top of page

Виставка «Рослинництво – важлива галузь сільського господарства»

Виставка «Рослинництво – важлива галузь сільського господарства»

Рослинництво – важлива галузь сільського господарства


633.1

Г14

Гайдай, Ігор Істина в зерні: фотоальбом/ Ігор Гайдай. - [К.], 2019. - 39 с.: фото кольорові. -  Назва на обкл.: "Verum in grano"

Фотоальбом містить світлини різних зерен сільськогосподарських культур. Автор зазначає, що можна візуально розглядати зернину, його форму, "часто дуже цікаву, але ж головне в зерні інше - це інформація, яку не видно навіть у мікроскопі ". Розміщені  кольорові фото зерна пшениці, жита, квасолі, гарбуза, кави, нуту, вівса, рису, перцю, соняшника, сої.

633

Г34

Генетичні ресурси рослин: зб, №31/ редкол.: О.М. Безугла, Богуславський Р.Л.,  В.Д. Бугайов,  Н.І. Васько,  Л.Н. Кобизєва; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, НЦ генетичних ресурсів рослин України. - Харків, 2022. - 131 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті з теоретичних основ генетичних ресурсів рослин, з питань збереження генофонду рослин, ідентифікації зразків генофонду рослин.

633

Г34

Генетичні ресурси рослин: зб., № 28/ ред. колегія: О.М. Безугла, Богуславський Р.Л.,  В.Д. Бугайов,  Н.І. Васько,  М.П. Гончаров, гол. ред. В.В. Кириченко; НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків: ПП "Стиль-Іздат", 2021. - 164 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані оглядові статті з питань генетичних ресурсів рослин та їх використання, інформаційного забезпечення даної галузі.

633

Г34

Генетичні ресурси рослин: зб., № 29/ редкол.: О.М. Безугла,  Р.Л. Богуславський,  В.Д. Бугайов,  Н.І. Васько,  М.П. Гончаров, гол. ред. В.В Кириченко; НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. - 160 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Видання присвячене різним аспектам роботи з генетичним різноманіттям рослин: теоретичні основи та результати, ідентифікація зразків генофонду рослин, збереження генетичних ресурсів рослин та інше.

633

Г34

Генетичні ресурси рослин: зб/ редкол.: О.М. Безугла, Богуславський Р.Л.,  В.Д. Бугайов,  Н.І. Васько,  Л.Н. Кобизєва, гол. ред. В.В. Кириченко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - Харків, 2022. - 126 с.: іл.

Опубліковані статті з актуальних питань генетичних ресурсів рослин за напрямами: ідентифікація зразків генофонду рослин, зберігання генетичних ресурсів рослин, виділення джерел і донорів цінних ознак рослин, реєстрація колекцій і зразків генофонду рослин.

633.1

Д55

Добір генотипів для мас-селекції кукурудзи на підвищений вміст каротиноїдів: наук.-метод. рек/ Л.М. Присяжнюк, Ю.О. Гончаров, Л.Г. Максімова и др; Укр. ін-т експертизи сортів рослин, Наук.-дослід. ін-т аграрного бізнесу. - 2-ге вид. - Вінниця: ТОВ "Твори", 2020. - 19 с.: табл. - Бібліогр.: с. 17-18

В методичних рекомендаціях представлено результати досліджень, авторами запропоновано функціональні маркери для визначення алельного стану ключових генів каротиногенезу у кукурудзи з метою їхньої ідентифікації та добору вихідного селекційного матеріалу.

