top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО.

Список нових надходжень

№3 2023  р.


636

А25

Аграрний вісник Причорномор'я = Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral: зб., Вип.102-103/ редкол.: В.М. Балацький,  І.Б. Баньковська,  А.А. Гетя,  Л.П. Горальський,  М.В. Скрипка; Одеський держ. аграр. ун-т. - Одеса, 2022. - 137 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. - Тексти укр. та англ. мовами.

До збірника ввійшли статті з питань тваринництва, ветеринарії та сільськогосподарських наук.


636

А25

Аграрний вісник Причорномор'я = Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral: зб, Вип.104-105/ редкол.: В.М. Балацький,  І.Б. Баньковська,  М.М. Брошков,  А.А. Гетя,  Л.П. Горальський; Одеський держ. аграр. ун-т. - Одеса, 2022. - 240 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

До збірника ввійшли статті з питань тваринництва, ветеринарії, сільськогосподарських наук.


636

А25

Аграрний вісник Причорномор'я = Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral: зб, Вип.106/ редкол.: В.М. Балацький,  І.Б. Баньковська,  А.А. Гетя,  Л.П. Горальський,  М.В. Скрипка; Одеський держ. аграр. ун-т. - Одеса, 2023. - 148 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань тваринництва, ветеринарії, сільськогосподарських наук.


63

А25

Agriculotural Science and Practice: зб., №2/ НААН України. - К.: Аграр. наука, 2022. - 82 с.: іл.


63

А25

Agriculotural Science and Practice: зб./ НААН України. - К.: Аграр. наука, 2022. - 76 с.: іл.


638

Б34

Бджільництво України: зб./ редкол.:. Л.О. Адамчук,  І.Ф. Безпалий,  О.М. Бергілевич,  І.М. Данилик,  А.В. Жук; ННЦ Ін-т бджільництва ім. П.І.Прокоповича, Ін-т біології тварин НААН. - К.: Ліра-К, 2022. - 80 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Статті збірника розглядають питання розведення, підкормки бджіл, впливу кліматичних умов на якісні показники меду. Запропонована рецептура медово-житнього хліба, дієтичної добавки.


633

Г34

Генетичні ресурси рослин: зб/ редкол.: О.М. Безугла, Богуславський Р.Л.,  В.Д. Бугайов,  Н.І. Васько,  Л.Н. Кобизєва, гол. ред. В.В. Кириченко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків, 2022. - 126 с.: іл.


СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО.

Список нових надходжень №4 2023  р.


633

Г34

Генетичні ресурси рослин: зб, №31/ редкол.: О.М. Безугла, Богуславський Р.Л.,  В.Д. Бугайов,  Н.І. Васько,  Л.Н. Кобизєва; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, НЦ генетичних ресурсів рослин України. - Харків, 2022. - 131 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з теоретичних основ генетичних ресурсів рослин, з питань збереження генофонду рослин, ідентифікації зразків генофонду рослин.


631.1

З-53

Землеробство та рослинництво: теорія і практика: зб, Вип.2(4)/ редкол.: Н.М. Асанішвілі,  І.М. Біляєва,  П.І. Бойко,  В.В. Волкогон,  В.В. Гангур; Ін-т землеробства НААН України. - К., 2022. - 79 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


631.1

З-53

Землеробство та рослинництво: теорія і практика: зб., Вип.3(5)/ редкол.: Н.М. Асанішвілі,  І.М. Біляєва,  П.І. Бойко,  В.В. Волкогон ,  В.В. Гангур; Ін-т землеробства НААН України. - К., 2022. - 109 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


631.1

З-53

Землеробство та рослинництво: теорія і практика: зб., Вип.4(6)/ редкол.: І.М. Біляєва,  П.І. Бойко,  В.В. Волкогон,  В.В. Гангур,  А.В. Голодна; Ін-т землеробства НААН України. - К., 2022. - 91 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


631.1

З-53

Землеробство та рослинництво: теорія і практика: зб., Вип.1(3)/ редкол:. Н.М. Асанішвілі,  І.М. Біляєва,  П.І. Бойко,  В.В. Волкогон,  В.В. Гангур; Ін-т землеробства НААН України. - К., 2022. - 87 с.: Іл. - Бібліогр. в кінці ст.


