top of page

М'ЯС0-МОЛОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
Список нових надходжень №1 2023 р.

637

І-66

Інноваційні технології таобладнання галузі. Переробка продукції тваринництва: посіб.-практикум/ К.О. Самойчук, С.В. Кюрчев, Н.О. Паляничка и др; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т ім. Ф.Ю. Ялпачика. - К.: ПрофКнига, 2020. - 252 с.: граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 248. - ISBN 978-617-7762-06-4

Основною метою проведення робіт, наведених у даному посібнику, є закріплення теоретичних знань, поглиблення і конкретизація відомостей про технологічне обладнання переробних та харчових виробництв, придбання навичок у його експлуатації.


637.1

І-66

Інноваційні харчові інгредієнтиу технологіях молочних та молоковмісних продуктів: підруч./ Г.Є. Поліщук, О.В. Кочубей-Литвиненко, Т.Г. Осьмак, О.О. Басс; Національний університет харчових технологій. - К.: НУХТ, 2020. - 196 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 192. - ISBN 978-966-612-245-5

В підручнику висвітлено інформацію щодо загальних вимог із застосування харчових інгредієнтів у складі молочних та молоковмісних продуктів. Наведено огляд харчових добавок, які використовують у молочній промисловості, характеристики та особливості технологічних функцій дієтичних добавок у технологіях молочних продуктів, наукову методологію створення нових видів молочних та молоковмісних продуктів з інноваційними інгредієнтами, а також аналітичний огляд наукових розробок кафедри технології молока і молочних продуктів із застосуванням натуральних інгредієнтів у складі молочних продуктів.


631.1

О-75

Основи аграрного консалтингу: підруч./ М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. - К.: Ліра-К, 2020. - 260 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 257. - ISBN 978-966-2609-79-0

У підручнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності у світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення.


637.5

Я66

Янчева, М.О. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса і м'ясних продуктів: навч. посіб./ М.О. Янчева, Л.В. Пешук, О.Б. Дроменко. - К.: Центр учбової літератури, 2020. - 304 с. - Бібліогр.: с.303. - Предм. покажч.: с.299-302

В посібнику розглянуто фізіологічні функції, будову, склад, фізико-хімічні та біохімічні властивостей тканин м'яса. Особливу увагу приділено основним закономірностям процесів, що відбуваються з м'ясом після забою тварин, під час зберігання та під впливом біологічних та фізико-хімічних факторів. Наведено основні властивості м'яса та м'ясопродуктів сільськогосподарських тварин та птиці.

bottom of page