top of page

Виставка "Олійні культури. Рослинні та ефірні олії"

Виставка "Олійні культури. Рослинні та ефірні олії"

Олійні культури. Рослинні та ефірні олії.


665 (03)

К24

Карманный справочник по использованию пальмового масла/ T.P. Pantzaris; М-во сырьевой промышленности , Малайзийский совет пальмового масла. - Пятое изд-ние: сентябрь 2000, (переведено: сентябрь 2003). - Б.м.: НИИ пальмового масла Малайзии, 2003. - 163 с: ил, рис.

Цель брошюры - рассказать в общедоступной форме о пальмовом масле и его широком спектре применения в производстве. В пятом издании добавлена глава по пальмо-ядровому маслу, а также несколько описаний появившихся в последнее время новых продуктов на основе пальмового масла: суповые смеси, пальмовый олеин в салатных заправках, забеливатели кофе, чернила для принтеров, металлические мыла и другие продукты.

665

Ч-90

Чумак, О.П.  Научно-практические основы технологии жиров и жирозаменителей: учеб. пособие для студ. спец. 7.091705   " Технология жиров и жирозаменителей"/ О.П. Чумак Ф.Ф. Гладкий; М-во образования и науки Украины; Нац. техн. ун-т "Харьковский политехнический институт". - Харьков: Курсор, 2006. - 176 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 172-175

В учебнике изложена суть технологических процессов получения, переработки жиров, производства  эфирных масел, жирных кислот, высших жирных спиртов и синтетических моющих средств.

665

Ф 91

Фролова, Н.Е. Фізико-хімічні основи одержання ефірних олій: практикум/ Н.Е. Фролова, В.Д. Іванова, Н.В. Чепель; НУХТ. - К.: НУХТ, 2011. - 264 с.: рис. - Бібліогр.: с.215-216 . - ISBN 978-966-612-113-7

В книзі наведено відомості про ефіроносну сировину, методи фармакогностичного аналізу для оцінювання її якості. Розглянуто способи виділення ефірних олій з рослинної сировини та методи дослідження їх фізико-хімічних властивостей. Особливу увагу приділено розгляду методів газової хроматографії для вивчення компонентного складу ефірних олій та одержання з них ароматизаторів.

665

С 56

Современные технологии соевой индустрии: материалы III Международной конференции, 20-21 ноября 2019 г., г.Киев/ ИА "Єксперт Агро". - К.: ИА "Єксперт Агро", 2019. - 56 с.: ил.

В издание вошли материалы конференции, посвященные индустрии сои. Актуальные статьи сборника: основные тенденции развития соевого рынка Украины; ресурсосберегающие технологии в производстве белкового концентрата сои; современные тренды в технологиях производства и потребления белков; перспективные пищевые продукты; от фосфанидного концентрата к лецитину; использование соевого масла для получения купажей и другие статьи.

665.1

Д36

Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії. ДСП 4.4.4.090-2002/ розробники: П.Ф. Петік,  В.В. Гірман,  Л.І. Зінченко,  С.П. Капшук,  Г.І. Лисенко; УкрНДІОЖ, Асоціація "Укроліяпром". - К.: Центр інформ. технологій, 2008. - 100 с. - Бібліогр.: с.94-100

Санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії, розповсюджуються на всі діючі підприємства олійно-жирової промисловості, незалежно від форм власності та підпорядкування.

665

У45

Український науково-дослідний інститут олій та жирів Української академії аграрних наук: збірник праць УкрНДІОЖ УААН, Вип. 1(ювілейний)/ УкрНДІОЖ УААН. - Харків: УкрНДІОЖ УААН, 2007. - 121 с: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Державні стандарти

ДСТУ 8407 - 2 : 2015 Концентрати олій фосфатидні. Визначення вмісту вологи методом Карла Фішера. Частина 2. Порядок випробовування/ Т. Бевзюк, О. Кушнаренко, Л. Рубіна, З. Федякіна; УкрНДІОЖ НААН, Асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 4 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.4

ДСТУ 7696:2015 Мак  олійний.  Загальні технічні вимоги/ Г. Крошко, В. Стрій, М. Абрамик, В. Гайдаш; Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" , Київський ін-т хлібопродуктів, Івано-Франківський ін-т агропромислового виробництва НААН України, Укр. ін-т експертизи рослин. - Вид.  офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в УкраЇні ГОСТ 12094-76); чинний від 2016-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2016. - 7 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.7

