top of page

Надходження Державних стандартів України 2022

ДСТУ ISO 16657:2009 Аналіз сенсорний. Прилади. Стакани для дегустування оливкової олії (ISO 16657:2006, IDT)/ УкрНДІ олії та жирів НААН України, Технічний комітет "Олії, жири та продукти їх переробки". - Вид. офіц. -  Увед. Вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2018. - 4 с.: іл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.3

Сфера застосування: стандарт установлює характеристики стакана, який використовують у сенсорному аналізі органолептичних ознак смаку та запаху неочищених оливкових олій для їхньої класифікації. Стакан не призначено для аналізування кольору або структури олій.


ДСТУ 8627:2016 Ветеринарія. Методи лабораторної діагностики неоспорозу/ Нац. наук. центр "Ін-т експеримент. і клініч. ветеринар. медицини". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2018-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 16.

Сфера застосування: цей стандарт установлює методи лабораторної діагностики неоспорозу сільськогосподарських та свійських тварин, а також вимоги щодо безпеки та охорони довкілля.


ДСТУ OIML R 59-1:2020 (OIML R 59-1, edition, 2016, IDT) Вологоміри для зернових та олійних  культур. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги / Техн. комітет стандартизації "Метрологія та вимірювання", ННЦ " Ін-т метрології " . - Вид. офіц. - Цей стандарт розроб. згідно з правилами, установл. в нац. стандартизації України; чинний від 2021-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 26 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 15. -  Пер. з англ.

Сфера застосування: цей стандарт стосується цифрових автоматичних вологомірів зерна, які безпосередньо відображають вміст вологи. Цей стандарт визначає метрологічні й технічні вимоги, методи випробувань та максимально допустимі похибки для затвердження типу вологомірів зерна, що застосовують під час проведення комерційних операцій із зерновими та олійними культурами.


ДСТУ 7736:2015 Зрошуване землеробство. Терміни та визначення понять/ розробники: Р. Вожегова,  О. Димов,  В. Дишлюк,  С. Коковіхін,  Ю. Лавриненко; IЗЗ НААН України, ІВПіМ НААН України, ННЦ " IЗ НААН України ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2016-01-01. - К.: ДП "УкрНДНЦ" , 2016. - 23 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 22

Сфера застосування: стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно зрошувального землеробства


ДСТУ ISO/TR 16732-3:2018, (ISO/TR 16732-3:2013, IDT)  Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 3. Приклад промислового підприємства/ Техн. ком. стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2019-10-01. - К.: УкрНДНЦ, 2021. - 22 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 21.

Сфера застосування: цей стандарт стосується уявного складу пропану, призначеного для приймання пропану, що перевозиться в залізничних цистернах, зберігання пропану в резервуарі, що прцює під тиском, та його завантаження для перевезення наливом автоцистернами.


ДСТУ 8755:2018 Консерви. Коктейлі десертні. Технічні умови/ Техн. комітет стандартизації "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки", ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2019-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на коктейлі десертні, виготовлені зі свіжих фруктів, відповідним чином підготовлених, залитих цукровим або глюкозо-фруктозним сиропом, або сумішшю сиропів і фруктового соку з доданням чи без додання настоїв трав, пелюсток троянд, листків смородини й лимонної кислоти.


ДСТУ 8754:2018 Консерви. Соуси десертні/ Техн. комітет стандартизації "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки", ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2019-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 15.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на соуси десертні, виготовлені зі свіжих фруктів, овочів або їх напівфабрикатів, з доданням чи без додання цукру, фруктози або глюкозо-фруктозного сиропу, вівсяного, рисового борошна, лимонної кислоти, ваніліну, екстрактів з пряно-ароматичних рослин.


ДСТУ 8528:2015 Корми зелені. Технічні умови/ розробники: В. Кургак,  В. Сайко,  В. Петриченко,  М. Кулик,  А. Боговін; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства" НААН УААН, Ін-т кормів НААН . - Вид. офіц. - Взамен Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27978-88); Введ. с чинний від 2017-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 14 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 13.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на зелені корми, які отримують із зеленої маси багаторічних й однорічних трав"янистих рослин та їхніх сумішок і використовують для безпосереднього згодовування сільськогосподарським тваринам і птиці у свіжому подрібненому чи неподрібненому вигляді або в кормових сумішах.


