top of page

Січень 2023. Видавництва України

664.1 

В35 

Вернер, Д.О. Кондитерське виробництво: посібник/ Д.О. Вернер. - К.: Держтехвидав України, 1951. - 113 с.: рис. Даний посібник ставить своїм завданням допомогти працівникам напівмеханізованих і кустарних кондитерських підприємств в опануванні технологічних процесів виробництва і підвищенні кваліфікації. У ньому викладено найпростіші способи виготовлення цукерок, карамелі, ірису, мармеладу, халви, пастили, пряників, печива. Приводяться технологічні схеми виробництва, підготовки сировини, рецептури. 


663 

В55

Вищепан, О.Г. Товарознавство продтоварів: учбовий посібник/ О.Г. Вищепан, М.Є. Мельман. - К.: Техніка, 1972. - 432 с.: табл., рис. 


664.8 

В85 

Всеукраїнський науково-дослідчий інститут консервної промисловості Укрконсервтресту. Вісті: №3-4./ Всеукраїнський науково-дослідчий інститут консервної промисловості Укрконсервтресту; Наркомпостач - У.С.Р.Р. - Одеса, 1932. - 115 с.: рис., табл. Збірник включає такі розробки інституту, як мікрофлора, комбінована обробка сої, виробництво соєвої олії, соєвого сиру, тара для соєвих консервів, сепарація та сушіння томатного насіння, устаткування для сепарації та сушіння насіння, технологія виробництва городинних та рибних консервів, консервів з мідій, санітарно-бактеріологічний контроль на консервних фабриках. 


637.1 

В61 

Вовченко, М.Й. Молочна промисловість/ М.Й. Вовченко, М.Д. Бутников. - К.: Радянська школа, 1958. - 138 с.: іл. В книзі розповідається про розвиток молочної промисловості України та Росії, про сировинну базу і організаційну структуру молочної промисловості. Подані відомості про хімічний склад і властивості молока, про роль мікроорганізмів у молочному виробництві, про поживну цінність молока й молочних продуктів. Висвітлено способи первинної обробки молока і способи збереження його властивостей. Коротко описано технологію і способи виробництва масла, сиру, молочних консервів, кисломолочних та інших продуктів. 


663 

Г 14 

Гак, Д.В. Харчова промисловість України.1917-1957/ Д.В. Гак, Л.Г. Марін. - Київ: Держ. вид-во техн. л-ри УРСР, 1957. - 158 с.: іл. - Авт. на обклад. не зазначені. В книзі висвітлюються підсумки розвитку харчової промисловості України за 1917-1957 рр. Розвиток харчової промисловості розглядається в тісному зв'язку з історією всього народного господарства України. В основу книги взято статистичні матеріали, аналізи та звіти галузевих органів управління. 


663 

Г 14 

Гак, Д.В. Харчова промисловість України/ Д.В. Гак. - Київ: Держ. вид-во техн. л-ри УРСР, 1960. - 200 с.: іл. - Авт. на обкл. не зазначений. В книзі висвітлено процеси формування основних галузей харчової промисловості України в історичному аспекті: виникнення виробництва продовольства як самостійної галузі суспільного виробництва; харчова промисловість в довоєнний період; післявоєнний період 1945-1958 рр.; період 1959-1965 рр. 


637.1 

Г41 

Герцен, Є.І. Підвищення поживності та якості молока/ Є.І. Герцен, Л.П. П'яновська, Г.М. Дюрич. - Київ: Урожай, 1972. - 130 с.: іл. - Бібліогр.: с.124-129 Брошура знайомить з факторами, що впливають на склад і властивості молока, його поживність. Подаються рекомендації щодо підвищення якості молока шляхом селекційно-племінної роботи з молочною худобою, підвищення санітарної культури на фермах і створення оптимальних умов годівлі корів. 


663 

Г69 

Горизонти харчовиків/ Уклад. Л.М. Долгий та ін. - Одеса: Маяк, 1967. - 63 с.: рис. Автори знайомлять читача з перспективами розвитку харчової промисловості. Значна увага приділяється досвіду підготовки та переходу колективів до роботи в нових умовах планування та економічного стимулювання.

bottom of page