top of page

Березень 2024. Видавництва України

Ретрополичка. Видавництва України

Вип.3


664.1

К90

Кулик М.І. Розрахунок потужності цукрових заводів/ М.І. Кулик; ред. Л.П. Денисенко. - Київ: Держ. вид-воВид-во «Технтехнічної  літератури УРСР, 1961.- 92 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с.91.

У книзі викладено теорію визначення економічно доцільних потужностей цукрових заводів і тривалості цукробурякового виробництва.


664.1

З-38

Захист від корозії устаткування цукрових заводів/В.К.Супрунчук та ін. – Київ: Вид-во «Техніка», 1972. – 241 с.: рис. табл.. – Бібліогр.: с.230-238.

Розглянуті основні найхарактерніші види корозійного руйнування технологічного обладнання цукрових заводів, причини їх виникнення та способи протикорозійного захисту.


664.1

Д31

Демчук Г.С. Упарювання мелясної барди/ Г.С. Демчук, С.М. Константинов. – Вид-во «Техніка», 1972. – 107 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с.105-106.

У брошурі викладено відомості про хімічний склад, властивості та утилізацію мелясної барди. Докладно описано процеси теплообміну при кипінні мелясної барди та складено діаграми процесу теплообміну.


664.1

К71

Косенко О. Завод над заводдю. (Нариси з історії Андрушівського цукрозаводу)/ О. Косенко. – Житомир,1993. -64 с.: іл.

bottom of page