top of page

Тематична виставка "Звичаї нашого народу. Традиції різдвяних та новорічних свят"

Тематична виставка "Звичаї нашого народу. Традиції різдвяних та новорічних свят"

Звичаї нашого народу. Традиції різдвяних та новорічних свят

грудень 2023


61

Г-94

Гулий , І.С.  Основи валеології: Валеологічні аспекти харчування/ І.С. Гулий , Г.О. Сімахіна, А.І. Українець; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т харчових технологій. - Киiв: НУХТ, 2003. - 334 с.

Викладено сучасні відомості про фундаментальні досягнення біології, біохімії, фізіології, гігієни харчування, геронтології у вивченні чинників, що впливають на стан здоров'я людей. Особлива увага приділяється валеологічній ролі харчування у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я.

642

З-41

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: для підприємств громад. харчування всіх форм власності/ О.В. Шалимінов та ін. – К.: А.С.К., 2000.- 848 с. – Дод.: с.846-847.

Збірник видається вперше в Україні. і складається з 15-ти розділів, в яких пропонуються рецептури страв і кулінарних виробів кухонь народів різних країн.  У додатку дано 30 таблиць з нормами витрат сировини, виходу продукції, відходів та втрат в процесі роботи з різними продуктами.

39

К90

Культура і побут населення України: навч. посібник/ В.І.Наулко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288с., іл. – Бібліогр.: с278-280. – Термінол. слов.: с.281-283.

У другому виданні з урахуванням новітніх даних подано огляд основних етапів етнічної історії України , розвитку різноманітних сфер матеріальної та духовної культури її населення, містяться відомості про українську діаспору та її культурні надбання.

663

О-46

Оздоровче харчування: навч. посіб./ П.О. Карпенко та ін.; за ред. П.О. Карпенка; КНТЕУ. - К., 2019. - 628 с.: табл. - Бібліогр.:

У посібнику розглянуто теорії харчування, традиційні та окремі нетрадиційні види харчування, висвітлені  загальні підходи до організації і технології раціонального і лікувального харчування  відповідно до  сучасних досягнень нутріціології. Розглянуто сучасні принципи та методики дієтотерапії при найбільш поширених захворюваннях. Наводяться чинні нормативні документи, що використовуються в організації оздоровчого та лікувального харчування.

39

О-65

Орел, Л. Українська родина. Обряди і традиції. До 200-ліття від дня народження Тараса Григоровича Шевченка/ Л. Орел. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2015. - 512 с.: іл. - Бібліогр.: с.507-508 . - ISBN 978-966-355-121-0

Книга висвітлює звичаї та обряди українського народу, які здавна були збережені і передавалися від покоління до покоління впродовж його життя та побуту: родини, хрестини, пострижини, виховання дітей, молодіжні вечорниці та досвітки, весільні обряди, ярмаркування тощо. Подано відомості про народне будівництво (хата, громадські будівлі, вітряки). Видання має календарні та родинно-побутові пісні з нотами, ілюстроване кольоровими та чорно-білими світлинами.

39

С46

Скуратівський В.Т. Русалії/ В.Т. Скуратівський. –К.: Довіра, 1996. – 734 с. – Бібліогр.: с.719-728.

У книзі описано найдавніші міфологічні вірування, обряди, народну символіку, різноманітні форми родинно-побутового і громадського життя – весь спектр матеріальної та духовної культури українського народу.

39

С46

Скуратівський В.Т. Святвечір: у 2-х кн./Т.В. Скуратівський. – К.: Вироб.-комерц. фірма «Перлина», 1994. – (Укр.пізнав. б-ка «Земляки, Сер.»Українці»)

Кн.1. - 288 с., іл.

Кн.2. – 192с,: іл.

До видання входить понад 100  грунтовних описів свят та обрядів, які сповна розкривають духовний світ українців,їхній Божий дар творити його добрим, щедрим, щирим, милосердним та гостинним. Оповіді  автора написані образною мовою, пересипані піснями, прислів’ями, приказками.

39

С46

Скуратівський В.Т. Святки/ В.Т.Скуратівський. – К.: Вид-во «Українознавство», 1995. – 120 с., іл. – Б-ка журналу «Пам’ятки України». Кн.15.

Відновлення традиційних свят і обрядів є запорукою відродження духовності в нашому національному домі. Цій меті має прислужитися й видання народного календаря, подібного до якого ще не було в Україні.

39

У45

Українознавство: зб., Вип. 1. № 82/ редкол.: В.М. Андрєєв,  Т.Б. Бикова,  В.В. Бездрабко,  І.О. Ворончук,  П.П. Гай-Нижник, гол. ред. С. Кульчицький; Наук.-дослід. ін-т. українознавства. - м. Біла Церква: ФОП Дишлюк О.В., 2022. - 188 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: джерела з українознавства--філософські проблеми українознавства--специфіка української філософії--мовні виміри ідентичності--зовнішня політика

39

Я 72

Яремчук, В.П. Календарна обрядовість українців. Етнографічний, філософсько-публіцистичний та методичний матеріал/ В.П. Яремчук. - К., 2015. - 216 с.-  Нот. дод.: С.159-214.

Книга максимально повно показує давньоукраїнські обряди з посиланням на дохристиянську суть кожного свята з описанням головних обрядових дій кожного свята та використанням при цьому обрядових реквізитів і обрядової їжі. Подано рекомендації, як втілити свято на сцені  і в масовому дійстві. Пропонуються сценарії окремих обрядів, з текстами пісень та нотними додатками. Книга  містить роздуми автора про український фольклор, історію його виживання, про необхідність збереження національної історико-культурної спадщини.

bottom of page