top of page

Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості.

У посібнику розглядаються теоретичні основи цивільного захисту, державне управління у сфері цивільного захисту, діяльності підприємств різноманітних галузей харчової промисловості у надзвичайних ситуаціях Водночас він може бути корисним викладачам та студентам інших вищих навчальних закладів, керівному складу підприємств, установ та організацій харчової промисловості.

Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості. Навч. посіб./ За заг.

Ред. Халмурадова Б.Д., О.В. Хіврич, Б.Д. Халмурадов, О.П. Слободян, А.М.

Литвиненко, Н.В. Володченкова – К.: «Центр учбової літератури», 2021. – 192 с.

Навчальний посібник складається з VII розділів.

У І розділі викладені питання цивільного захисту населення і територій у надзвичайних

ситуаціях, як складової безпеки держави. Правовою основою ЦЗ є Конституція України,

Кодекс цивільного захисту України, інші закони України. В Україні діє Єдина державна

система цивільного захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій.

Система – це сукупність органів управління, сил та засобів підпорядкованих спеціально

уповноваженому центральному органу виконавчої влади функціональних та

територіальних органів управління. У розділі описано ЦЗ на підприємствах харчової

промисловості: структура, створення служб, залежно від характеру виробництв.

Розділ ІІ - характеризує види (техногенного, природного, соціально – політичного та

воєнного характеру) надзвичайних ситуацій. Аналізуються аварійні ситуації та надані

заходи при виконанні доаварійних і аварійних ситуацій.

ІІІ розділ – Захист виробничого персоналу і населення у надзвичайних ситуаціях.

Описано підготовку і проведення комплексу заходів, направлених на захист населення на

території всієї нашої країни. До заходів належать: одержання сигналів, команд,

розпоряджень органів виконавчої влади і органів управління у сфері цивільного захисту

населення і територій від надзвичайних ситуацій. Щоб оповістити та привернути увагу

населення використовується основний сигнал ЦЗ «Повітряна тривога», електричні та

ручні сигнали, гудки підприємств та транспортних засобів.

ІV розділ – Захист сировини, напівфабрикатів, готової продукції від зараження

небезпечними чинниками різного походження на підприємствах харчової промисловості.

Наведена характеристика можливих механізмів зараження хімічними речовинами та

біологічними чинниками. Одним з основних завдань ЦЗ на переробних підприємствах є

захист харчової сировини, напівфабрикатів, готової продукції, води на підприємствах.

Вибір способу захисту визначається видом продукції, її кількістю, умовами зберігання на

різних підприємствах галузі.

V розділ посібника знайомить користувачів із загальною характеристикою методів

знезараження радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами та біологічними

чинниками.

VI розділ містить основні положення щодо оцінки стійкості функціонування об’єкту

економіки в умовах надзвичайних ситуацій. На кожному об’єкті економіки завчасно

проводиться певний обсяг робіт, які передбачені для надзвичайних ситуацій.

VII розділ - наведені основні положення щодо організації рятувальних та інших

невідкладних робіт на підприємствах харчової промисловості.

У навчальному посібнику є додатки.


bottom of page