top of page

ДСТУ на цукристі кондитерські вироби

ДСТУ на цукристі кондитерські вироби

Цукристі кондитерські вироби. Державні стандарти

До Дня кондитера 3  травня


ДСТУ  ГОСТ 6441-2003  Вироби кондитерські пастильні. Загальні технічні умови  (ГОСТ 6441-96, IDT). - Вид. офіц. - Введ. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6441-77); чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 13 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 4135-2002. Цукерки. Загальні технічні умови: Офіц. вид./ розробники Ю. Кожанов,  С. Бут,  О. Бобровник; ЗАТ "Укркондитер" (К.). - Введ. вперше. – На заміну ГОСТ 4570-73; чинний від 01.01.04. - К.: Держспоживстандарт України, 2003. - 22 с. - (Національний стандарт України).

ДСТУ 4188:2003. Халва: Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6502-69); чинний від  01.07.2004. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 14 с. - (Національний стандарт України).

ДСТУ 4228:2003. Драже: Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7060-79); чинний від 2004.10.01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 14 с. - (Національний стандарт України).

ДСТУ 4698:2006. Вироби з кондитерської маси для формування. Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2007-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 14 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.13-14.

ДСТУ 4619:2006 Вироби кондитерські. Правила приймання, методи відбору та підготовки проб. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5904-82); чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.10.

ДСТУ 4665:2006. Ядро кунжуту смажене. Технічні умови. - Вид. офіц. -  На заміну РСТ УРСР 1826-88; чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9-10

ДСТУ 4910:2008. Вироби кондитерські. Методи визначення масових часток вологи та сухих речовин. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5900-73); чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 9 с.: табл. - (Національний стандарт України).

ДСТУ 4683:2006. Вироби кондитерські. Методи визначення органолептичних показників якості, розмірів, маси нетто і складових частин. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5897-90); чинний від 2007-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11.

ДСТУ 4862:2007. Вироби кондитерські. Метод визначання в'язкості шоколадної і кондитерської глазурі та мас для формування/ О. Бобровник, С. Бут, Ю. Кожанов; Технічний комітет  стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна", ЗАТ " Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 9 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: стандарт поширюється на кондитерські напівфабрикати: шоколадні та кондитерські глазурі й маси для формування, виготовлені на основі какао-масла чи його еквівалентів, замінників какао-масла, різних видів кондитерських жирів. Стандарт установлює ротаційний метод вимірювання їх в'язкості, і його застосовують для внутрішнього технологічного контролювання.

ДСТУ  4815:2007 Вироби кондитерські. Метод визначення етилового спирту/ С. Олійнічук, В. Ковальчук, С. Олійник и др.; Технічний комітет "Спиртогорілчані вироби, дріжджі" (ТК 64), УкрНДІспиртбіопрод. - Вид. офіц. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 5896-51); чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 7 с: рис. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 4848:2007 Напівфабрикати кондитерські. Маси горіхові та шоколодно-горіхові. Загальні технічні умови. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10-11

ДСТУ 4858:2007 Напівфабрикати кондитерські. Метод визначення міцності агарових драглів. - Вид. офіц. - Уведено вперше; чинний 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 5 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 5

ДСТУ 2630:2007 Технологічні процеси в кондитерській промисловості. терміни та визначення понять. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 2630-94; чинний від 2009-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 30 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 30

ДСТУ ISO  6478:2009. Арахіс. Технічні умови (ISO 6478:1990, IDT)/ Техн. ком. стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна", ЗАТ " Укркондитер". - Вид. офіц. - Увед. вперше;  чинний від 2011-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2012. - 4 с.: табл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до арахісу (Arachis hypogaea Linnaeus) в стручках або ядрах для споживання людьми або для віджиму олії.

ДСТУ 3893:2016. Карамель. Загальні технічні умови/ Ю. Кожанов, І. Науменко; Технічний  комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна", Асоціація  "Укркондитерпром". - Вид. офіц. – На заміну ДСТУ 3893-99; чинний від 2017-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 13 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 4326: 2016. Ірис. Загальні технічні умови/ Асоціація "Укркондпром", Технічний комітет  стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна", ІПДО НУХТ. - Вид. офіц. -  На заміну ДСТУ 4326: 2004; чинний від 2017-07-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.9

Сфера застосування: стандарт поширюється на ірис - цукристий кондитерський виріб аморфної та /або дрібно-кристалічної структури, виготовлений уварюванням цукрово-патоко-фруктового сиропу з додаванням жиру та інших харчових інгредієнтів і добавлень.

ДСТУ 2633:2017. Продукція кондитерського виробництва. Терміни та визначення понять/ Технічний комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 2633:2007; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2017. - 22 с. - (Національний стандарт України)

ДСТУ 4333 : 2018. Мармелад. Загальні технічні умови/ Технічний комітет  стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна". - Вид. офіц. - Увед. на заміну ДСТУ 4333: 2004; чинний від 2019-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ", 2018. - 10 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9-10

Сфера застосування: стандарт поширюється на мармелад - цукристий кондитерський виріб драглеподібної структури, виготовлений уварюванням фруктової, або фруктово-ягідної, або овочевої, фруктово-овочевої сировини та/або розчину драглеутворювача з цукром з додаванням чи без додавання інших інгредієнтів і добавлень.

ДСТУ 2630:2019. Технологічні процеси та устатковання для них у кондитерському виробництві. Терміни та визначення понять/ Технічний  комітет стандартизації "Продукція кондитерська та харчоконцентратна" . - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 2630:2007 та ДСТУ 3005-95; чинний від 2020-10-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2021. - 24 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 23

Сфера застосування: стандарт установлює терміни та визначення основних понять щодо технологічних процесів та устатковання до них у кондитерському виробництві. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах документів, а також у науковій, навчально-методичній та публіцистичній літературі стосовно продукції кондитерського виробництва.

bottom of page