top of page

Харчова промисловість (загальні питання)
№4 2024

63

А25

Agriculotural Science and Practice: зб., №3/ редкол.: В. Адамчук,  С. Балюк ,  В. Булгаков,  Р. Круз; НААН України. - К., 2022. - 76 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

63

А25

Agricultural Science and Practice: зб./  В. Адамчук,  С. Балюк ,  А Балян,  В. Булгаков. - К.: Аграрна наука, 2023. - 74 с.: іл. - Ст. англ. мовою

63

А25

Agriculotural Science and Practice: зб., Вип. 2/ редкол.: В. Адамчук,  С. Балюк ,  В. Булгаков,  Р. Круз,  В. Дзіцюк; НААН України. - К., 2023. - 76 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.  -Тексти статей англ. мовою. Резюме укр. Мовою

664.4

А64

Аналітична хімія кухонної солі, розсолів та високомінералізованих вод: моногр./ О.І. Юрченко, Т.В. Черножук, А.В. Пантелеймонов и др; Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Харків: ХНУ, 2023. - 296 с. - Бібліогр.: с.279-295 . - ISBN 978-966-285-751-1

В монографії наведено систему методик аналізу кухонної солі, розсолів та мінералізованих вод, що дозволяє  визначати вміст основної речовини, макро- і мікродомішок з використанням  різних методів аналізу. Надано результати  теоретичних та експериментальних  досліджень  з використання  ультразвуку для  аналітичного сигналу та  інтенсифікації процесу підготовки проб  кухонної солі та розсолів для визначення мікродомішок.

64

В67

Волков, Олексій

Сучасна українська кухня. Гастрономічна подорож Україною/ Олексій Волков. - К.: Поліпринт, 2021. - 240 с.: ил. - ISBN 978-617-95099-5-7

Популярне видання знайомить з гастрономічною історією кожного регіону України, запропонованно тридцять кращих українських страв та їх приготування.

61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України: зб., №2 (59)/ редкол.: М.Г. Проданчук,  Л.І. Власик,  Г.І. Петрашенко,  А.П. Герілович; ДП "Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки". - К., 2023. - 68 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК 613:663 /.664

В збірнику опубліковані статті з питань гігієни, токсикології, аналітичної хімії,безпечності харчових продуктів.

663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 29. №4/ Національний університет харчових технологій; редкол.: Агота Райшене,  А. Тенєва,  А. Заїнчковський,  А. Маринін, Кенна Браян Мак, гол. ред. І.А. Шевченко. - К.: НУХТ, 2023. - 81 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в галузі харчових виробництв, суміжних технічних та економічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 29. №5/ Національний університет харчових технологій; редкол.: Агота Райшене,  А. Тенєва,  А. Заїнчковський,  А. Маринін, Кенна Браян Мак, гол. ред. О. Шевченко. - К.: НУХТ, 2023. - 188 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

В збірнику опубліковані  статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі харчових виробництв, суміжних технічних та економічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 29. №6/ Національний університет харчових технологій; редкол.: Агота Райшене,  А. Тенєва,  А. Заїнчковський,  А. Маринін ,  В. Кишенько. - К.: НУХТ, 2023. - 189 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У випуску опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у харчовій галузі, суміжних технічних та економічних наук.

663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 30. №1/ Національний університет харчових технологій; редкол.: Агота Райшене,  А. Тенєва,  А. Заїнчковський,  А. Маринін , гол. ред. О. Шевченко. - К.: НУХТ, 2024. - 174 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У випуску опубліковані статті  за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в галузі харчових виробництв та суміжних галузей наук.

bottom of page