top of page

ВИНОРОБНЕ, АЛКОГОЛЬНЕ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО №3 2023 р.

Бут, О.  Період "новітньої історії" пива в Європі. Тенденції європейського ринку пива/ О. Бут //Мир продуктов=Світ продуктів. - 2022. - №1, лютий. -  С. 46-48.


Лудин, А.М.  Вплив іонно-сольового складу води на якість пива/ А.М. Лудин, В.В. Реутський //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №1. -  С. 163-172. - Бібліогр. в кінці ст.


Сапіга, В.Я.  Вплив овочевих пюре різних способів оброблення на органолептичні та фізико-хімічні показники морозива молочного/ В.Я. Сапіга, Г.Є. Поліщук //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №1. -  С. 173-186. – Бібліогр. в кінці ст.


Стоцька, О.В.  Очищення стічних вод пивоварної галузі з використанням технології метанового бродіння/ О.В. Стоцька //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №2. -  С. 37-47. - Бібліогр. в кінці ст.


Черкаський пивзавод обирає обладнання ПЕТ Technologies //Світ упаковки. - 2023. - №2, травень. -  С. 18-19.

bottom of page