633.1

З-58

Зернові культури = Grain crops: зб, Том 5. №2/ редкол.: Й. Адамчик,  Н.А. Боденко,  А. Василев,  Б.В. Дзюбецький,  І.О. Зайцева; Ін-т зернових культур НААН України. - Дніпро, 2021. - 416 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.


633.1

З-58

Зернові культури = Grain crops: зб, Том 6. №1/ редкол.: Й. Адамчик,  Г. Бекавас,  Н.А. Боденко,  А. Василев,  Б.В. Дзюбецький; Ін-т зернових культур НААН України. - Дніпро, 2022. - 200 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО.

Список нових надходжень

№5 2023  р.


635

І-29

Ідентифікація ознак зернобобових культур (квасоля, нут, сочевиця): навч. посіб./ В. В. Кириченко, Л.Н. Кобизєва; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Нац. центр генетичних ресурсів рослин України. - Харків, 2009. - 117 с.: іл. - Бібліогр.: с.116-117 . - ISBN 978-966-8691-27-0

У виданні приведені морфологічні, якісні ознаки та біологічні властивості з відповідними ступенями їх прояву, а також діагностичні симптоми впливу біо- та абіотичних чинників на зернобобові культури.


636

Н34

Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, Вип.23. №1/ редкол.: О.М. Брезвин,  В.В. Влізло ,  Д. Войтисяк,  І.В. Вудмаска,  В.М. Гунчак; Держ. служба України з питань безпечності харч. продуктів та захисту споживачів, НААН України. - Львів, 2022. - 248 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У статтях бюлетеня опубліковані  результати дисертаційних робіт на здобуття  наукових ступенів доктора наук, кандидата наук у галузі ветеринарних та сільськогосподарських наук.


635

О-32

Овочівництво і баштанництво = Vegetable and Melon Growing: міжвід. тем. наук. зб., вип. 72/ редкол:. С.А. Вдовенко ,  О.В. Куц,  Л.А. Терьохіна ,  Н.О. Баштан,  О.Д. Вітанов; Ін-т овочівництва і баштанництва України. - Вінниця, 2022. - 99 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Викладено результати наукових досліджень з питань селекції та генетики овочевих і баштанних культур, технології їх вирощування у відкритому та закритому грунті різних природно-кліматичних зон України. Приділено увагу питанням економіки галузі овочівництва, захисту рослин, зберігання і переробки продукції.


635

О-32

Овочівництво і баштанництво = Vegetable and Melon Growing: міжвід. тем. наук. зб., Вип.71/ редкол.: С.А. Вдовенко,  О.В. Куц,  Л.А. Терьохіна,  Н.О. Баштан,  О.Д. Вітанов; Ін-т овочівництва і баштанництва України. - Вінниця, 2022. - 86 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Викладено результати наукових досліджень з питань селекції та генетики овочевих і баштанних культур, технології  їх вирощування у відкритому і закритому грунті різних природно-кліматичних зон України. Приділено увагу питанням економіки галузі овочівництва, захисту рослин, зберігання і переробки продукції.


58

О-66

Орлюк, А.П. Генетичний аналіз: навч. посіб./ А.П. Орлюк, В.В. Базалій; Херсонський держ. аграр. ун-т. - Стереотип. вид. - Херсон: Олді-плюс, 2019. - 218 с.: іл. - Бібліогр.: с.214 . - ISBN 978-966-2393-78-1

У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (альтернативними) та кількісними ознаками. Запропоновано способи, формули і схеми  для розрахунків розщеплення ознак у гібридах, визначення  частоти кросинговеру. Окремі розділи присвячені цитогенетичному та хромосомному аналізам


636

О-75

Основи анатомії мисливських та диких тварин: навч. посіб./ О.П. Мельник, Н.В. Друзь, О.О. Мельник, М.М. Стегней; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К.: НУБіП, 2023. - 243 с.: іл. - Бібліогр.: с.240-241 . - ISBN 978-617-646-518-8

В посібнику викладена  характеристика основних систем організму, серцево-судинної та нервової системи тварин. Окремий розділ подає методи розробки туш диких тварин та птахів, описано поділ туш тварин на окремі ділянки. Видання може бути корисним майбутнім мисливцям.


