top of page

Виставка "Шоколадне задоволення"

Виставка "Шоколадне задоволення"

ШОКОЛАДНЕ  ЗАДОВОЛЕННЯ


664.6

Б83

Борошняні кондитерські вироби: технологія та устатковання: навч. посіб./ В.І. Оболкіна, С.Д. Дудко, Є.Б. Сидорченко, Ю.Г. Кожанов; НУХТ, Ін-т післядиплом. освіти НУХТ. - К.: ІНКОС, 2021. - 350 с.: іл. - Бібліогр.: с.345-349 . - ISBN 978-617-598-143-6

У посібнику розглянуті особливості технологічних процесів  та наведене сучасне устатковання для вироблення широкого асортименту борошняних кондитерських виробів: цукрового, здобного затяжного печива, крекерів, галет, пряників, вафель, кексів та інших виробів.


64

Г61

Головашевич, В. Вкус из детства: торты и пирожные. Киевский, Наполеон, Пражский, Медовик, Полет, Спартак/ В. Головашевич. - Харьков: Клуб Семейного Досуга, 2018. - 80 с.: ил. - ISBN 978-617-12-4702-4

В книге собраны проработанные и адаптированные для использования в домашних условиях рецепты классических тортов и пирожных.


64

Г61

Головашевич, В. Шоколадные торты, пирожные, кексы, брауни, капкейки / В. Головашевич. - Харьков: Клуб Семейного Досуга, 2017. - 80 с.: ил.

В книге предлагаются рецепты традиционных и оригинальных сладостей на любой вкус: множество вариантов шоколадных тортов, воздушные пирожные с разнообразными начинками  и кремами, вкуснейшие брауни и капкейки.


664.6

З-41

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів: навч.-практ. вид. / уклад. О.В. Павлов. - 2-е вид., доп. - К.: ПрофКнига, 2019. - 342 с. - ISBN 978-617-7762-00-2

Збірник містить 233 рецептури на торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки, глазурі. Збірник належить до технологічних нормативних документів на рівні з чинними ГОСТами, ДСТУ та іншою технологічною документацією; містить єдині вимоги до технологічних процесів, готової продукції масового виготовлення, а також норми витрат сировини на вироблену продукцію.


664.1

К64

Кондитерські вироби: збірник нормативних документів/ упоряд. Я.М. Юзьків,  Р.О. Санченко,  А.І. Ференц,  В.В. Андрощук; Держстандарт України, Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики. - Київ: Держстандарт України, 2001. - 272 с.: табл.

Довідник містить нормативно-правові та нормативні документи, а також інформаційні матеріали, які стосуються класифікації продукції, виробництва та якості  кондитерських виробів.


664.1

Р 45

Рецептури на карамель, Т. 2. Карамель з молочними, помадними, горіховими, шоколадно-горіховими, зі злакових, бобових та олійних культур, зі збивними, масляно-цукровими, марципановими, медовими та подвійними начинками/ М-во агропромислової політики України, Держ. департамент продовольства, Укркондитер, ВАТ "Спектр". - К., 2001. - 407 с. - Алф. покажч.: с.390-407

До збірника ввійшло 183 рецептури кондитерських карамельних виробів. Для зручності користування виданням додаються вказівки та алфавітний покажчик карамельних виробів.


64

Р78

Ростовський, В.С. Збірник рецептур/ В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська, В.Ф. Пасенко; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К.: Центр учбової літератури, 2019. - 323 с. - ISBN 978-611-01-0986-4

В книзі наводяться рецептури й технологія приготування принципово нових  фірмових страв і кулінарних виробів, розроблених і запроваджених кращими кулінарами, майстрами-кухарями, майстрами-кондитерами системи Укрспоживспілки всіх регіонів України.


664.1

С40

Сирохман, І.В. Асортимент і якість кондитерських виробів: навч. посіб./ І.В. Сирохман, В.Т. Лебединець; Львівська комерційна академія. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 636 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 633. - ISBN 978-966-364-899-6

Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику асортименту кондитерських виробів. Розглянуто формування асортименту, вимоги до якості та правила приймання кондитерських виробів. Виділено основні групи і підгрупи, типові представники, їх споживні властивості і відмінні особливості та ілюстрації.