ДСТУ 8144:2015 Насіння олійне. Визначання вмісту олії рефрактометричним методом/ С. Волкотруб, В. Голодняк, Л. Григорова и др.; УкрНДІОЖ НААН. - Вид. офіц. -Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10857-64 в частині визначення вмісту олії рефрактометричним методом); чинний від 2017-01-01. - К.: УкрНДНЦ, 2016. - 5 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 8836:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту лушпиння/ Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їхпереробки"; Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10855-64); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2020. - 3 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на насіння олійних культур (соняшник, соя, сафлор, рицина, гірчиця, арахіс), яке використовують як сировину для видобування олій.

ДСТУ 8839:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кислотного числа олії/ Технічний комітет  стандартизації " Олії, жири та продукти їх переробки ", УкрНДІ олії та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10858-77); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 7 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на насіння олійних культур, призначених для промислового перероблення, та встановлює методи визначення кислотного числа олії в насінні.

ДСТУ 8838:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення зараженості шкідниками/ Техн. комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки", Укр НДІ олій та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10853-88); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування:стандарт поширюється на насіння олійних культур (сою, соняшник, ріпак, льон, гірчицю, суріпицю, рижій, кунжут, коноплю, мак, арахіс, тощо), що заготовляють і постачають для промислового перероблення, та встановлює метод визначення зараженості шкідниками (комахами та кліщами).

ДСТУ 8841:2019 Насіння олійних культур. Правила приймання / Технічний комітет "Олії, жири та продукти їх переробки", Укр НДІ олій та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10852-86); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на насіння олійних культур, охоплюючи сою й арахіс, які заготовлюють та постачають для промислового переробляння, а також установлює правила приймання. Стандарт не поширюється на необмолочену рицину (у третинках і коробочках).

ДСТУ 8840:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення кольору та запаху/ Техн. комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки", УкрНДІ олій та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27988-88); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2020. - 3 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на насіння олійних культур, охоплюючи боби сої та арахіс, що заготовлюють і постачають для промислового перероблення, та встановлює методи визначення кольору та запаху.

ДСТУ 8837:2019 Насіння олійних культур. Методи визначення сміттєвої та олійної домішок/ Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки", УкрНДІ олій та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10854-88); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 11 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на насіння олійних культур, охоплюючи сою та арахіс, які заготовлюють і постачають для промислового перероблення, та встановлює  методи визначення сміттєвої та олійної домішок.

ДСТУ 4306:2016 Олія пальмова. Технічні умови постачання/ Т. Бевзюк, Л. Горшкова, О. Кушнаренко и др.; УкрНДІОЖ НААН, асоціація "Укроліпром". - Вид. офіц.. - Взамен На заміну ДСТУ 4306:2004; Введ. с чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2017. - 15 с: табл. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова.Технічні умови/ УкрНДІОЖ НААН, Асоціація "Укроліяпром". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 4492:2005; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 25 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.23-25

Сфера застосування: стандарт поширюється на соняшникову олію, яку виробляють пресуванням та/або екстрагуванням соняшникового насіння.

ДСТУ 8842:2019 Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості/ Технічний комітет стандартизації " Олії, жири та продукти їх переробки ", Укр НДІ олії та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5472-50); чинний від 2020-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 8

ДСТУ 8076:2015 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Визначення вмісту  розчинного протеїну титрометричним методом К'єльдаля/ розробники: Т. Бевзюк,  Л. Горшкова,  В. Карабутов,  П. Петік,  Л. Рубіна; УкрНДІОЖ НААН, Технічний комітет стандартизації "Олії, жири та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 8 с.: рис., таб. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на продукти білкові рослинного походження - ізоляти, концентрати, текстурати, борошно, макухи та шроти олійних культур, гірчичний порошок і встановлює титрометричний метод визначання в них вмісту розчинного протеїну за К'єльдалем.

Автореферати  дисертацій

633.8

А85

Арсланова, Л.Е. Формування врожаю льону олійного залежно від агротехнології вирощування в умовах степової зони Криму: автореф. дис. ... канд. с-г. наук : 06.01.09/ Л.Е. Арсланова; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ.  вищ. навч. заклад "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон, 2013. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18

В роботі визначено оптимальні строки та способи сівби, що підвищують показники росту та розвитку рослин льону олійного. Дано оцінку застосуванню різних доз мінеральних добрив. Встановлені оптимальні норми висіву та глибина загортання насіння льону олійного, що залежить від умов весни.

