top of page

День інформаціїї
«Жири у виробництві харчової продукції»

Харчові жири – це продукти харчування рослинного та тваринного походження, які
виконують важливі функції в організмі людини. Брак жирів у харчуванні скорочує життя,
порушує діяльність нервової системи, знижує стійкість до захворювань. Відночас,
надлишок жирів у харчуванні призводить до ожиріння, атеросклерозу та інших хвороб і
злоякісних новоутворень. В приготуванні їжі не треба уникати використання жирів, але
потрібно робити вібір, яким з них віддати перевагу.
До Дня інформації підготовлена Тематична виставка літератури, Презентація трьох
цікавих видань з фонду ЦНТБ, Цікаві факти з харчової індустрії та ін.матеріали.

День інформаціїї
«Жири у виробництві харчової продукції»

Жири у виробництві харчових продуктів 


2023 березень 


665 ДХ

Ф Б87 

Браун, К. Масла и жиры. ІІ. Описание отдельных жиров и масел: авториз. пер. с послед. нем. изд. Е.В.Цытовича/ К. Браун. - Берлин-Рига: Книгоизд-во Наука и жизнь, 1924. - 71 с: табл. - (Б-ка Гешен) Книга знакомит читателя с различными видами масел и жиров, описываются глицериновые эфиры животного и растительного мира, высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие масла, свойства разных видов жиров и масел. Книга снабжена таблицами. 


665.1 

Д36 

Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії. ДСП 4.4.4.090-2002/ розробники: П.Ф. Петік, В.В. Гірман, Л.І. Зінченко, С.П. Капшук, Г.І. Лисенко; УкрНДІОЖ, Асоціація Укроліяпром;. - К.: Центр інформ. технологій, 2008. - 100 с. - Бібліогр.: с.94-100 Санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії, розповсюджуються на всі діючі підприємства олійно-жирової промисловості, незалежно від  форм власності та  підпорядкування. 


664.3 

Ж73 

Жири у виробництві харчової продукції: моногр./ Л.З. Шильман та ін.; за заг. ред. Л.З. Шильмана. - Суми: Університетська книга, 2020. - 278 с.: іл. - Бібліогр.: с.260-284 . - ISBN 978-966-680-781-9 


664.3 

П19 

Паска, М.З. Технологія тваринних жирів: навч.-метод. посібник/ М.З. Паска. - Львів: Добра справа, 2010. - 134 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.120-122. . - Глосарій (тлумач. слов.): с.123-129. - Предмет. покажч.: с. 130-134. У навчально-методичному посібнику викладено основні питання контролю якості тваринного жиру, описано зміни, які відбуваються у харчових жирах під час зберігання.Особливу увагу приділено впливу жирнокислотного складу на властивості та тривалість зберігання харчових жирів, а також виявленню надлишкової кількості антиоксидантів у жирах, санітарно-гігієнічним вимогам до цеху харчових тваринних жирів. Виявлено вплив сировини на формування асортименту, якість та харчову цінність топлених жирів. Посібник розрахований для студентів вузів. 


664.3 

У31 

Удовенко, О.О. Новий тип кондитерських (кулінарних) жирів функціонального призначення: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.06/ О.О. Удовенко; НТУ Харківський політехнічний інститут;. - Харків, 2021. - 20 с.: іл. - Бібліогр.: с.16-18 Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню і розробці технології модифікування жирової сировини з одержанням жирів кулінарного призначення. Створено математичне  описання у вигляді регресійної моделі і встановлено раціональні умови етерифікації жирних кислот спиртами високої молекулярної маси з ферментним і кислотним каталізатором. Визначено показники якості одержаних модифікованих жирів. 


