top of page

Січень 2024. Видавництва України

Ретрополичка. Видавництва України

Вип.1


664.1

М62

Мінц І.Б. Маляс українських цукроварень/ І.Б. Маляс. –Київ: Видання Цукротресту, 1922. - 67 с., - Словничок: с.64-66.

Автор, досліджуючи   маляс українських цукроварень, розглядає наступні питання: склад малясу та його змінення від акції вапни, мелясотворення та вплив характеру нецукру малясу на розчинність цукру та ін.


664.1

П58

Попов В.Д. Тепловий розрахунок утфельних вакуум-апаратів (фізичні основи і методика)/ В.Д.Попов. – Київ: Держ. вид-во техн. л-ра., 1958. – 326 с.: рис., дод. – Бібліогр.: с.315-325.

У цій книжці описані результати численних заводських і лабораторних дослідів по вивченню теплообміну та кристалізації при варінні утвелю. Результати оброки досліді подані у вигляді емпіричних і критеріальних формул, користування якими забезпечується наявністю розрахункових графіків і номограм.


664.1

П80

Производственная кампания по Киевскому отделению сахаротреста за 1923 год / Киевское отделение сахаротреста. – Киев, 2024. – 472 с.: табл.

Сборник всесторонне освещает работу сахарных заводов. Затрагиваются злободневные и кардинальные вопросы сахарной промышленности. Прилагаются подробные статистические сведения иллюстрирующие работу Киевского отделения сахаротреста.


664.1

Л61

Ліпський В.М. Післявоєнний розвиток цукрової промисловості Української РСР/В.М.Ліпський; Акад. наук УРСР, Ін-т економіки. – Київ: Вид-во АН УРСР,1959. – 113 с.: табл.

В книзі представлено стан сировинної та виробничо-технічної бази цукрової промисловості та її відбудова після визволення України від фашистських окупантів (1943-1945 рр.).


664.1

Л61

Ліпський В.М. Розвиток і розміщення цукрового виробництва Української РСР/ В.М. Ліпський; Акад. наук УРСР, Ін-т економіки. – Київ: Вид-во АН УРСР,1962. – 123 с.: табл., дод.

У книзі показано народногосподарське значення цукрового виробництва України. Автором досліджені та  опрацьовані статистичні матеріали підприємств, трестів та ін.

bottom of page