633.1

З-58

Зернові культури = Grain crops: зб., Т. 5. № 1/ гол. ред. В.Ю. Черчель, ред. колегія: Й. Адамчик,  Н.А. Боденко,  А. Василев,  Б.В. Дзюбецький,  І.О. Зайцева; Ін-т зернових культур НААН України. - К., 2021. - 204 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

633.1

З-58

Зернові культури = Grain crops: зб, Том 5. №2/ редкол.: Й. Адамчик,  Н.А. Боденко,  А. Василев,  Б.В. Дзюбецький,  І.О. Зайцева; Ін-т зернових культур НААН України. - Дніпро, 2021. - 416 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

633.1

З-58

Зернові культури = Grain crops: зб, Том 6. №1/ редкол.: Й. Адамчик,  Г. Бекавас,  Н.А. Боденко,  А. Василев,  Б.В. Дзюбецький; Ін-т зернових культур НААН України. - Дніпро, 2022. - 200 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

633.1

К43

Кириченко, В.В. Гетерозис, методи визначення поліморфізму у кукурудзи: навч. посіб./ В.В. Кириченко, Л.М. Чернобай, С.С. Бабаніна; НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Харк. нац. техн. ун-т сільск. госп-ва  ім. П. Василенка. - Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. - 120 с.: іл. - Бібліогр.: с. 108-119. - ISBN 978-617-8009-10-6

В навчальному посібнику викладено становлення, розвиток та сучасний стан вивчення ефекта гетерозиса та поліморфізм інбредних ліній кукурудзи. А також застосування різних маркерних систем у вивченні генетичної різноякості ліній в різних системах схрещувань. Видання рекомендоване викладачам, студентам, магістрам та науковим співробітникам ВУЗів і науково-дослідницьких установ

635

М54

Методика-класифікатор проведення експертизи сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) на відмінність, однорідність і стабільність/ С.І. Кондратенко, О.М. Могильна, О.В. Хареба и др; НААН України, Ін-т овочівництва і баштанництва України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. - 2-ге вид., доп. і доопр. . - Вінниця: ТОВ "Твори", 2019. - 66 с.: табл. - Бібліогр.: с. 61-62. - ISBN 978-966-949-325-5

У методиці-класифікаторі висвітлено морфо-біологічні ознаки рослин салату посівного та мінливість їхніх параметрів залежно від генотипу і умов вирощування. Удосконалено методику проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність і стабільність.

664.7

Т38

Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників : навч. посіб./ Н.М. Осокіна та ін. - Умань: Сік Груп Україна, 2016. - 248 с.: іл. - Бібліогр.: с.236 . -Алф. покажч.: с.240-241 . - ISBN 978-617-7092-89-5

В навчальному посібнику наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об'єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи, режими і способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Висвітлено контроль якості зерна і насіння. Викладено найпоширеніші види шкідників хлібних запасів та основи захисту від них.

57

Т50

Тодосійчук, Т.С. Бактерії родів Streptomyces та Pseudomonas - продуценти антимікробічних речовин і препарати на їх основі: моногр./ Т.С. Тодосійчук; Київ. політехнічний ін-т ім. І. Сікорського. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 186 с.: іл. - Бібліогр. в кінці глав. - ISBN 978-966-990-002-7

Охарактеризовано мікроорганізми роду Streptomyces як продуценти двох третин відомих на сьогодні антибіотиків, а також синтетиків антимікробічних ферментних комплексів. Описано біосинтетичні властивості бактерій роду Pseudomonas, висвітлено їх роль у паталогіях людей і рослин, а також в очищенні довкілля й використанні для захисту сільськогосподарських культур від різних фітопатогенних мікроорганізмів.

632

Х32

Хвороби сочевиці: моногр./ В.П. Карпенко, І.І. Мостов'як, Т.П. Новікова и др; за ред. В.П. Карпенка; Уманський нац. ун-т садівництва, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Ін-т кормів та сільськ. госп-ва Поділля, НААН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ; Умань: Вид. "Сочінський М. М.", 2021. - 112 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд.. - ISBN 978-966-304-401-9

В основу монографії покладено світові досягнення, наукові дослідження і виробничі перевірки, виконані на рослинах сочевиці. Монографія відображає симптоми хвороб сочевиці, їх поширення і шкодочинність, наведена біологічна характеристика збудників бактеріальних, грибних, вірусних і фітоплазмових хвороб та методи захисту рослин.


Статті періодичних видань


Байструк-Глодан, Л.З. Джерела цінних ознак для селекції багаторічних трав/ Л.З. Байструк-Глодан, М.М. Хом'як, Г.З. Жапалеу //Генетичні ресурси рослин. - 2021. - №28. -  С. 78-89. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: генетичні, ресурси, колекційні зразки, бобові культури, злаковий, сорт, зерно, урожайність, продуктивність--багаторічні, трави.