663

С40

Сирохман, І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник/ І.В. Сирохман, І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов. - К.: Лібра, 2000. - 367 с.: рис. - Бібліогр.: с.367; Термінолог. покаж.: с.363-366.

В підручнику окремі розділи відображають зміни асортименту продовольчих товарів на ринку, світове виробництво продовольчих товарів, вимоги до їх стандартизації, сертифікації, кодування та товарної класифікації за Гармонізованою системою опису і кодування експортно-імпортних товарів.


664.6

Х22

Харчові технології. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів: навч. посіб./ О.В. Самохвалова, З.І.  Кучерук, С.Г. Олійник и др; за ред. О.В. Самохвалової; Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. - 277 с.: іл. - Бібліогр.: с.276-277 . - ISBN 978-617-77738-55-7

В посібнику викладено інформацію про виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Наведено загальну характеристику виробництва, кваліфікацію, асортимент продукції, охарактеризовано сировину, наведено технологічні схеми, описано якість готової продукції, умови і терміни її зберігання, відходи та переробку.


Автореферати дисертацій


664.6

Б 77

Бойдуник, Р. М. Поліпшення споживних властивостей тортів на вафельній основі з використанням нетрадиційної сировини: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.15/ Р. М. Бойдуник; Львівський торг.-екон. ун-т. - Львів, 2018. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-21

В роботі розроблено і запропоновано до виробництва нові вафельні торти з жировими начинками з використанням нетрадиційної сировини: порошків трави гречки, іван-чаю, розмарину, любистку та ягід чорниці; жмихів розторопші, насіння маку, гарбуза та чорного кмину; солоду житнього ферментованого, борошна червоної сочевиці та керобу. Доведено, що використана сировина забезпечує створення нових виробів з поліпшеними органолептичними властивостями, підвищеною харчовою та біологічною цінністю.


664.3

Б86

Бочкарев, С.В. Технологія білково-жирової суміші підвищеної харчової цінності спеціального призначення: автореф. дис. ... канд.техн. наук:05.18.06/ С.В. Бочкарев; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2019. - 21 с.: іл. - Бібліогр.: с.15-19

В роботі науково обгрунтовано склад білково-жирової суміші підвищеної харчової цінності спеціального призначення (насіння льону, кунжуту, соняшника, рафінована кукурудзяна олія). Розроблено технологічне рішення щодо зниження активності інгібіторів протеолітичних ферментів білково-жирової суміші для максимально можливого збільшення її харчової цінності, яке полягає в її зволоженні та обробці надвисокочастотним випромінюванням. Науково обгрунтовано рецептури жировмісних кондитерських виробів - кремової цукеркової маси для виробництва цукерок типу трюфель і шоколадної пасти з додаванням білково-жирової суміші підвищеної харчової цінності.


663.9

П54

Полякова, О.І. Розробка ресурсозберігаючої технології шоколадних виробів та розширення їх асортименту: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18. 01  / О.І. Полякова; НУХТ. - К.: НУХТ, 2005. - 20 с.: рис. - Бібліогр.: с. 16-17


Держстандарти


ДСТУ 4862:2007 Вироби кондитерські. Метод визначання в'язкості шоколадної і кондитерської глазурі та мас для формування/ О. Бобровник, С. Бут, Ю. Кожанов; Технічний комітет  стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна", ЗАТ " Укркондитер". - Вид. офіц. .- Увед. вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 9 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на кондитерські напівфабрикати: шоколадні та кондитерські глазурі й маси для формування, виготовлені на основі какао-масла чи його еквівалентів, замінників какао-масла, різних видів кондитерських жирів. Стандарт установлює ротаційний метод вимірювання їх в'язкості, і його застосовують для внутрішнього технологічного контролювання.


ДСТУ 4844:2007 Вироби кондитерські. Методи визначення температури кристалізації шоколадної та кондитерської глазурі/ В. назаренко, С. Бут, Ю. Кожанов; Технічний  комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна" , ЗАТ " Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 7 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на напівфабрикати - шоколадну та кондитерську глазур і установлює методи визначання температури кристалізації для шоколадної та кондитерської глазурі.