ДСТУ 8570:2015 Корми рослинні. Методи визначення розчинності та розщеплення сирого протеїну/ розробники: Л. Андреєва,  А. Гунчак,  Б. Кирилів,  І. Ратич,  Я. Сірко; Ін-т біології тварин УААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 28074-89; ГОСТ 28075-89); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 7.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на корми рослинного походження (зелені корми, сіно, силос, солому, сінаж, штучно висушені трав"яні корми, коренеплоди та інші корми, які отримують під час переробляння рослинної сировини, зокрема комбікорми та комбікормову сировину) та встановлює методи визначення розчинності й розщеплення сирого протеїну.


ДСТУ OIML R 120:2014 (OIML R 120, edition, 2010, IDT) Міри місткості для випробування вимірювальних систем для рідин, крім води    / Техн. комітет стандартизації "Метрологія та вимірювання" , ННЦ " Ін-т метрології " . - Вид. офіц. - Цей стандарт розроб. згідно з правилами, установлен. в нац. стандартизації України; чинний від 2021-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 32 с.: табл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт визначає характеристики еталонних мір місткості та описує методи випробувань вимірювальних систем для рідин, крім води, для перевіряння їх відповідності певним метрологічним вимогам, наведеним в OIML R 117 "Вимірювальні системи для рідин, крім води"


ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб (ISO 707:1997, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: Г. Єресько,  М. Яцюта,  М. Міщенко,  О. Козаченко,  С. Вербицький; Технол. ін-т молока та м'яса УААН спільно з Техн. ком. стандартизації "Молоко, м'ясо та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Взамен Увед. вперше; Введ. с чинний від 2003-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 40 с.: рис. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 39.

Сфера застосування: цей стандарт містить настанови щодо методів відбирання проб молока та молочних продуктів для мікробіологічних, хімічних, фізичних і органолептичних аналізувань, окрім відбирання проб молока від окремих тварин, яке було отримане в індивідуальних господарствах, і особливих випадків відбирання проб молока, якщо якість молока визначають для розрахунку його вартості.


ДСТУ ISO 12081:2004 Молоко. Визначення вмісту кальцію титриметричним методом (ISO 12081:1998,  IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: Г. Єресько,  Н. Левитська,  О. Козаченко,  С. Вербицький,  П. Лопата; Технол. ін-т молока та м'яса УААН, Техн. ком. стандартизації "Молоко, м"ясо та продукти їх переробки". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2006-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 5 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.4.

Сфера застосування: цей стандарт встановлює титриметричний метод визначання вмісту кальцію в молоці, в тому числі у відновленому з концентрованого, згущеного або сухого молока.


ДСТУ 9053:2020 Насіння дерев і кущів. Посівні якості. Технічні умови/ ДО "Український ЛСЦ",  Техн. комітет стандартизації "Лісові ресурси". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 13857-95); с чинний від 2021-04-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 42 табл. - (Національний стандарт України). - Библиогр.: с. 41.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на насіння дерев і кущів, призначене для висівання. Стандарт не поширюється на насіння сільськогосподарських, квіткових і лікарських рослин. Стандарт установлює нормативні показники посівних якостей лісового насіння, правила пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння, форми документів щодо якості насіння.


ДСТУ ISO 3475:2014 Олія ефірна з насіння ганусу (Pimpinella anisum L.). Технічні умови (ISO 3475:2002,  IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: Н. Бакова,  В. Єжов,  Г. Захаренко,  О. Куряченко,  М. Мякиннікова; Нікітський ботанічний сад - Нац. наук. центр. - Вид. офіц. - Взамен Увед вперше; Введ. с чинний від 2015-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 6.

Сфера застосування: цей стандарт установлює характеристики ефірної олії з насіння ганусу (Pimpinella anisum L.) для полегшення оцінювання її якості.


ДСТУ 2727-94, (ГОСТ 30144-94) Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод визначення ефірного числа/ Розробники: Л.А. Бугаєнко,  А.П. Шляпнікова,  Л.В. Коваленко,  Н.Г. Сажина,  Н.П. Богатюк; Ін-т ефіроолійних та лікарських рослин НААН України. - Вид. офіц. - На заміну ГОСТ 14618.7-78 в частині ефірних олій; чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - 10 с. - (Державний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на продукцію ефіроолійного виробництва незалежно від засобу одержання та встановлює метод визначення ефірного числа ефірних олій, конкретів, восків, біологічно активних речовин (БАР), туалетних вод і т. шн.