664.3 ДФ 

Ю94 

Юхновський, Г.Л. Жири та що з них виготовляють/ Г.Л. Юхновський. - Харків: ДВОУ. Техн. вид-во, 1931. - 139 с.: рис. В книзі висвітлено опис жирів та олій: походження, призначення жирів, рослинні олії: соняшникова, лляна, рицинова, маслинна, бавовникова, соєва та ін. Увага приділяється зберіганню насіння, очищенню, сушінню, дрібненню. Розглядається процес екстрагування олії, рафінування, гідрогенізація, розщеплення жирів, вироблення маргарину, різні види мила, знайомить зі стеариновим виробництвом. 


Автореферати дисертацій 


665 

Л12 

Лабейко, М.А. Технологія одержання і використання природних антиоксидантів із вторинних продуктів олієжирових виробництв: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.06/ М.А. Лабейко; НТУ Харківський політехнічний інститут". - Х., 2021. - 21 с.: табл. - Бібліогр.: с. 16-19 Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню та розробці технології отримання хлорогенової кислоти із соняшникового шроту. Досліджено ефективність ряду розчинників щодо екстрагування хлорогенової кислоти із соняшникового шроту. Проведено ідентифікацію отриманого продукту за допомогою методів диференційної скануючої калориметрії, інфрачервоної спектроскопії та високоефективної рідинної хроматографії. Доведено можливість використання хлорогенової кислоти як консерванту у складі емульсійного продукту - майонезу. 


664.3 

П27 

Перевалов, Л.І. Науково-практичне обгрунтування інноваційних технологій переробки насіння олійних культур: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.06/ Л.І. Перевалов; НТУ Харківський політехнічний інститут;. - Харків, 2021. - 41 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32- 38 На основі інноваційних рішень сформульовано нову концепцію переробки насіння соняшника, засновану на новій технології якісного обрушування насіння в охолодженому стані, принципах максимальної селективності проведення основних процесів переробки; зміни послідовності їх проведення з урахуванням принципу поступового накопичення концентрації супутніх речовин для полегшення їх виділення; використання хімічних реагентів та нехарчових розчинників, суміщення окремих операцій. 


663 

М 54 

Методи визначення фальсифікації товарів: підруч./ А.А. Дубініна, І.Ф. Овчиннікова , С.О. Дубініна та ін. - Київ: Професіонал, 2021. - 272 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 257. - ISBN 978-966-370-131-8 Підручник охоплює широке коло питань, які пов'язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та захистом споживчого ринку від фальсифікаційних товарів. Наведено й обговорено сучасні літературні джерела стосовно історичних аспектів ідентифікації і фальсифікації продовольчих товарів. 


664.3 

М64 

Мироненко, Л.С. Удосконалення технології видобування рослинної олії з вітчизняних сортів сафлору: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.06/ Л.С. Мироненко; НТУ;Харківський політехнічний інститут;. - Харків, 2021. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.15- 17 Дисертацію присвячено створенню науково обгрунтованої технології обрушування насіння сафлору для отримання пресової олії харчового призначення. Вперше показано, що обрушування насіння сафлору може бути досягнуто шляхом попереднього охолодження, яке суттєво зменшує фізико-механічні властивості насіннєвої оболонки. Визначено ефективні технологічні параметри обрушування шляхом експериментального дослідження та апроксимаційного моделювання. Одержано нові наукові дані щодо технологічних властивостей насіння сафлору, структурних та якісних показників сафлорової олії. 


Державні стандарти 


ДСТУ 7651:2014 Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а) пірену. Частина 2. Газохроматографічний метод визначання бенз(а) пірен / В. Голодняк, Н. Граніна, П. Петік, Л. Савченко; УкрНДІОЖ НААН. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП УкрНДНЦ , 2017. - 10 с.: рис. - (Національний стандарт України) 


ДСТУ 7650:2014 Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а)пірену. Частина 1. Метод готування проб/ Український науково-дослідний інститут олій та жирів УААН (УкрНДІОЖ УААН), ТК стандартизації Олії, жири та продукти їх переробки, ДП Укрметртестстандарт. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП УкрНДНЦ;, 2017. - 6 с. - (Національний стандарт України) 


