top of page

КОНСЕРВНЕ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНЕ ВИРОБНИЦТВО №4 2023 р.

Василишина, О.В.  Вплив обробки полісахаридними композиціями на вміст біологічно активних речовин плодів вишні/ О.В. Василишина //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №2. -  С. 139-149. - Бібліогр. в кінці ст.


Дударєв, І.М. Вплив рослинних інгредієнтів на органолептичні та фізико-хімічні показники салатних заправок / І.М. Дударєв, О.В. Кузьмін //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №2. -  С. 124-138. - Бібліогр. в кінці ст. –Текст англ. мовою.


Обгрунтування складу високобілкового концентрату для супів швидкого приготування   / Г.О. Сімахіна, Н.В. Науменко, С.В. Камінська, О.М. Межубовський //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №2. -  С. 150-161. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page