top of page

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
№4 2023 р.

Гадзало, Я.М. Інституційне забезпечення функціонування продовольчої системи України в сучасних кризових умовах/ Я.М. Гадзало, І.І. Ібатуллін, Ю.Я. Лузан //Вісник аграрної науки . - 2022. - №8. - С. 5-15. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН.


Горьовий, В.П. Особливості становлення та розвитку української сільськогосподарської кооперації / В.П. Горьовий //Вісник аграрної науки . - 2021. - №8. - С. 79-86. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН.


Новаковський, Л.Я. Проблеми збереження статусу землекористування наукових установ і підприємств НААН / Л.Я. Новаковський //Вісник аграрної науки . - 2021. - №9. - С. 5-11. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН.


Сичевський, М.П. Зарубіжна практика підвищення доступності продовольчих товарів для різних верств населення в контексті трансформації продовольчих систем в Україні/ М.П. Сичевський, О.О. Митченок //Вісник аграрної науки . - 2022. - №6. - С. 63-71. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН.


Татаріко, Ю.О. Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні для потреб королівства Марокко/ Ю.О. Татаріко, В.П. Лукашук //Вісник аграрної науки . - 2022. - №6. - С. 55-62. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН.

bottom of page