top of page

ВИРОБНИЦТВО АЛКОГОЛЬНИХ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
Список нових надходжень №1 2023

663.5

Б38

Бедрик, О.В.Інтенсифікація процесу масообміну в повних колонах циклічної дистиляції: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.12/ О.В. Бедрик; НУХТ. - К.: НУХТ, 2021. - 19 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.14-17

Робота присвячена вирішенню актуальних проблем спиртової галузі, пов'язаних зі зменшенням енергетичних та інвестиційних витрат, підвищенням якості продукції, покращенням екологічної ситуації за рахунок утилізації відходів спиртового виробництва. Основним методом досліджень вибрано математичне моделювання процесів, здійснене на базі запропонованої моделі теоретичної тарілки циклічної дистиляції. Запропоновано утилізацію концентрату головної фракції етилового спирту, як відходів спиртового виробництва.


663.5

К89

Кузьмін, О.В.Розроблення ефективних технологій алкогольних напоїв стабільної якості: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.05/ О.В. Кузьмін; НУХТ. - К.: НУХТ, 2021. - 43 с.: іл. - Бібліогр.: с.32-40

Роботу присвячено вирішенню важливої проблеми - розробці ефективних технологій алкогольних напоїв стабільної якості з використанням підготовленої води електрохімічною активацією та утилізацією зворотних вод; водно-спиртових сумішей стабільної структури; модифікованих продуктів вторинної переробки сировини, адаптованих до технології алкогольних напоїв; настоїв спиртових із рослинної сировини з підвищеною антиоксидантною здатністю та покращеними органолептичними показниками.

bottom of page