ДСТУ 2728-94, (ГОСТ 30143-94)  Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод визначення кислотного числа/ Розробники: Л.А. Бугаєнко,  А.П. Шляпнікова,  Л.В. Коваленко,  Н.Г. Сажина,  Н.П. Богатюк; Ін-т ефіроолійних та лікарських рослин НААН України. - Вид. офіц. - На заміну ГОСТ 14618.7-78 в частині ефірних олій; чинний від 1996-01-01. - К.: Держстандарт України, 1995. - 10 с. - (Державний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на продукцію ефіроолійного виробництва (незалежно від засобу одержання) та встановлює метод визначення кислотного числа в ефірних оліях, конкретах, восках, біологічно активних речовинах (БАР), туалетних водах і т. ін.


ДСТУ ISO 11024-1:2005 Олії ефірні. Загальні настанови щодо хроматограічних профілів. Частина 1. Готування хроматографічних профілів для подання у стандартах (ISO 11024-1:1998, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: І. Данилова,  Н. Сажина,  Л. Тімашева; Ін-т ефіроолійних та лікарських рослин НААН України. - Вид. офіц. - Увед вперше; чинний від 2006-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.11.

Сфера застосування: ця частина стандарту ISO 11024 встановлює загальні положення для визначання хроматографічного профілю ефірної олії за методом  газової хроматографії на капілярній колонці. Хроматографічний профіль - це один з показників, що полегшує оцінювання якості ефірної олії, так само, як і фізико-хімічні характеристики.


ДСТУ ISO 11024-2:2005 Олії ефірні. Загальні настанови щодо хроматограічних профілів. Частина 2. Застосування хроматографічних профілів зразків ефірних олій (ISO 11024-2:1998, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: І. Данилова,  Н. Сажина,  Л. Тімашева; Ін-т ефіроолійних та лікарських рослин УААН . - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2006-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 5 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: ця частина стандарту ISO 11024 містить загальні положення з визначання відповідності хроматографічного профілю зразка ефірної олії в порівнянні з хроматографічним спектром наведеним у стандарті на цю олію.


ДСТУ ISO/TR 211:2006 Олії ефірні. Настанови щодо етикетування  та маркування тари (ISO/TR 211:1999, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: Н. Сажина,  Л. Тімашова; Ін-т ефіроолійних та лікарських рослин НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2008-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 3 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 2.

Сфера застосування: цей стандарт установлює загальні правила етикетування і маркування тари для ефірних олій, що уможливлює ідентифікування вмісту.


ДСТУ ISO/TR  210:2006 Олії ефірні. Настанови щодо пакування, кондиціювання та зберігання (ISO/TR 210:1999, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: Н. Сажина,  Л. Тімашева; Ін-т ефіроолійних та лікарських рослин НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2008-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 8. с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт установлює технічні вимоги, яким повинна відповідати тара, призначена для вміщування ефірних олій, а також рекомендації, пов"язані з умовами їх кондиціювання та зберігання.


ДСТУ ISO 356-2002 Олії ефірні. Підготування проб до випробовування (ISO  356:1996, IDT)/ Кримський аграрний інститут. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 2 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт надає загальні правила з готування зразків ефірних олій до аналізу. Підготування застосовують, зокрема, до тих ефірних олій, що не можуть бути проаналізовані прямо, тому що одні олії є тверді чи частково тверді за кімнатної температури, а інші каламутні через наявність води або суспензованих часток.


ДСТУ ISO 8896-2002 Олія кминова (Carum сarvi Linnaeus) (ISO 8896:1987, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування:  Н. Сажина,  Л. Тимашова; Кримський аграрний інститут. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт встановлює деякі характеристики олії кминової (Carum carvi Linnaeus) з метою полегшення оцінювання її якості.


ДСТУ ISO 3033-2002 Олія м'ятна з м'яти кучерявої (Mentha spicata Linnaeus)  (ISO 3033:1988, IDT)/ Пер. та наук.-техн. редагування: Н. Сажина,  Л. Тимашова; Кримський аграрний інститут. - Вид. офіц. - Введ. вперше; чинний від 2003-07-01. - К.: Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживчої політики, 2003. - 6 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт встановлює певні характеристики ефірної олії з м'яти кучерявої (Mentha spicata Linnaeus) з метою полегшення оцінювання її якості.


ДСТУ ISO 3517:2006 Олія неролієва (Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia).Технічні умови (ISO 3517:2002, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: Н. Сажина,  Л. Тімашева; Ін-т ефіроолійних та лікарських рослин НААН України. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2008-01-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 6 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 6.

Сфера застосування: цей стандарт установлює певні характеристики олії неролієвої, виготовленої з квітів гіркого померанця (Citrus aurantium L. ssp. aurantium syn. Citrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia), які  культивують, глловним чином, у Тунісі та Марокко, щоб полегшити оцінювання її якості.


