 1943 року Наркомат виходить з клопотанням до Державної штатної комісії при Раді Народних Комісарів СССР про розширення штату Управління, і в 1944 році введена посада економіста, на яку призначається Радченко М.М., яка, крім основної роботи, займалася обліком та обробкою літератури. Початок першої інвентарної книги бібліотеки датований 28 листопада 1944 року і закінчується в травні 1945 р. за підписом Радченко М.М як завідувачем бібліотеки.
Перші надходження бібліотеки – видання, які вийшли друком в воєнні роки: тематичні збірники “Пищевая промышленность” (1943-1944 р.р.), збірники “Виноделие и виноградарство ”(1943-1944 рр.); книги: Фролов-БагреевА. Советское шампанское (1943 р.), Гивартовский Р.В. Технология дрожжевого производства (1943р.), Ауэрман Л. Технология хлебопечения (1942 р.), інші рідкісні на сьогодні видання. До Дня Перемоги бібліотека отримала 2670 примірників літератури.

Технічна бібліотека Наркомату харчової промисловості

Ще один надзвичайно важливий документ: “Штатное расписание наркомата пищевой промышленности УССР на 1945 год”, затверджений 31 серпня 1945 р. За розписом в центральному апараті 31 структурний підрозділ – управління та відділи, 182 штатні одиниці. В структурі Управління учбовими закладами за номером 100 - штатна одиниця завідувача технічною бібліотекою.

Технічна бібліотека Міністерства харчової промисловості

В 1947-1948 рр. Наркомат реорганізується в Міністерство харчової промисловості і орендує приміщення Будинку уряду по вул. Кірова, 23 (нині вул. М. Грушевського).

Технічна бібліотека Міністерства промисловості продовольчих товарів

У 1953 році бібліотека знову змінює свою назву у зв'язку з реоганізацією Міністрества на базі якого функціонувала бібліотека.

Центральна науково-технічна бібліотека (ЦНТБ) Київського Раднаргоспу

Після реорганізації системи управління в 1957 році бібліотеку передано Київському раднаргоспу. У цей період змінено її статус – з технічної реорганізовано в Центральну науково-технічну. З цього часу вона стає методичним центром для мережі науково-технічних бібліотек підприємств і організацій харчової та переробної промисловості.

ЦНТБ Міністерства харчової промисловості

З поверненням до галузевого управління промисловістю у 1965 році бібліотека увійшла до складу Міністерства харчової промисловості. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів з 1975 року ЦНТБ було затверджено галузевим депозитарієм. У фонді бібліотеки зберігаються цінні старовинні книги, праці видатних діячів харчової промисловості, видання з технології та обладнання харчових виробництв, різноманітні рецептури.

Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості України

З 1998 року бібліотека має сучасну назву і продовжує писати свою історію у царині науково-технічних бібліотек України.

За роки існування бібліотеки створені унікальні фонди, що налічують понад 400 тис. примірників, якими користується не одне покоління фахівців харчової промисловості. Це книги, періодичні вітчизняні та зарубіжні видання, стандарти, описи винаходів до патентів, промислові каталоги, неопубліковані документи.
Основне завдання діяльності
 бібліотеки на сьогодні - трансформація традиційної бібліотеки в інформаційний центр, а також розширення спектру інформаційно-бібліотечного обслуговування, запровадження нових автоматизованих технологій, що прискорюють шлях користувача до релевантної інформації. Конкретність запитів користувачів на літературу, професійна спрямованість інтересів вимагають сучасної, постійно поновлюваної інформаційної бази бібліотеки.

Хімічний склад харчових продуктів, їх структурні якості, електрофізичні методи обробки, нетрадиційна сировина, що використовується в харчовій промисловості, біологічно активні харчові добавки, безпека продовольчих товарів, низькокалорійні харчові продукти, продукти лікувально-профілактичного напрямку, обладнання харчових виробництв, дитяче та дієтичне харчування, тара та пакування харчових продуктів, очисні спорудження харчових підприємств - питання, до яких неодноразово звертаються фахівці різних галузей харчової промисловості.

bottom of page