top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№3 2023

Гопцій, В.О. Адаптивні властивості та селекційна цінність колекційних генотипів

пшениці м'якої озимої за ознаками продуктивності колосу/ В.О. Гопцій, Р.В.

Криворученко //Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 230-241. - Бібліогр. в кінці ст.


Губенко, Л.В. Вплив добрив на продуктивність гірчиці білої / Л.В. Губенко, О.Я. Любчич

//Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 289-295. - Бібліогр. в кінці ст.


Колекція сої Інституту сільського господарства Степу НААН та її селекційна цінність в

умовах степу України / Л.Р. Медведєва, Я.І. Кренців, Т.В. Мостіпан, Л.І. Калініна

//Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 221-229. - Бібліогр. в кінці ст.


Сиромятников, Ю.М. Вплив способів прямої сівби на ріст, розвиток і урожайність зерна

ячменю ярого в умовах Північно-східної частини України / Ю.М. Сиромятников

//Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 296-304. - Бібліогр. в кінці ст.


Стан теплових ресурсів та динаміка урожайності польових культур в умовах північного

Степу України / В.І. Чабан, С.П. Клявзо, О.Ю. Подобед, А.І. Горбатенко //Зернові

культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 330-338. - Бібліогр. в кінці ст.


Сучасні системи землеробства і нове трактування сівозмінної цінності

сільськогосподарських культур / М.С. Шевченко, Л.М. Десятник, К.А. Деревенець-

Шевченко, Н.В. Швець //Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 319-329. - Бібліогр. в

кінці ст.


Фурманець, Ю.С. Вирощування міскантусу в умовах західного Полісся / Ю.С.

Фурманець, М.Г. Фурманець //Зернові культури. - 2020. - Т.4, №2. - С. 305-312. - Бібліогр.

в кінці ст.

bottom of page