top of page

Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України

Прокопенко Л.І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України: монографія \ Л.І. Прокопенко. – Київ : Вид – во Ліра – К, 2017. -220 с. розглядає, аналізує роботу ОУНБ, стан забезпечення інформаційних потреб користувачів. Часовий відрізок охоплює 90 – ті роки ХХ століття  та перше десятиріччя ХХІ століття. У цей період відбуваються трансформаційні процеси у бібліотечній галузі, сформувалася законодавча база, запроваджується інформатизація бібліотек.  Наукове видання складається з 3 – х розділів.


Розділ I. Інформаційні потреби користувачів бібліотек:стан наукової розробки проблеми.  У розділі проведено всебічний аналіз праць, пов’язаних з забезпеченням інформаційних потреб користувачів. Питання вивчалися частково  науковцями та фахівцями у галузі книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії. Автор коротко знайомить з історією розвитку теорії інформаційних потреб  ( далі ІП), починаючи з кінця  ХІХ століття і до І десятиріччя ХХІ століття. Висвітлюються дослідження  українського користувача, (з 1969року) започаткованого Державною республіканською  бібліотекою УРСР ім. КПРС (зараз Національна Парламентська  бібліотека України ім. Я. Мудрого).


Розділ II. Користувач обласних універсальних наукових бібліотек України. Розглянуто процес вивчення  змін, що відбулися у структурі читацької аудиторії ОУНБ: збільшення користувачів з вищою і середньою спеціальною освітою, зростання кількості учнівської і студентської молоді. Виявлення ІП користувачів дали можливість внести зміни у систему обслуговування, розширити види інформаційних та сервісних послуг.    


Розділ III. Обласні універсальні наукові бібліотеки як сучасні культурно – інформаційні центри. Звертається увага на важливу роль інформаційних ресурсів бібліотек,  інноваційну діяльність обласних універсальних наукових бібліотек.  Головна мета інновацій, які впроваджуються у ОУНБ, є покращення обслуговування користувачів та якісне задоволення їх ІП.       

       

Завершують текст монографії: висновки, список використаних джерел, додатки                                                                                                                                           


bottom of page