631.4

О-93

Оцінювання впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем за супутниковими даними : рек./ О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма, О.А. Білокінь; Ін-т агроекології і природокористування. - К.: Аграр. наука, 2021. - 40 с.: іл. - Бібліогр.: с.38-39

Обгрунтовано вибір супутникових індикаторів для прогнозування впливу змін клімату. Сформовано за ретроспективними супутниковими даними часові ряди цих показників. Запропоновано методику прогнозного оцінювання впливу змін клімату на продуктивність агросистем із застосуванням кореляційного і регресійного аналізів.


631.5

П27

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвід. темат. наук. зб., Вип. 72. Ч .2/ редкол:. В.В. Влізло ,  Г.С. Коник,  Г.М. Седіло,  Г.Я. Панахид,  П.І. Бойко; НААН України, Ін-т сільськ. госп-ва Карпатського регіону. - Оброшине, 2022. - 202 с.: іл. - Бібліогр. в іонці ст.

В збірнику опубліковані статті з питань землеробства, рослинництва і тваринництва.


СІЛЬСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО.

Список нових надходжень

№6 2023  р.


631.1

С36

Сільськогосподарська мікробіологія: міжвід. темат. наук. зб./ редкол.: В.А. Вергунов,  Г.О. Іутинська ,  А.В. Калініченко,  В.Ф. Камінський,  В.І. Канівець; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромислового вир-ва, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. - Чернігів: ІСМАВ, 2022. - 77 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами наукових досліджень з різних аспектів сільськогосподарської мікробіології та вірусології.


631.1

С36

Сільськогосподарська мікробіологія: міжвід. тем. наук. зб., Вип. 35/ редкол.: В.А. Вергунов,  Г.О. Іутинська; Ін-т с.-г. мікробіології та агропромислового вир-ва. - Чернігів, 2022. - 89 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Статті збірника висвітлюють результати наукових досліджень з різних аспектів сільськогосподарської мікробіології та вірусології, що мають теоретичне та практичне значення.


58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics: зб, Т.54. №4(318). лип.-серп./ редкол.: А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  Р.А. Волков,  І.М. Гудков; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К.: Академперіодика, 2022. - 279-368 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics: зб, Т.54. №5(319). верес.-жовт./ редкол.: А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  Р.А. Волков,  І.М. Гудков; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К.: Академперіодика, 2022. - 371-460 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics: зб, Т.55. №1(321). січ.-лют./ редкол.: А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  Р.А. Волков,  І.М. Гудков; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К.: Академперіодика, 2023. - 92 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


58

Ф50

Фізіологія рослин і генетика = Plant Physiology and Genetics: зб., Т.54. №6(320). листоп.-груд/ редкол.: А. Атанасов,  М.В. Борисюк,  І.І. Бубряк,  Р.А. Волков,  І.М. Гудков; Ін-т фізіології рослин і генетики України. - К.: Академперіодика, 2022. - 463-552 с: іл. - Бібліогр. в кінці ст.


58

Ф64

Фітопатологія: конспект лекцій/ укл.: С.Г. Літвіненко,  В.В. Буджак; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Вид. 2-ге, випр. і допов. - Чернівці, 2022. - 92 с. - Бібліогр.: с.87-91

Навчальне видання містить коротку інформацію про найпоширеніші хвороби рослин, біологічні особливості збудників хвороб, методи боротьби з інфекційними хворобами.

bottom of page