top of page

Жовтень 2023. Видавництва України

Ретрополичка видавництв України


637.1 ДФ

Г84

Гріммер, В. Хемія і фізіологія молока із вступом проф. Цітцшмана "Будова й функція молочної залози": [підруч. для зоотехників]/ В. Гріммер . - Харків: Держсільгоспвидав, 1933. - 276 с.: рис., табл.. - Пер. з другого нім. вид.

Автор книги охоплює не тільки хімію і фізіологію молока, а також приділяє увагу й питанням мікробіології молока, дає короткий огляд, що характеризує молоко, як харчовий продукт. Також  дається докладний огляд будови й функції молочної залози, щоб дати хімікам -харчовикам глибший погляд на ії природу і властивості.


637.5 ДФ ЕК

Ж75

Жмурко, М.О. Ковбасне виробництво/ М.О. Жмурко , Д.Д. Попов . - Київ: Вид-во Наркомвнуторгу УССР, 1935. - 152 с.: рис., табл.

В книзі викладені практичні матеріали для робітників ковбасного виробництва. Описані технологічні процеси, обладнання і рецептури для виготовлення ковбасних виробів. Книга стане також в нагоді студентам відповідних навчальних закладів.


663.5 ДФ ЕК

З-12

Забродский, А.Г. Влияние химического состава воды на процессы производства спирта/ А.Г. Забродский; под ред. проф. М.С. Философова, под руководством проф. А.А. Фукса. - К.: Изд-во Наркомвнуторга УССР, 1935. - 100 с.: табл. - Библиогр.: с. 98.

В книге делается попытка увязать воздействие внешних химических факторов, - химического состава воды - с биохимическими процессами производства, исследование качества воды по временам года и в зависимости от качества сырья  и дрожжей


663 ДФ ЕК

З-41

Збірник інструктивно-інформаційних матеріалів з харчової санітарії  № 4/ Харківська обласна державна санітарна інспекція та обласна державна санітарно-харчова лабораторія. - Харьків, 1938. - 180 с.: табл.

Видання цього збірника має на меті дати санітарним робітникам периферії систематизований матеріал вказівок, постанов та інструкцій в галузі харчової санітарії, що видані відповідними організаціями протягом 1937 року.


637.1 ДФ ЕК

М31

Масленіков, М. Дослідження молока й молочних продуктів: пер. з рос./ М. Масленіков, А. Солнцев. - Харків; Київ: Держсільгоспвидав, 1932. - 84 с: табл., рис.

Цей посібник є працею практичних робітників і педагогів у галузі хімії молока. Поряд з методикою дослідження даються вказівки і щодо реакції і про будову приладів і про виготовлення потрібних реактивів та сумішів. Ця книга буде за практичний посібник студентам технікумів, робітникам місцевих лабораторій та великих молочарень.


663.3 ДФ ЕК

Н59

Нечаев, Л.Н. Удаление свинца из плодо-ягодных продуктов: научные труды, №2/ Л.Н. Нечаев; Всесоюз. научно-исследоват. станция винпромышленности Наркопищепрома СССР Магарач. - Ялта: Изд. ВНИС В.П. Магарач, 1937. - 40 с.: табл., диагр. - Библиогр.: с.38

Автором обращает внимание на пути попадания свинца в пищевые продукты и методы его удаления при переработке варенья на вино

bottom of page