ДСТУ 7521:2014 Напівфабрикат кондитерський. Сухі суміші для "гарячого шоколаду ". Загальні технічні умови / О. Бобровник, С. Бут, Ю. Кожанов; Технічний комітет зі стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна", ЗАТ " Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-02-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11

Сфера застосування: стандарт поширюється на кондитерський напівфабрикат - сухі суміші для "Гарячого шоколаду", що являють собою  суміш какао-порошку, цукру або цукрозамінників, з додаванням або без додавання сухих молочних продуктів, крохмалю желювального або екструзійного, ароматичних речовин і призначені для реалізації в торговельній мережі та на підприємствах ресторанного господарства для швидкого приготування "Гарячого шоколаду".


ДСТУ 4848:2007 Напівфабрикати кондитерські. Маси горіхові та шоколодно-горіхові. Загальні технічні умови. - Вид.офіц. - Уведено вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10-11


ДСТУ 7374:2013 Пасти шоколадні. Технічні умови/ С. Бут, Г. Зікій, Ю. Кожанов; Технічний комітет  стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна", ЗАТ " Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2014-03-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2013. - 10 с: табл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на пасти шоколадні, які виготовляють з какао-продуктів, цукру, смажених тертих горіхів, молочних продуктів, еквівалентів какао-масла та з додаванням або без додання смакових та ароматичних речовин. Пасти шоколадні використовують як напіфабрикат для виробництва кондитерських виробів, а також як готовий продукт для реалізації в торговельній мережі.


ДСТУ 2633:2017 Продукція кондитерського виробництва. Терміни та визначення понять/ Технічний комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна". - Вид.офіц. – На заміну ДСТУ 2633:2007; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 22 с. - (Національний стандарт України)


ДСТУ 8172:2015 Шоколад у порошку. Загальні технічні умови/ розробники: Ю. Кожанов,  С. Бут,  О. Бобровник,  О. Шалимінов,  І. Науменко; Технічний  комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна" , ЗАТ " Укркондитер", Асоціація "Укркондпром". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10

Стандарт поширюється на шоколад у порошку, що виготовляють із какао-продуктів та інших інгредієнтів, і призначений для використання у харчовій промисловості, для підприємств ресторанного господарства, а також реалізації в торговельній мережі України та для експорту.


ДСТУ 3924:2014 Шоколад. Загальні технічні умови/ Ю. Кожанов, І. Науменко, В. Оболкіна; Ін-т післядипломної освіти Нац. ун-ту харчових технологій . - Вид. офіц. На заміну ДСТУ 3924:2000; чинний від 2015-07-01. - К.: Мінекономрозвитку України, 2015. - 11 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 11


Статті періодичних видань


Автоматизація прикрашання тортів //Хлібний та кондитерський бізнес. - 2021. - №9, листопад. -  С. 38-39.

Бути першим у своїй справі. Виробництво шоколаду і шоколадної глазурі //Пекарня та кондитерська. - 2017. - липень-серпень. -  С. 10.

Гутник, С. Емульгатори для шоколаду й шоколадної глазурі/ С. Гутник //Пекарня та кондитерська. - 2017. - липень-серпень. -  С. 12-13.

На ринку шоколаду. Зі свіжих новин //Пекарня та кондитерська. - 2017. - липень-серпень. -  С. 9.

Святкувати з тортом //Хлібний та кондитерський бізнес. - 2021. - №9, листопад. -  С. 25-26.

Смачні факти про шоколад: [цікаві факти] //Цукор України. - 2017. - №3. -  С. 19.

Солодкий "курячий обід": [історія шоколадних батончиків] //Хлібний та кондитерський бізнес. - 2021. - №6, серпень. -  С. 24-25.. – ІПДОНУХТ

Тенденції в сегменті тортів на 2022 рік //Хлібний та кондитерський бізнес. - 2021. - №9, листопад. -  С. 23-24.

bottom of page