top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО
№21 2023

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО

№21  2023


Данко, Ю.Ю. Вплив саліцилової кислоти на стресостійкість рослин кукурудзи за умов засолення/ Ю.Ю. Данко, М.С. Кобилецька //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 46-47.

Жук, О.І.  Ріст та продуктивність рослин пшениці м'якої озимої за умов посухи/ О.І. Жук //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 47-49.

Зайцева, І.О.  Константа швидкості водовіддачі як показник стійкості тканин листків до  зневоднення / І.О. Зайцева //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 49-51.

Комариста, В.П.  Зв'язок між нітратним та фосфатним живленням у деяких прісноводних і солоноводних водоростей/ В.П. Комариста //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 38-40.

Коропецький, О.Ю.  Морфофізіологічні показники різних сортів ярої пшениці за умов дефіциту купруму та заліза/ О.Ю. Коропецький, Ю.А. Бокатенко, О.І. Пацула //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 51-53.

Лисенко, О.І.  Вміст фотосинтетичних пігментів у листках гібридів кукурудзи за сумісної дії хрому і ніклю/ О.І. Лисенко //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 53-54.

Посухостійкість колекційних зразків нуту за дії ПЕГ-6000/ А.О. Борисенко, Н.О. Вус, А.О. Василенко, Л.М. Шевченко //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 44-45.

Фу Хао  Генетические механизмы устойчивости пшеницы-однозернянки к болезнетворным организмам/ Фу Хао, В.В. Жмурко //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 58-60.

Шевченко В.В. Зміни стану фотосинтетичного апарату у рослин озимої пшениці різної стійкості за дії посухи та високих температур/ Шевченко В.В., О.Ю. Бондаренко //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 60-61.

bottom of page