top of page

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Список нових надходжень №1 2023 р.

631.6

Б61

Білоконь, С.О. Розробка технічних засобів та технології покращення якості води для зрошення з використанням низькочастотної вібрації: автореф. дис. ... канд. техн. наук:06.01.02/ С.О. Білоконь; Ін-т водних проблем і меліорації. - К., 2020. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с.17-18

В роботі на основі теоретичних та експериментальних досліджень встановлено вплив низькочастотної вібрації на якість очищення води в залежності від типів забруднення та їх гранулометричного складу, гідравлічні характеристики фільтра, а саме: вплив вібрації на втрати тиску. Розглянуто умови, в яких виникає необхідність зрошення, а також аспекти використання технологій краплинного зрошення.


636

І-48

Ільницька, Т.Є. Обгрунтування системи селекційно-племінної роботи при удосконаленні коней спортивного напряму використання: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.02.01/ Т.Є. Ільницька. - с. Чубинське Київської обл., 2021. - Бібліогр.: с.20-21

Дисертація присвячена пошуку та розробці методів удосконалення коней спортивного напряму продуктивності. Класифікація коней за розробленою лінійною шкалою дозволила виявити незначну різницю між тваринами різного походження.


634.8

М 44

Мезернюк, Т.М. Багатоїдні шкідники виноградних насаджень Півдня України та удосконалення захисних заходів проти них: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.08/ Т.М. Мезернюк; ННЦ "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". - Одеса, 2021. - 24 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.17-19

У дисертації обгрунтовано та удосконалено систему захисту виноградних насаджень від комплексу багатоїдних шкідників з врахуванням біоекологічних особливостей їх розвитку, за умов економічних порогів шкідливості, дано її економічну оцінку. Досліджено поширення комплексу шкідників поліфагів у сучасних умовах вирощування винограду та вплив ступеня їх шкідливості на кількісні та якісні показники врожаю винограду.


634.8

С 34

Сівак, Н.О. Вдосконалення агроприйому застосування гібереліну в технології вирощування столових сортів винограду: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.08/ Н.О. Сівак; ННЦ "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". - Одеса, 2021. - 22 с.: іл. - Бібліогр.: с.18-19

В роботі за результатами проведених досліджень було встановлено, що грунтово-кліматичні умови Північного Причорномор'я відповідають біологічним вимогам районованого сорту Флора та перспективних сортів винограду Талісман і Кишмиш Лучистий. Застосування гібереліну у технології вирощування столових сортів в оптимізованій дозі на фоні проведення фітооперацій з нормування рослин врожаєм збільшує собівартість продукції, у порівнянні з еталонною дозою.


634.1

Х98

Худік, Л.М. Розроблення технології зберігання яблук ранньозимових сортів за післязбиральної обробки інгібітором етилену: автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.18.13/ Л.М. Худік; НУХТ. - К.: НУХТ, 2021. - 22 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.18-20

Дисертація присвячена обгрунтуванню розроблення технології тривалого зберігання яблук сорту Кальвіль сніговий та Спартан за післязбиральної обробки інгібітором біосинтезу етилену з діючою речовиною. Розроблено та запатентовано інструментальний метод визначення настання Т-фази фенологічного розвитку плоду для встановлення оптимального строку збирання яблук за рекомендованим значенням індексу стиглості.

спектрофотометрії.

bottom of page