Борзих, О.І. Дослідження післядії гербіцидів на основі сільськогосподарські культури/ О.І. Борзих, В.Г. Сергієнко, І.М. Сторчоус //Вісник аграрної науки . - 2022. - №4. -  С.30-40. - Бібліогр. в кінці ст. - Ін-т продресурсів НААН.

Данко, Ю.Ю. Вплив саліцилової кислоти на стресостійкість рослин кукурудзи за умов засолення/ Ю.Ю. Данко, М.С. Кобилецька //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 46-47.

Кл.слова: кукурудза, вирощування, регулятор, стійкість, кислота, грунт, засолення, антоціани.

Зайцева, І.О. Константа швидкості водовіддачі як показник стійкості тканин листків до  зневоднення / І.О. Зайцева //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 49-51.

Кл.слова: вегетація, повітря, вода, швидкість, оцінка, посухостійкість, величина, регресійний, метод.

Комариста, В.П. Зв'язок між нітратним та фосфатним живленням у деяких прісноводних і солоноводних водоростей/ В.П. Комариста //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 38-40.

Кл.слова: водорості, фосфати, живлення, нітрати.

Контроль вмісту нітратів у харчових продуктах - актуальні питання/ А.А. Деміч, А.В. Коваль, Н.О. Стаднічук и др //Єдине здоров'я та проблеми харчування України. - 2022. - №1. -  С. 19-34. - Текст паралельно англ. мовою

Кл.слова: допустимий рівень--нітратні сполуки--нітратне забруднення--міжнародні вимоги.

Лисенко, О.І. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках гібридів кукурудзи за сумісної дії хрому і ніклю/ О.І. Лисенко //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 53-54.

Кл.слова: важкі метали, вміст, ріст, розвиток, іони, вирощування, розчини, функціонування--фотосинтез

Окрушко, С.Є. Оцінка впливу гердіцидів та удобрення на забур'яненість і урожайність сої/ С.Є. Окрушко //Сільське господарство та лісівництво. - 2022. - №24. -  С. 114-127. - Бібліогр. в кінці ст.

Кл.слова: МІКРОДОБРИВО, ПІДЖИВЛЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ

Посухостійкість колекційних зразків нуту за дії ПЕГ-6000/ А.О. Борисенко, Н.О. Вус, А.О. Василенко, Л.М. Шевченко //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 44-45.

Кл.слова : зернобобові, урожайність, сорти, зразки, посуха, контроль, коефіцієнт варіації.

Сучасний стан застосування біопрепаратів для післязбиральної обробки плодів і овочів/ Л.М. Пузік, В.К. Пузік, Є.А. Криштон, В.А. Бондаренко //Овочівництво і баштанництво. - 2021. - Вип.69. -  С. 120-130. - Посилання англ. мовою: С.126-130.

Тимошенко, В.Ф. Вплив терміну опромінення червоним світлом на вміст нітратів у ізогенних за генами Е ліній сої/ В.Ф. Тимошенко //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 36-38.

Кл.слова: світло, азот, ген, соя, опромінення, нітрати.

Юхно, Ю.Ю. Ассимиляционные индексы изогенных по генам Е линий сои в разных фотопериодических условиях/ Ю.Ю. Юхно //Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. V Міжнар. наук. конф., 12-13 лютого 2020 . - 2020. -  С. 22-24.

Кл.слова: продуктивность, индекс, чувствительных, интегральные, показатели, продолжительность—фотопериод.

Якимчук, Р.А. Поліпшення господарсько-корисних ознак озимої пшениці за дії техногенних мутагенних чинників навколишнього середовища/ Р.А. Якимчук //Фізіологія рослин і генетика . - 2022. - Т.54, №1. -  С. 65- 84.

Яновський, Юрій Стратегія  захисту плодових насаджень України від коричнево-мармурового клопа/ Юрій Яновський //Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації.- 2022. - №3 серпень-жовтень. -  С. 32-35.

bottom of page