top of page

ОЛІЙНО – ЖИРОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Список нових надходжень №2 2023 р.

665

Д44

Дідур, В.В.Механіко-технологічні основи глибокої переробки насіння рицини в умовах малотоннажного підприємства: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.05.11 / В.В. Дідур; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. - Мелітополь, 2021. - 44 с.: іл. - Бібліогр.: с.37-40

При дослідженні технологічних процесів переробки насіння рицини за основу були взяті процеси: волого-теплова обробка м'ятки, віджим олії із мезги в гвинтових пресах та очищення віджатої олії. Процес очищення пресової олії від механічних частинок і фосфоліпідів представлений як процес електрофлотації передчасно гідратованої олії. Розроблено Технологічний регламент для проектування технологічної лінії і окремого обладнання для переробки рицини в умовах малотонажного підприємства.


665

Л12

Лабейко, М.А. Технологія одержання і використання природних антиоксидантів із вторинних продуктів олієжирових виробництв: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.06/ М.А. Лабейко; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Х., 2021. - 21 с.: табл. - Бібліогр.: с. 16-19

Дисертація присвячена науковому обгрунтуванню та розробці технології отримання хлорогенової кислоти із соняшникового шроту. Досліджено ефективність ряду розчинників щодо екстрагування хлорогенової кислоти із соняшникового шроту. Проведено ідентифікацію отриманого продукту за допомогою методів диференційної скануючої калориметрії, інфрачервоної спектроскопії та високоефективної рідинної хроматографії. Доведено можливість використання хлорогенової кислоти як консерванту у складі емульсійного продукту - майонезу.


664.3

М64

Мироненко, Л.С. Удосконалення технології видобування рослинної олії з вітчизняних сортів сафлору: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.06/ Л.С. Мироненко; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2021. - 20 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.15-17

Дисертацію присвячено створенню науково обгрунтованої технології обрушування насіння сафлору для отримання пресової олії харчового призначення. Вперше показано, що обрушування насіння сафлору може бути досягнуто шляхом попереднього охолодження, яке суттєво зменшує фізико-механічні властивості насіннєвої оболонки. Визначено ефективні технологічні параметри обрушування шляхом експериментального дослідження та апроксимаційного моделювання. Одержано нові наукові дані щодо технологічних властивостей насіння сафлору, структурних та якісних показників сафлорової олії.


664.3

П27

Перевалов, Л.І.Науково-практичне обгрунтування інноваційних технологій переробки насіння олійних культур: автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.18.06/ Л.І. Перевалов; НТУ "Харківський політехнічний інститут". - Харків, 2021. - 41 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-38

На основі інноваційних рішень сформульовано нову концепцію переробки насіння соняшника, засновану на новій технології якісного обрушування насіння в охолодженому стані, принципах максимальної селективності проведення основних процесів переробки; зміни послідовності їх проведення з урахуванням принципу поступового накопичення концентрації супутніх речовин для полегшення їх виділення; використання хімічних реагентів та нехарчових розчинників, суміщення окремих операцій.

bottom of page