top of page

Лютий 2024. Видавництва України

Ретрополичка. Видавництва України

Вип.2


664.1

Г37

Герасименко О.А. Методи аналізу і контролю у виробництві цукру/ О.А. Герасименко, Т.П. Хвалковський. – К.: Вища шк., 1992. – 388 с.: іл.

В посібнику описано методи аналізу і контролю при переробці цукрових буряків, тростинного цукру-сирцю, виробництві цукру-рафінаду, хімічний аналіз сировини, продуктів в відходів цукрового виробництва. Розглядаються методи визначення і контролю оптимального технологічного режиму у виробництві цукру.

664.1

Ц85

Цукрова промисловість України: [фотоальбом]/упоряд.: А.Й.Корчинський, К.І. Саласін; фото В. Сичова, Г. Уграновича, К.Шамшина та фотохроніки РАТАУ. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1960. – 16 с. тексту,  54 л. іл.

В фотоальбомі в історичній послідовності відображено розвиток однієї з провідних галузей харчової промисловості  - цукрової промисловості . Фотоальбом складається з п’яти розділів: «Сировинна база», «Виробництво цукру», «Будівництво цукрових заводів, «Культура і побут», Наукові установи та учбові заклади».

664.1

Г61

Головін П.В. Кристалізація цукру/ П.В. Головін. – Київ: Держ. вид-во технічної  літератури УРСР, 1959. -167 с.: табл. - Дод.: С.122-163. Бібліогр.: С.163-165.

В книзі наведено короткі відомості про кристали, основні теорії їх утворення і росту. Описано схеми варіння і обробки утфелів у виробничих умовах, викладено основні погляди на процес патокоутворення, дано характеристику  принципів контролю варіння утфелів і наведено таблиці довідкового характеру.

664.1

Г95

Гуревич М.С. Теплосилове господарство цукрових заводів/ М.С. Гуревич, П.Д. Федоров. - Київ: Держ. вид-во технічної  літератури УРСР, 1958. -359 с.: табл. - Дод.: С.361-352. Бібліогр.: С.353-354.

У книзі подано основні відомості про теплосилове господарство цукрових заводів, необхідні для вибору і розрахунку теплосилового устаткування.

664.1

Б83

Борщевський П.П. Шляхи підвищення технічного рівня виробництва на цукрових заводах/ П.П. Борщевський, В.П. Лисіков. –Київ, 1975. – 22 с.: табл. – Т-во «Знання» УРСР.

У брошурі розглядаються питання методології, методики і практики визначення техніко-економічного рівня виробництва в цукровій промисловості, аналізується його динаміка, визначаються основні напрямки підвищення технічного рівня цукрових заводів.

bottom of page