top of page

Квітень 2023. Видавництва України

637.3

П29

Петер, А. Швейцарський сир та як його готувати. Практичний порадник з передмовою

члена сільськогосподарського наукового комітету України Ю. Умана/ А. Петер, І. Хельд. -

Харків: Всеукраїнське сільськогосподарське видавництво "Радянський селянин", 1926. -80 с. 

Емментальський сир відомий як найніжніший твердий сир. В пораднику розглядаються головні правила та загальні сприятливі умови виробу сиру: підготовка молока на сироварні, заквашування, догляд сиру, коли він кисне та вистигає, хімічний склад

емментальського сиру, відношення між маснотою молока й сиру.


663.5

П40

Пневмосолодування на спиртових заводах/ М.М. Коробов, І.Ф. Нальотов, Й.Я.

Овадійович, А.М. Приходько. - К.: Держтехвидав УРСР, 1958. - 29 с: табл.

В брошурі описано передовий метод солодування, який застосовується на Триліському

спиртовому заводі. Цей метод порівнюється з новішими методами Петровського та

Мироцького спиртзаводів, з методом новатора Бренді.


663

П84

Процеси і апарати харчових виробництв. Збірник задач : пер. з рос./ [навч. посібник для

студентів техн. спеціальностей]. - К.: Вища школа, 1972. - 268 с. - Бібліогр. в кінці ст.

В посібнику розглянуті завдання курсу процесів і апаратів - вивчення методики

розрахунку різних апаратів та їх конструювання, теорія подібності, висушування і

зволоження газів, дифузія, випарювання, перегонка і ректифікація. Представлені

контрольні задачі.


663

П84

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: [навч. посібник]/ під

ред. В.Н. Стабникова. - К.: Вища школа, 1971. - 200 с: рис. - Бібліогр. в кінце ст.

Завдання практикуму - закріпити теоретичні завдання студентів. У посібнику подано 26

лабораторних робіт в розділах про механічні і гідродинамічні, теплові і дифузійні процеси

харчових виробництв. Представлені основні теоретичні положення, методи аналізу,

опрацювання результатів роботи.


663

П84

Процеси і апарати харчових виробництв: [навч. посібник]/ ред. В. М. Стабников. - К.:

Вища школа, 1975. - 376 с: іл., табл. - Бібліогр. в кіонці ст.

В підручнику розглянуті технологічні схеми різних виробництв, загальні закони харчової

технології, механічні і гідродинамічні процеси, масообмінні та теплові процеси, основні

технічні властивості харчових продуктів.


664.6

Р79

Ротмістров, М.Н. Морфолого-систематичне і фізіологічне вивчення мікрофлори

фруктових кондитерських виробів і півфабрикатів/ М.Н. Ротмістров; Український НДІ

харчової промисловості. - Харків: Ворошиловець, 1937. - 51 с: рис. - Бібліогр. в кінці ст

Розглянуто питання мікрофлори цвілевих грибів, що є причиною псування кондитерських

виробів. Питання про збереження продуктів має особливу гостроту. Проведено дослід про

вплив високих температур на спори цвілі. З'ясовано вплив найтиповіших видів грибів на

харчові властивості пошкоджених ними продуктів.


637.1

С18

Санітарно-бактеріологічний контроль молока і м'яса . - К.: Урожай, 1977. - 71 с.: табл. -

(Практ. поради ветеринар. працівникам). - Бібліогр.: с. 70.

Приведені загальновживані стандартні методи бактеріологічного дослідження молока та

м’яса, а також маловідомі широкому колу ветеринарних бактеріологів. Особисту увагу

приділено контролю якості молока в умовах промислового виробництва та його

транспортування.

bottom of page