top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
№6 2024

Власюк, О.С. Ефективність біопрепаратів проти хвороб соняшнику у Правобережному Лісостепу/ О.С. Власюк, Л.С. Квасніцька, Г.П. Войтова //Сільськогосподарська мікробіологія. -2023. - Вип.37. -  С. 81-88. - Бібліогр. в кінці ст.

Застосування нового методу ТВІ (Tea Bag Indeks) у дослідженні впливу проникаючої радіації на трансформацію мікроорганізмами  рослинних решток/ І.В. Волкогон, В.В. Іллєнко, М.М. Лазарєв та ін. //Сільськогосподарська мікробіологія. - 2023. - Вип.37. -  С. 34-44. - Бібліогр. в кінці ст.

Кір'ян, В.М.  Генетичне різноманіття рослин Чернівецької та Тернопільської областей  України/ В.М. Кір'ян, Л.А. Глущенко, Р.Л. Богуславський //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 22-33. - Бібліогр. в кінці ст.

Рєзнік, С.В. Ферментативна активність чорноземів типових  за різних систем землеробства в умовах Лівобережного Лісостепу України/ С.В. Рєзнік //Сільськогосподарська мікробіологія. - 2023. - Вип.37. -  С. 70-80. - Бібліогр. в кінці ст.

Решетніков, М.В. Вірулентність штамів Pseudomonas Syringae із соризу (Sorghum Orysoidum) та їхня спеціалізація/ М.В. Решетніков, Л.А. Пасічник, Л.М. Буценко //Сільськогосподарська мікробіологія. - 2023. - Вип.37. -  С. 61-69. - Бібліогр. в кінці ст.

Рябчун, В.К. Стан Національного генбанку рослин України у військовий час 2022 року/ В.К. Рябчун, Н.В. Кузьмишина, Р.Л. Богуславський //Генетичні ресурси рослин. - 2022. - №30. -  С. 11-21. - Бібліогр. в кінці ст.

Селекція целюлозоруйнівних бактерій роду  Bacillus  та дослідження їхньої сумісності з мікроміцетом Trichoderma harzianum PD3/ С.Б. Дімова, Л.А. Шевченко, В.В. Волкогон та ін. //Сільськогосподарська мікробіологія. - 2023. - Вип. 37. -  С. 23-33. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page