top of page

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА №7 2023 р.

Капінус, Л.В.  Організація маркетингових івентів у мережі Інтернет  / Л.В. Капінус, І.А. Бойко, О.О. Лелека //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №1. -  С. 57-66. - Бібліогр. в кінці ст.


Скопенко, Н.С. Діджиталізація бізнесу як запорука зростання конкурентоспроможності та успішного розвитку компаній у динамічному середовищі господарювання / Н.С. Скопенко, О.М. Кириченко, І.В. Євсєєва-Северина //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №1. -  С. 44-56.- Бібліогр. в кінці ст.


Страшинська, Л.В.  Методичні підходи до визначення рівня продовольчої безпеки держави / Л.В. Страшинська, О.О. Шеремет, О.М. Михайлик //Наукові праці НУХТ - 2023.  Т.29, №2. -  С. 48-60. - Бібліогр. в кінці ст.


Страшинський, В.І.  Сучасний стан і перспективні напрями розвитку вітчизняного ринку олії та олійно-жирової продукції: якісний аспект/ В.І. Страшинський, О.О. Шеремет, Л.В. Страшинська //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №1. -  С. 67-83. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page