top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
Список нових надходжень №2 2023 р.

663

Л44

Ленерт, С.О. Наукове обгрунтування технологій холестеринознижуючої харчової продукції: автореф. дис. ... д-ра техн.наук: 05.18.16/ С.О. Ленерт; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2021. - 45 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.32-42

дисертації вперше розроблено модель корекції дефіциту фітостеролів у раціоні харчування людини. Комплексно досліджено хімічний склад, зокрема стероїдний комплекс, біологічну цінність арахісу, гречки та проса, поширених в Україні. Розроблено раціон харчування як харчову систему зниження холестеринового тиску на організм людини. Доведено соціально-економічну ефективність виробництва холестерино знижувальної харчової продукції.


663

М 54

Методи визначення фальсифікації товарів: підруч./ А.А. Дубініна, І.Ф. Овчиннікова, С.О. Дубініна та ін.  - Київ: Професіонал, 2021. - 272 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 257. - ISBN 978-966-370-131-8

Підручник охоплює широке коло питань, які пов'язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та захистом споживчого ринку від фальсифікаційних товарів. Наведено й обговорено сучасні літературні джерела стосовно історичних аспектів ідентифікації і фальсифікації продовольчих товарів.


663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій. Том 28, №4/ Національний університет харчових технологій; редкол:. Агота Райшене, Атанаска Тенєва, А. Заїнчковський, А. Ладанюк, А. Маринів, гол. ред. О. Шевченко. - К.: НУХТ, 2022. - 168 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в галузі аграрних, переробних виробництв, а також суміжних технічних та економічних наук.


663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій. Том 28, №5/ Національний університет харчових технологій; ред. кол.: А.Райшене, А.Тенєва, А. Заїнчковський, А. Ладанюк, А. Маринів, гол. ред. О. Шевченко. - К.: НУХТ, 2022. - 171 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі харчових, переробних технологій, а також суміжних технічних та економічних наук.

bottom of page