665

Б43

Бєлінська, А.П. Технологія купажованої олії підвищеної біологічної цінності: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ А.П. Бєлінська; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків: "ФОП Шевченко", 2011. - 20 с.: рис., табл.. - Бібліогр.: с.16-18

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та розробці технології купажованої олії підвищеної біологічної цінності.  Розроблено рецептуру майонезу на основі купажованої олії підвищеної біологічної цінності.

633.8

В55

Вишнівська, Ю.С. Формування продуктивності льону олійного залежно від технології вирощування в умовах північного лісостепу: автореф. дис...канд. с.-г. наук: 06.01.09/ Ю.С. Вишнівська; М-во аграр. політики та продовольства України, держ. вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет". - Херсон, 2013. - 20 с: рис. - Бібліогр.: с. 16-18

У дисертаційній роботі викладено результати польових, лабораторних та виробничих досліджень з вивчення процесів росту, розвитку та формування продуктивності сортів льону олійного залежно від впливу елементів технології вирощування в умовах північного Лісостепу. Досліджено особливості формування площі листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал посівів, чисту продуктивність фотосинтезу та вміст сухої речовини залежно від реакції сорту на досліджувані елементи технології.

633.8

З-15

Задосна, Н.О. Обгрунтування параметрів та режимів роботи жалюзійного повітророзподільника пневморешітного сепаратора олійної сировини соняшника: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.05.11 / Н.О. Задосна; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. - Мелітополь, 2020. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-21

В роботі обгрунтовано технологічну схему пневморешітного сепаратора (ПРС ) олійної сировини із замкненою пневмосистемою. Проведено техніко-економічні показники ефективності впровадження машини попереднього очищення олійної сировини соняшнику на прикладі аграрного підприємства України.

664.3

К91

Куниця, К.В. Технологія модифікованих жирів на основі соняшникової олії насиченого типу: автореф. дис ... канд. техн.: 05.18.06/ К.В. Куниця; М-во освіти і науки України , НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2014. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

Роботу присвячено науковому обгрунтуванню та розробці технології одержання спеціальних жирів із соняшникової олії насиченого типу. Визначено фізико-хімічні характеристики насіння і склад ацилгліцеринів олії нових ліній соняшнику. Розроблено проект нормативно-технічної документації на новий вид продукту - пальмітін соняшниковий.

664.3

К62

Коляновська, Л.М. Інтенсифікування процесів єкстрагування при виробництві олії із сої та ріпаку: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.18.12/ Л.М. Коляновська; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінницький нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2014. - 23 с: рис. - Бібліогр.: с. 18-20

Робота присвячена дослідженню інтенсифікування процесу екстрагування олії із насіння промислового призначення сої та ріпаку дією мікрохвильового поля. Досліджено вплив та визначено рекомендовані показники факторів для максимального вилучення цільового компонента при електромагнітному впливі.

664.3

К 68

Коротаєва, Є.О. Технологія олії соняшникової капсульованої та її використання у складі салатів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Є.О. Коротаєва; М-во освіти і науки України, Харківський державний ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18

В роботі визначено умови утворення олії соняшникової капсульованої через двошарове прийомне середовище. Установлено та обгрунтовано раціональні концентрації технології двошарового прийомного середовища та розчину оболонкоутворювача. Розроблено технологію олії соняшникової капсульованої, визначено її споживні та технологічні властивості, обгрунтовано умови й терміни зберігання.

665

Л12

Лабейко, М.А. Технологія одержання і використання природних антиоксидантів із вторинних продуктів олієжирових виробництв: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.06/ М.А. Лабейко; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Х., 2021. - 21 с.: табл. - Бібліогр.: с. 16-19

Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню та розробці технології отримання хлорогенової кислоти із соняшникового шроту. Досліджено ефективність ряду розчинників щодо екстрагування хлорогенової кислоти із соняшникового шроту. Проведено ідентифікацію отриманого продукту за допомогою методів диференційної скануючої калориметрії, інфрачервоної спектроскопії та високоефективної рідинної хроматографії. Доведено можливість використання хлорогенової кислоти як консерванту у складі емульсійного продукту - майонезу.

