top of page

Виставка «Яйце та яєчні продукти»

Виставка «Яйце та яєчні продукти»

Яйця та яєчні продукти

11 жовтня – Міжнародний день яйця


663

М 54

Методи контролю якості харчової продукції: навч. посіб./ О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова и др; за заг. ред. Л.М. Крайнюк. - Суми: Університетська книга, 2017. - 512 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.500-504 . - ISBN 978-966-680-583-9

Кл.слова: кондитерська галузь, хлібопекарська галузь--масложирова--молочна галузь, рибна галузь, м'ясопереробна галузь--яєчна продукція--концентрати--безалкогольна

У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю. Описані методи контролю якості продукції тваринництва та рослинних жирів, хлібобулочних, кондитерських виробів, безалкогольних напоїв, харчових концентратів.


637.5

В48

Віннікова, Л.Г. Основи птахівництва та переробки птиці/ Л.Г. Віннікова, Н.М. Поварова, О.В. Синиця. - К.: Освіта України, 2020. - 215 с.: іл. - Бібліогр.: с.214 . - ISBN 978-617-7366-89-7

Кл.слова: яйцепродукти, яйця--індики--напівфабрикати

У виданні представлені всі етапи переробки птиці: від вирощування, транспортування та первинної переробки до випуску готової продукції. Особливу увагу приділено питанням формування якості і безпеки продукції птахівництва з урахуванням запитів споживачів та вимог виробництва.


Автореферати дисертацій


664.6

З-38

Захаренко, Віталій Олександрович. Удосконалення методології експертизи пористих харчових продуктів: автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.15/ В.О. Захаренко; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2010. - 34 с. - Бібліогр.: с. 25-30

Кл.слова: СИРОП--СИРОВИНА РОСЛИННА--ЦУКАТИ—ЯЙЦЯ

Дисертація присвячена розробці методології, теоретичного обгрунтування і фізичних методів контролю споживних властивостей пористих харчових продуктів. Запропоновано теорію втрат вологи під час зберігання курячих яєць, яка дозволяє прогнозувати за коефіцієнтом проникності шкарлупи термін зберігання яєць. Запропоновано метод визначення теплоти сорбції за однією (опорною) ізотермою сорбції в пористих харчових продуктах.


636

К 82

Кривенок, М.Я. Теоретичне та експериментальне обгрунтування амінокислотного живлення курей яєчного напряму продуктивності: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук: 06.02.02/ М.Я. Кривенок; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2014. - 33 с.: іл. - Бібліогр.: с.27-30

Кл.слова: молодняк ремонтний--протеїн--лізин--амінокислоти--комбікорми

У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал щодо особливостей впливу різних рівнів лізину, метіоніну, триптофану, треоніну, аргініну, валіну, гліцину та співвідношення окремих з них у раціонах на продуктивність, обмін азоту і амінокислот, перетравність поживних речовин корму у курей яєчного напряму продуктивності різних груп виробничого призначення. Доведена економічна доцільність оптимізації амінокислотного живлення курей різних груп виробничого призначення яєчного напряму продуктивності.


664.8

С 79

Степанова, Т. М.  Технологія желе плодово-ягідного на основі напівфабрикатів желюючих: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.16/ Т. М. Степанова; ХДУХТ. - Харків: ХДУХТ, 2017. - 17 с.: рис. - Бібліогр.: с.13-15

Кл.слова: пектин--яєчна шкаралупа--напівфабрикат желюючий роботі обгрунтований спосіб одержання структурованих систем методом іонотропного гелеутворення з використанням низькоетерифікованого амідованого пектину та порошку яєчної шкаралупи як іонів кальцію. На основі результатів досліджень установлено закономірності формування структури, обгрунтовано рецептурний склад та технологічні параметри одержання напівфабрикатів желюючих для солодких страв та желе плодово-ягідного на їх основі.


637.5

А 56

Аль-Хашімі, Хайдер Мохаммед Тахер

Удосконалення технології м'ясних продуктів з використанням м'яса перепелів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.04/ Хайдер Мохаммед Тахер Аль-Хашімі; НУХТ. - К.: НУХТ, 2019. - 21 с.: рис. - Бібліогр.: с.16-19

Кл.слова: консерви--м'ясна сировина--добавки--рис, морква--яйця

В роботі удосконалено технологію підготовки м'яса перепелів для їх промислового використання. Досліджено можливості комбінування м'яса перепелів з харчовими інгредієнтами - соусом бальзамік, рисом, морквою, цибулею, перепелиними і курячими яйцями для підвищення технологічних характеристик готових виробів. Розроблено раціональні рецептури копчено-варених, запечених виробів і консервів з м'яса перепелів, збалансованих за амінокислотним складом.


Державні стандарти


ДСТУ 4687:2006  Комбікорми, премікси, вітамінні препарати, продукція птахівництва. Методи визначення вітамінів A, E, B2 та каротиноїдів  . - Вид. офіц.. - Уведено вперше; чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 16 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.16 .

ДСТУ 4656:2006 Яйця перепелині харчові та інкубаційні. Технічні умови. - Вид. офіц. - На заміну РСТ УССР 2001-90 та ДСТУ 2022-91 у частині вимог до перепелиних яєць; чинний від2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 11 с: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10-11

ДСТУ 8719: 2017 Продукти яєчні. Технічні умови/ Технічний комітет стандартизації "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення", Ін-т тваринництва НААН. - Вид. офіц. -  На заміну РСТ УССР 2013-91 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 30363-96); чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2019. - 11 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10-11

Сфера застосування: стандарт поширюється на рідкі та сухі яєчні продукти (яєчна маса- меланж, білок і жовток), які використовують у харчовій промисловості для виготовлення хлібобулочних, макаронних, кондитерських та інших виробів. Стандарт установлює вимоги до якості яєчних продуктів, вироблених із харчових яєць.

ДСТУ 8762:2018 Яйця індичі харчові та інкубаційні. Технічні умови/  Техн. комітет стандартизації "Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення", Ін-т тваринництва НААН, Держ. дослід. станція птахівництва НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням ДСТУ 1947-95); чинний від 2019-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 13.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на індичі харчові яйця, призначені для харчування населення і промислового переробляння, та на індичі інкубаційні яйця, які використовують для виведення молодняку і установлює вимоги щодо якості індичих харчових та інкубаційних яєць.


Статті періодичних видань


Необычный праздничный ассортимент: [пасхальные яйца] //Хлебный и кондитерский бизнес. - 2019. - №2 (март). -  С. 24-28. - ІПДОНУХТ

Вміст жирних кислот у печінці японських перепелів за хімічної обробки інкубаційних яєць/ В.В. Данчук , В.В. Трач, С.В. Мідик et al //Харчова наука і технологія. - 2019. - Т.13, Вип.2. -  С. 58-64. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст англ. мовою

Інноваційні природні біостимулятори у виробництві курячих яєць без антибіотиків/ В. Ясько, С. Петренко, Н. Кірович, С. Сідашова //Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral-Аграрний вісник Причорномор'я. - 2021. - Вип.98. -  С. 122-128. - Бібліогр. в кінці ст.

Пустова, Н. Виробництва екологічного харчового яйця курей яєчних кросів різної селекції в умовах приватних господарств населення / Н. Пустова, В. Попов //Біологія тварин . - 2022. - Т.24, №2. -  С. 62.

bottom of page