top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
Список нових надходжень №4 2023 р.

663

Т51

Токсикологія продуктів харчування: підруч/ С.А. Воронов, Ю.Б. Стецишин, Ю.В. Панченко, А.М. Когут; за ред. С.А. Воронова; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид., допов. - Львів: Львівська політехніка, 2020. - 568 с.: табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Висвітлено теоретичні основи харчової токсикології, токсикологічну дію забруднювачів харчових продуктів на організм людини. Наведено дані щодо канцерогенної, мутагенної та тератогенної дії токсикантів, а також проблем харчової алергії та дисбалансу компонентів їжі.


663

Х98

Худоярова, О.С. Комплексне сорбційне очищення промислових стічних вод від сульфід- та купрум (II)-іонів: автореф. дис....канд. техн. наук: 05.17.21/О.С. Худоярова; НТУ України "Київський політехн. ін-т". - К., 2021. - 23 с.: іл. - Бібліогр.: с. 19-21

В роботі визначено раціональні параметри процесу регенерації відпрацьованого (після стадії очищення цукрового сиропу виробництва безалкогольних напоїв) сумішевого сорбенту (AB+K). Відпрацьований сумішевий сорбент із сорбованими на його поверхні сіркою та купрум (II) сульфідом досліджено як складову компоненту пластичних мастил, встановлено триботехнічні характеристики розроблених мастильних композицій


663

Ц 57

Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості: навч. посіб./ О.В. Хіврич, Б.Д. Халмурадов, О.П. Слободян та ін.; Національний університет харчових технологій. - К.: Центр учбової літератури, 2021. - 192 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 190.- ISBN 978-617-673-387-4

У посібнику розглядаються теоретичні основи цивільного захисту, державного управління у сфері цивільного захисту, діяльності підприємств різноманітних галузей харчової промисловості у надзвичайних ситуаціях. Наведено характеристику надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, заходи, що виконують органи управління Єдиної державної системи цивільного захисту під час запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.


663

Ю16

Юдічева, О.П. Товарознавство. Малопоширені овочі: навч. посіб./ О.П. Юдічева; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - 2-ге вид.. - К.: Ліра-К, 2022. - 236 с.: табл. - Бібліогр.: с. 233.- ISBN 978-966-2609-65-3

Матеріал посібника висвітлює питання товарознавчих властивостей малопоширених овочів і викладений відповідно до програми дисципліни "Товарознавство".

bottom of page