top of page

Червень 2023. Видавництва України

663

Х22

Харчова промисловість : (респ. міжвід. наук.-техн. зб.)/ М-во висщ. и серед. спеціал. освіти УРСР. - К.: Технiка.

Вип.14/ Редкол. М.О. Архипович, О.П. Білоусов, М.О. Бузикін. - 1972. - 111 с.: рис. - Бібліогр. в кінці глав.

У збірнику вміщено матеріали з технології виготовлення харчових продуктів, механізації та автоматизації виробничих процесів цукрової, крохмалепатокової, хлібопекарської, макаронної, кондитерської, спиртової, виноробної, дріжджової, м’ясо-молочної галузях харчової промисловості.


663

Х22

Харчова промисловість : (Республ. міжвід. наук.-техн. зб.)/ М-во висш. и сред. спеціал. освіти УРСР. - К.: Технiка.

Вип.11/ Редкол. М.О. Архипович, О.П. Білоусов, М.О. Бузикін. - К.: Технiка, . - 144 с.: рис. - Бібліогр. в кінці глав.

У збірнику публікуються матеріали наукових досліджень в галузі харчової промисловості (цукрової і крохмалепатокової, хлібопекарної, макаронної і кондитерської, спиртової, пивоварної і дріжджової, виноробної, м’ясо-молочної і консервної).


663

Х 22

Харчова промисловість: респ. міжвід. наук.-техн. зб., Вип. 15/ ред. колегія: М.О. Архипович, О.П. Білоусов, М.О. Бузикін, О.С. Єгоров, відп. ред. В. М. Стабников. - К.: Технiка, 1972. - 137 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковані матеріали наукових досліджень в галузі харчової промисловості: цукрової і крохмале-патокової, хлібопекарської, спиртової, пивоварної і дріжджової, м'ясо-молочної, консервної промисловості. Висвітлюються питання економіки галузей харчової промисловості, сировини, хімії, мікробіології, технології виготовлення харчових продуктів, процесів, апаратів, устаткування.


663

Х 22

Харчова промисловість: респ. міжвід. наук.-техн. зб., Вип. 16/ ред. колегія: М.О. Архипович, О.П. Білоусов, М.О. Бузикін, О.С. Єгоров, К.Д. Жура, відп. ред. В. М. Стабников; М-во вищої та серед. спец. освіти УРСР. - К.: Технiка, 1973. - 180 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику публікуються статі, які висвітлюють питання економіки галузей харчової промисловості, сировини, хімії, мікробіології, технології виготовлення харчових продуктів, процесів, апаратів, устаткування.


663

Х 22

Харчова промисловість: респ. міжвідомч. наук.-техн. зб., Вип. 17/ ред.колегія: М.О. Архипович, О.П. Білоусов, М.О. Бузикін, О.С. Єгоров, відп. ред. В. М. Стабников; М-во вищої та серед. спец. освіти УРСР. - К.: Технiка, 1973. - 145 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено матеріали з цукрової та крохмале-патокової, хлібопекарської та кондитерської, спиртової, пивоварної, дріжджової, м'ясо-молочної і консервної галузей харчової промисловості. У статтях висвітлюються питання технології виготовлення харчових продуктів, механізації та автоматизації харчових виробництв, результати досліджень хімічних, фізичних та мікробіологічних процесів.


664.3

Ю94

Юхновський, Г.Л. Жири та що з них виготовляють/ Г.Л. Юхновський. - Харкв: ДВОУ. Техн. вид-во, 1931. - 139 с.: рис.

В книзі висвітлено опис жирів та олій: походження, призначення жирів, рослинні олії: соняшникова, лляна, рицинова, маслинна, бавовникова, соєва та ін. Увага приділяється зберіганню насіння, очищенню, сушінню, дрібненню. Розглядається процес екстрагування олії, рафінування, гідрогенізація, розщеплення жирів, вироблення маргарину, різні види мила, знайомить зі стеариновим виробництвом.

bottom of page