ДСТУ ISO 3676:2005 Пакування. Одиниця вантажна. Визначення розмірів (ISO 3676-1983, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: О. Бекар,  В. Кривошей,  С. Онищенко,  Т. Рубцова,  Н. Шеваленко; Акціонерне тов-во закритого типу "Інститут "ВНДІХІМПРОЕКТ". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2007-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт установлює розміри в плані вантажної одиниці, придатної для розміщування товарів, що охоплює всі дії щодо переміщування виробів від місця їх виготовлення до місця призначення. Розміри в плані визначають на основі модульної системи.


ДСТУ ISO/TS 22002-3:2019, (ISO/TS 22002-3:2011, IDT) Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 3. Сільське господарство / Техн. ком.  стандартизації "Системи управління безпечністю харчових продуктів". - Вид. офіц. - Цей стандарт розроб. згідно з правилами, установ. в нац. стандартизації України; чинний від 2021-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 22 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 21.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги та настанови щодо розробляння, упровадження та документування програм-передумов (ПП), які забезпечують створення належних гігієнічних умов та сприяють керуванню небезпечних чинників харчових продуктів у харчовому ланцюзі.


ДСТУ ISO/TS 22002-4:2019, (ISO/TS 22002-4:2013, IDT) Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 4. Виробництво паковання для харчових продуктів /Техн. ком.  стандартизації "Системи управління безпечністю харчових продуктів". - Вид. офіц. - Цей стандарт розроб. згідно з правилами, установл. в нац. стандартизації України; чинний від 2021-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.15.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до розроблення, упровадження та забезпечення виконання програм-передумов для допомоги контролювання небезпечних чинників харчових продуктів у процесі виробництва паковання для харчових продуктів.


ДСТУ ISO/TS 22002-5:2020, (ISO/TS 22002-5:2019, IDT) Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 5. Транспортування та зберігання/ Техн. ком.  стандартизації "Системи управління безпечністю харчових продуктів". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2021-08-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 12 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 12.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до розроблення, упровадження та забезпечення виконання програм-передумов (ПП) для допомоги в контролюванні небезпечних чинників харчових продуктів у процесі транспортування та зберігання в харчовому ланцюзі.


ДСТУ EN 1988-1:2014 Продукти харчові. Визначання сульфіту. Частина 1. Оптимізований метод Моньє-Вільямса (EN 1988-1:1998, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування: О. Громов,  І. Мазуренко,  Т. Морозова,  Л. Хрущ,  О. Невесела; Техн. ком. стандартизації "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки", НВП "Консервкомплекс". - Вид.офіц. - Увед. вперше; чинний від 2015-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 7 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 6.

Сфера застосування: цей стандарт установлює дистиляційний метод визначання вмісту сульфіту, поданого як діоксид сірки, у харчових продуктах, у яких уміст сульфіту становить не менше ніж 10 мг/кг. Метод можна використовувати за наявності інших летких сполук сірки. Він не поширюється на випробування таких овочів, як капуста, сушені часник і цибуля, імбир, лук-порей і соєві білки.


ДСТУ 8566:2015 Продукти харчові з картоплі. Приймання, готування проб і методи випробування/ розробники: Н. Зав'ялова,  Л. Зубарева,  І. Мазуренко,  О. Невесела,  Ю. Пилипенко; ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28741-90); чинний від 2017-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 10.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на продукти харчові з картоплі сушені, обсмажені, швидкозаморожені та установлює правила приймання, готування проб і методи випробування.


ДСТУ 8764:2018 Розсада томата, перцю, баклажана в касетах. Технологія вирощування. Загальні вимоги/ Ін-т овочівництва і баштанництва НААН України, Техн. комітет стандартизації "Овочеві і баштанні культури, насіння та посадковий матеріал". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2019-07-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 16 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 16.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до технології вирощування розсади томата, перцю солодкого і гіркого та баклажана в касетах для відкритого грунту.


ДСТУ 4276:2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями/ розробники: А. Редзюк,  Ю. Гутаревич,  В. Устименко,  З. Дегтяр,  В. Рубцов; ДП "ДержавтотрансНДІпроект". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21393-75 з 1 липня 2005 р.); чинний від 2004-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2005. - 14 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на автомобілі (транспортні засоби категорій M i N) із дизелями або газодизелями: нові і ті, що перебувають в експлуатації. Стандарт установлює норми і методи вимірювання показників димності відпрацьованих газів (викидів видимих забруднювальних речовин) дизелів або газодизелів автомобілів у режимі вільного прискорення двигуна.


