top of page

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА №6 2023 р.

Кузьменко, О.Р. Методичні засади трансферу технологій та результати комерціалізації інновацій Інституту олійних культур НААН / О.Р. Кузьменко, О.В. Бєлка, Є.В. Гайдаш //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 133-140. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Кузьменко, О.Р.  Науково-технічна діяльність Інституту олійних культур НААН щодо забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору України/ О.Р. Кузьменко, О.В. Бєлка, Є.В. Гайдаш //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2021. - Вип.31. -  С. 160-168. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Лабораторія ДП "Харківстандартметрологія". Сучасний підхід до визначення безпечності та якості продукції  //Мир продуктов=Світ продуктів. - 2022. - №1. -  С. 13.


Чехова, І.В.  Наукові підходи у сфері ціноутворення на  товарну продукцію рослинництва   / І.В. Чехова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 141-149. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Чехова, І.В.  Особливості функціонування ринку олійних культур в Україні/ І.В. Чехова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.32. -  С. 154-161. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

bottom of page