665

М33

Матвєєва , Тетяна Вікторівна Технологія отримання моноацилгліцеринів амідуванням соняшникової олії: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ Т.В. Матвєєва ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Харків, 2005. - 21  с: рис., табл.. - Бібліогр.: с.17-19

Дисертація присвячена розробці технології одержання моноацилгліцеринів та моноетаноламідів амідуванням триацилгліцеринів соняшникової олії моноетаноламіном. Показано, що моноацилгліцерини можна використовувати у харчових продуктах як емульгатор і стабілізатор емульсій. Розроблено композицію піномиючого засобу.

665

М35

Матюхов, Д.В. Технологія екстрагування соняшникової олії ступінчатим зрошуванням етиловим спиртом: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.06/ Д.В. Матюхов; М-во освіти і науки України, НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2014. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-17

В роботі вдосконалено методику дослідження кінетики екстракції та методику оцінки придатності до екстракції олійної сировини. Отримано математичний опис процесу екстрагування етиловим спиртом соняшникової олії з пелюстки ядра соняшнику. Визначено характеристики продуктів спиртової екстракції. Отримано математичну залежність розчинності соняшникової олії від температури та концентрації спирту за від'ємних температур.

664.3

М64

Мироненко, Л.С. Удосконалення технології видобування рослинної олії з вітчизняних сортів сафлору: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.06/ Л.С. Мироненко; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2021. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.15-17

Дисертацію присвячено створенню науково обгрунтованої технології обрушування насіння сафлору для отримання пресової олії харчового призначення. Вперше показано, що обрушування насіння сафлору може бути досягнуто шляхом попереднього охолодження, яке суттєво зменшує фізико-механічні властивості насіннєвої оболонки. Визначено ефективні технологічні параметри обрушування шляхом експериментального дослідження та апроксимаційного моделювання. Одержано нові наукові дані щодо технологічних властивостей насіння сафлору, структурних та якісних показників сафлорової олії.

665

Н 84

Носенко, Т.Т. Наукові засади ресурсозберігаючих технологій переробки насіння олійних культур: автореф. дис ... д-ра техн. наук: 05.18.06/ Т.Т. Носенко; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2916. - 46 с: рис. - Бібліогр.: с.33-43

Робота присвячена розробленню наукових засад ресурсоощадних технологій переробки насіння олійних культур, що передбачають виробництво білкових добавок та харчових продуктів із їх використанням, а також застосування екологічних методів підготовки сировини до вилучення олії. Розроблено та досліджено харчові продукти з одержаними рослинними білковими продуктами - майонези, хліб із суцільно змеленого зерна пшениці та ріпакового борошна, десертний продукт підвищеної біологічної цінності.

637.2

П 30

Петрина, А.Б. Технологія спредів зі складовими рослинного походження: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ А.Б. Петрина; М-во освіти і науки України, НУХТ. - К., 2016. - 22 с: табл. - Бібліогр.: с. 16-19

Дисертаційну роботу присвячено розробленню технології спредів  зі складовими рослинного походження - продуктами переробки зернових та цитрусових, баластними та жировими  компонентами лікарської рослини - розторопші плямистої в функціонально значимих кількостях. Досліджено технологічні властивості  рослинних інгредієнтів  різного походження, волого-, жироутримувальну та сорбційну здатність харчових волокон, форми зв'язків з вологою молочної основи.

664.3

П27

Перевалов, Л.І. Науково-практичне обгрунтування інноваційних технологій переробки насіння олійних культур: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.06/ Л.І. Перевалов; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2021. - 41 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-38

На основі інноваційних рішень сформульовано нову концепцію переробки насіння соняшника, засновану на новій технології якісного обрушування насіння в охолодженому стані, принципах максимальної селективності проведення основних процесів переробки; зміни послідовності їх проведення з урахуванням принципу поступового накопичення концентрації супутніх речовин для полегшення їх виділення; використання хімічних реагентів та нехарчових розчинників, суміщення окремих операцій.