ДСТУ ISO 18395:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту моноацилгліцеридів, діацилгліцеридів, триацилгліцеридів та гліцерину методом високоефективної рідинної ексклюзійної хроматографії (ВРЕХ) (ISO 18395: 2005, IDT)/ пер. з англ. і наук.-техн. редагування Т. Бевзюк, О. Кушнаренко, Л. Рубіна, З. Федякіна; УкрНДІОЖ НААН, Асоціація Укроліяпром. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-05-01. - К.: ДП УкрНДНЦ, 2018. - 8 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.8 Сфера застосування: стандарт застосовують для продуктів (наприклад, емульгаторів), що містять моноацилгліцериди, діацилгліцериди як головні складові частини, якщо їх концентрація перевищує 10 %, і для триацилглицеридів, якщо їх концентрація менша за 20%. Метод не застосовний до молочних жирів або жирів і олій, які мають широкий діапазон довжини ланцюга жирних кислот, оскільки діацилгліцериди з невеликою довжиною ланцюга жирних кислот мають нижчу молекулярну масу, ніж моноацилгліцериди з довгими ланцюгами жирних кислот. 


ДСТУ ISO 16035:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення галогенопохідних вуглеводнів із низькою точкою кипіння в харчових оліях (ISO 16035: 2003, IDT)/ пер. з англ. і наук.- техн. редагування О. Бучко, О. Сеньків. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-05-01. - К.: ДП УкрНДНЦ; , 2018. - 10 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10 Сфера застосування: стандарт установлює метод визначання галогенопохідних вуглеводнів із низькою точкою кипіння за допомогою статичного парофазного дозатора газового хроматографа. Галогенопохідні вуглеводні розчинники є загальними розповсюджувачами токсичних компонентів. Метод застосовують до всіх харчових жирів та олій для визначення цих компонентів у межах від 0,01 мг/кг до 0,2 мг/кг. 


ДСТУ EN 12505:2016 (EN 12505:2000 + А1:2009, IDT) Устатковання для перероблення харчових продуктів. Відцентрові машини для оброблення харчових масел та жирів. Вимоги щодо безпеки та гігієни/ Техн. комітет стандартизації  Страховий фонд документації, НДІ мікрографії. - Вид. офіц. - На заміну 


ДСТУ EN 12505:2014; чинний від 2018-07-01. - К.: ДП УкрНДНЦ;, 2019. - 23 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.22. Сфера застосування: цей стандарт визначає всі суттєві небезпеки, виявлені під час оцінювання ризиків щодо центрифуг для оброблення харчових масел і жирів, у разі використання за призначенням і в умовах передбачених виробником. 


ДСТУ 8843:2019 Олії. Правила приймання/ Технічний комітет стандартизації Олії, жири та продукти їх переробки, Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5471-83); чинний від 2020-09-01. - Київ: ДП УкрНДНЦ, 2020. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5 Сфера застосування: стандарт поширюється на олії, у тому числі піддані переробці зі зміненням хімічного складу, різних місць походження, призначення, способу виробництва, та встановлює правила приймання. 


Статті періодичних видань 


Драган, О.І. Досвід впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах олійно-жирової галузі/ О.І. Драган, Н.М. Чеснік //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №2. - С. 90-99. - Бібліогр. в кінці ст. 


Модифіковані жири: окиснювальна стабільність і визначення шляхів застосування у складі харчових продуктів/ О.О. Удовенко та ін. //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №2. - С. 176-186. - Бібліогр. в кінці ст. 


Недбайло, О.М. Інтенсифікація теплообмінних процесів при термоконтактному нагріванні та плавленні жирів і олій/ О.М. Недбайло, О.Є. Степанова, Н.Б. Сильнягіна //Наукові праці НУХТ. - 2021. - Т.27, №5. - С. 67-80. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page