top of page

ОБЛАДНАННЯ. ТАРА. УПАКОВКА
№1 2023 р.

Вплив інерційних і геометричних параметрів вакуумних захоплювальних пристроїв на допустиме зусілля утримання тарно-штучних вантажів/ М.В. Якимчук, О.М. Гавва, Л.О.

Кривопляс-Володіна и др //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 65-74. - Бібліогр. в

кінці ст.


Вплив профілювання конічної частини стрижня ізолятора на максимальну напруженість електричного поля в його цементно-піщаному закладенні / В.О. Бржезицький, Я.О. Гаран,

М.Ю. Лапоша, І.М. Маслюченко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. - С. 86-92. -

Бібліогр. в кінці ст.


Гавва, О.М. Функціонально-орієнтоване проєктування машин пакування харчових продуктів

у контексті технологій замкненого циклу / О.М. Гавва, Л.О. Кривопляс-Володіна, С.В.

Токарчук //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №6. - С. 85-95. - Бібліогр. в кінці ст.


Соколенко, А.І. Динаміка перехідних процесів у лініях пакування харчової продукції/ А.І.

Соколенко, С.А. Бут, Ю.О. Ступак //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 133-141. -

Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page