ДСТУ ISO/TS 22003:2019 (ISO/TS 22003:2013, IDT) Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем керування безпечністю харчових продуктів/ Техн. комітет стандартизації "Системи управління безпечністю харчових продуктів", ДП "Укрметртестстандарт". - Вид. офіц. - Цей стандарт розроб. згідно з правилами, установл. в нац. стандартизації України ;  чинний від 2021-09-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 24 с.: табл. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 23. - Пер. з англ.

Сфера застосування: цей стандарт визначає правила, які застосовують під час аудиту та сертифікації систем керування безпечністю харчових продуктів  (СКБХП) відповідно до вимог ISO 22000 (або іншої сукупності  визначених вимог до СКБХП). Він також надає замовникам необхідну інформацію та впевненість щодо того, як надано сертифікацію їхнім постачальникам.


ДСТУ ISO 45001:2019, (ISO 45001:2018, IDT) Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування / Робоча група, створена наказом ДП "УкрНДНЦ". - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ ОНSAS 18001:2010; чинний від 2021-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2020. - 31 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с.29.

Сфера застосування: цей стандарт установлює вимоги до системи управління охороною здоров'я і безпекою праці (ОЗіБП), а також містить настанови щодо їх застосування, щоб дати змогу організації створити безпечні та здорові умови праці на робочому місці, запобігаючи травмам і погіршенню стану здоров'я, що пов'язані з виробництвом, та активно вдосконалюючи свої показники діяльності у сфері ОЗіБП.


ДСТУ ISO 6662:2008 Сливи. Настанови щодо зберігання в холодильній камері (ISO 6662:1983, IDT)/ Пер. і наук.-техн. редагування:  П. Кондратенко,  Л. Левчук,  Л. Шевчук,  В. Юрченко; Ін-т садівництва НААН. - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2011-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 4 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт установлює оптимальні умови зберігання в холодильній камері певних сортів (культурних сортів) сливи (Prunus domestica Linnaeus, Prunus insititia Linnaeus та  Prunus salicina Lindley (Prunus triflora Roxburgh)), призначених для споживання в свіжому вигляді або для переробки.


ДСТУ ЕЭК ООН FFV-29:2007 Сливи. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-29:2004, IDT)/ Оформлення: Ю. Пилипенко,  І. Мазуренко,  О. Невесела,  О. Проноза,  Л. Хрущ; Техн. ком. стандартизації "Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки", ДНДПКІ "Консервпромкомплекс". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2008-10-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - 15 с.: табл. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт ідентичний стандарту "Стандарт ЕЭК OOH FFV-29, касающийся сбыта и контроля товарного качества слив" (Стандарт  ЕЭК OOH FFV-29, який стосується збуту і контролювання товарної якості слив).


ДСТУ 8979:2020 Спирт етиловий питний. Технічні умови/ Техн. комітет стандартизації "Спиртогорілчані вироби, дріжджі", ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод". - Вид. офіц. - Увед. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5963-67); чинний від 2021-05-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2021. - 10 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9.

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на спирт етиловий питний, який є сумішшю спирту етилового ректифікованого та води питної підготованої. Спирт фасують у споживчу тару й використовують для приготування настоянок, коктейлів, інших алкогольних напоїв та харчових продуктів.


ДСТУ 7130:2009 Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності/ розробники: С. Олійнічук,  В. Ковальчук,  З. Кравчук,  Т. Татарінова,  Т. Дубінченко; УкрНДІспиртбіопрод, Техн. комітет "Спиртогорілчані вироби, дріжджі". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-07-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 6 с. - (Національний стандарт України)

Сфера застосування: цей стандарт поширюється на спирт ректифікований із харчової сировини, горілки, напої лікеро-горілчані і встановлює критерії для оцінювання справжності продукції за вмістом етанолу і мікрокомпонентів, які визначають газохроматогрфічним методом.


ДСТУ ЕN 12255-9:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 9. Контролювання запаху та вентилювання  (EN 12255-9:2002, IDT))/ Пер. і наук.-техн. редагування: П. Коваленко,  Т. Сало,  П. Хоружий,  А. Чорнокозинський,  С. Чорнокозинський; Ін-т гідротехніки і меліорації НААН України, Техн. ком. стандартизації "Меліорація і вод. госп-во". - Вид. офіц. - Увед. вперше; чинний від 2010-01-01. - К.: ДП   "УкрНДНЦ", 2018. - 11 с. - (Національний стандарт України). - Бібліогр.: с. 9.

Сфера застосування: цей стандарт установлює принципи проектування систем контролювання запаху та вбудованих вентиляційних пристроїв на станціях очищення стічних вод і технічні вимоги до них.

bottom of page