top of page

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
№3 2024 р.

Антюшко, Д.  Законодавчі новації щодо паковання спеціальних харчових продуктів/ Д. Антюшко, В. Осика, Г. Сєногонова //Товари і ринки. - 2023. - №3. -  С. 65-78. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Пасічний, М.  Фіскальний потенціал ринку тютюнових виробів/ М. Пасічний //Товари і ринки. - 2023. - №4. -  С. 14-30. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Попик, О.  Управління невідповідностями в системі управління якістю/ О. Попик //Товари і ринки. - 2023. - №3. -  С. 79-93. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Сімкін, Д.О.  Використання аутсорсингу на підприємствах харчової промисловості: теорія, практика, особливості/ Д.О. Сімкін, О.М. Пєтухова //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №4. -  С. 85-94. - Бібліогр. в кінці ст.

Слізков, А.  Системний підхід до прогнозування властивостей текстильних виробів/ А. Слізков, Г. Михайлова //Товари і ринки. - 2023. - №3. -  С. 94-110. - Бібліогр. в кінці ст. - Ст. англ. мовою. - ДНТБ

Чепеленко, А. Маркетингові стратегії на світовому ринку товарів та послуг/ А. Чепеленко //Товари і ринки. - 2023. - №4. -  С. 4-13. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Черниш, Т.  Контекстна реклама як інструмент інтернет-маркетингу / Т. Черниш, О. Салімон //Товари і ринки. - 2023. - №4. -  С. 31-43. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

bottom of page