top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№12 2023

Оцінювання сортів і ліній пшениці озимої за стабільною врожайністю та адаптивністю в умовах зміни клімату Лісостепу //Вісник аграрної науки . - 2022. - №3. -  С. №3. - Бібліогр. в кінці ст.

Крутякова, В.І. Застосування добрив на основі осадів стічних вод для додаткового фосфорного живлення рослин / В.І. Крутякова, О.М. Нікіпелова, Н.В. Пиляк //Вісник аграрної науки . - 2021. - №11. -  С. 26-32. - Бібліогр. в кінці ст.

Біологічні чинники оптимізації систем удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні / В.В. Волкогон, Л.В. Потапенко, С.Б. Дімова и др //Вісник аграрної науки . - 2021. - №11. -  С. 33-41. - Бібліогр. в кінці ст.

Заверталюк, В.Ф.  Ефективність вирощування овочевих рослин в ущільнених посівах   / В.Ф. Заверталюк, В.О. Богданов , І.І. Колесник //Вісник аграрної науки . - 2021. - №11. -  С. 55-59. - Бібліогр. в кінці ст.

Куцик, Т.П. Вивчення якості лікарської рослинної сировини щодо термінів зберігання / Т.П. Куцик, Л.А. Глущенко //Вісник аграрної науки . - 2021. - №11. -  С. 75-81. - Бібліогр. в кінці ст.

Кутищева, Н.Н. Сравнительная оценка хозяйственно-ценных признаков у новых гибридов подсолнечника селекции ИМК / Н.Н. Кутищева, С.И. Одинец, Л.И. Шудря //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. -  С. 78-91. - Библиогр. на англ. яз.

Полякова, І.О. Кореляційно-регресійний аналіз господарських ознак в селекційній роботі з льоном олійним / І.О. Полякова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. -  С. 92-101. - Бібліогр. англ. мовою.

Алієва, О.Ю. Економічна та біоенергетична ефективність вирощування сортів сафлору в залежності від догляду за посівами на безгербіцидному та гербіцидному фонах/ О.Ю. Алієва //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. -  С. 103-111. - Бібліогр. англ. мовою

Поляков, О.І. Вплив строків сівби та агроприйомів по догляду за рослинами на водоспоживання та продуктивність соняшнику гібриду Регіон / О.І. Поляков, О.В. Нікітенко //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. -  С. 131-140. - Бібліогр. англ. мовою

Чехова, І.В. Регіональний аспект виробництва ріпаку / І.В. Чехова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН . - 2020. - Вип.29. -  С. 142-148. - Бібліогр. англ. мовою.


bottom of page