633.8

Т63

Тоцький, В.М. Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від агротехнічних прийомів в умовах лівобережного лісостепу України: автореф. дис...канд. с.-г. наук: 06.01.09/ В.М. Тоцький; НААН, ДУ Ін-т сільського господарства степової зони. - Дніпропетровськ, 2-13. - 21 с: табл. - Бібліогр.: с. 18-19

У роботі викладено результати досліджень з оптимізації технологічних прийомів для підвищення продуктивності гібридів соняшнику. Наведено результати досліджень щодо вивчення впливу строків сівби на особливості росту, розвитку та формування продуктивності гібридів соняшнику. Визначено економічну і біоенергетичну ефективність вирощування цих гібриді

668

Ч-44

Чепель, Н.В. Удосконалення технології перероблення ефірних олій з отриманням харчових натуральних ароматизаторів: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16/ Н.В. Чепель; Мін-во освіти і науки України. НУХТ. - К, 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

665

Ч 49

Черства, А. О. Удосконалення технології пресового вилучення ріпакової олії із використанням ферментних препаратів: автрореф. дис. канд. техн. наук: 05.18.06/ А. О. Черства; НУХТ. - К.: НУХТ, 2018. - 18 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-16

В роботі встановлено, що ефективність пресового вилучення олії можна збільшити, використовуючи ферментативну обробки м'ятки насіння ріпаку. Визначено кількісний  вихід ріпакової олії після попередньої ферментативної обробки ріпакової м'ятки та встановлено його залежність від основних технологічних показників процесу пресування.

57

Ш95

Шульга, С.М. Створення транспортних наносистем на основі есенціальних фосфоліпідів олії соняшника для посилення біологічних ефектів куркуміну: автореф. дис. ... д-ра біол. наук:03.00.20/ С.М. Шульга; Ін-т харч. біотехнології і геноміки НАНУ України. - К., 2021. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с.36-41

В роботі представлено дослідження з розроблення технології сухого знежиреного лецитину (суміші фосфоліпідів) з фосфатидного концентрату олії соняшника, з подальшим використанням як сировини для створення ліпосомальних форм фармацевтично активних інгредієнтів. Запропоновано новий підхід до лікування хвороби Альцгеймера із врахуванням  ключової ролі ліпосомальної форми куркуміна.

Статті періодичних видань

Алієв, Е.Б. Дослідження процесу зберігання насіння соняшнику у буртах в закритих  приміщеннях  / Е.Б. Алієв, Н.А. Сова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.33. -  С. 125-131. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мо

Антиокислювальні властивості олій, отриманих з різних сортів виноградного насіння/ Є.О. Котляр, Н.А. Ткаченко, К.С. Здоренко, І.Г. Радзієвська //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 187-196. - Бібліогр. в кінці ст.

Вовк, Г.О. Вплив параметрів ферментативної обробки на вихід пресової гарбузової олії та її властивості/ Г.О. Вовк, Т.Т. Носенко //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №1. -  С. 108-118. - Бібліогр. в кінці ст.

Демидова, А.О. Вплив окремих стадій рафінування на вміст MCPDефірів та ефірів гліцидолу в дезодорованих оліях і методи його зменшення/ А.О. Демидова, Т.Т. Носенко, І.В. Левчук //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №3. -  С. 122-133. - Бібліогр. в кінці ст.

Демидова, А.О. Дослідження можливості дезодорування соняшникового лецитину/ А.О. Демидова, Ф.Ф. Гладкий, Є.І. Шеманська //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №4. -  С. 199-208. - Бібліогр. в кінці ст.

Лобач, Е. Первое украинское подсолнечное масло-спрей Healtry Style/ Е. Лобач //Мир продуктов. - 2020. - №4, август. -  С. 19.

Мироненко, Л.С.  Технологические аспекты использования сафлорового масла/ Л.С. Мироненко, Л.В. Кричковская //Масложировой комплекс. - 2019. - №3 (сентябрь). -  С. 36-38. - Библиогр. в конце ст.

Особливості складу олії з насіння ненаркотичних конопель вітчизняної селекції/ Т.Т. Носенко, О.С. Музика, Г.А. Циганкова //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. -  С. 173-180. - Бібліогр. в кінці ст.

Поляков, О.І. Продуктивність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин за різних строків сівби / О.І. Поляков, О.В. Нікітенко, А.І. Сорока //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.32. -  С. 99-109. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Романовська, Т.І. Фізичні аспекти утворення олійних гелів/ Т.І. Романовська, М.І. Осейко, Н.О. Романовський //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №4. -  С. 119-126. - Бібліогр. в кінці ст.

Чехова, І.В. Особливості функціонування ринку олійних культур в Україні/ І.В. Чехова //Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. - 2022. - Вип.32. -  С. 154-161. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.

Шеманська, Є.І. Технологічні режими пресування олійних культур родини хрестоцвітних/ Є.І. Шеманська, Н.В. Мачин //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №1. -  С. 223-230. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page