top of page

Травень 2023. Видавництва України

637.2

С31

Сенаторов, М.Г.  Звенигородський маслосироробний/ М.Г. Сенаторов, С.А. Мангушев. - К.: Київське обласне книжково-газетне видавництво, 1959. - 38 с: фото.

Розглянуті контрольні цифри розвитку народного господарства за 1959-1965 роки на прикладі Звенигородського маслосирзаводу.


637.1

С31

Сенаторов, М.Г. Механізація трудомістких робіт в молочній промисловості/ М.Г. Сенаторов. - Київ; Харків: Держ. вид-во техн. л-ри України, 1961. - 113 с.: рис., табл. - Біблогр.: с. 112

У книжці дано коротку характеристику засобів механізації важких і трудомістких робіт на молочних, молочноконсервних та маслосироварних заводах.


663

С45

Скробанський, Г.  Забезпечення вітамінами харчових продуктів/ Г. Скробанський. - Київ; Харків: Держ. вид-во техн. л-ри України, 1946. - 72 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 71

Автор книги поставив перед собою завдання допомогти практичним працівникам харчової промисловості і громадського харчування в освоєнні досвіду науки в галузі вітамінології для збагачення продуктів харчування вітамінами. Матеріал подається в популярній формі.


663

С91

Сучасні види тари та упаковки у харчовій промисловості/ Товариство "Знання" Української РСР. - К.: РБЕНТП, 1973. - 23 с

Розглянуті завдання по удосконаленню тари та упаковки в системі харчової промисловості, ефективність поліпшення структури використання транспортної тари з лісних матеріалів, основні напрями у виробництві картонної тари.


663

К38

Київський технологічний інститут харчової промисловости.

Тези доповідей ХХХІІ наукової конференції (лютий 1966 року)/ Київський технологічний інститут харчової промисловости; За загал. ред. В. М. Стабнікова. - К.: Вид-во Київ. ун-та, 1966. - 182 с.

Розглядаються економічні питання, питання матеріального стимулювання, продуктивності праці, підвищення якості продукції в харчових галузях, транспортування, зберігання продуктів, автоматизації та механізації.


663

Ф33

Федоров, А.В. Резерви підвищення ефективності сезонного виробництва України у харчовій промисловості/ А.В. Федоров; Товариство "Знання" Української РСР, Науково-методична рада по пропаганді економічних знань. - Київ, 1966. - 19 с.

Розглянуті економічні, організаційні і матеріально-технічні умови на підприємстві повинні відповідати економічним законам. Зменшення, а в ряді випадків повна ліквідація сезонності виробництва, як показує досвід харчової промисловості, допоможе прискорити вирішення завдання.

bottom of page