top of page

Енергетичний моніторинг харчових і переробних виробництв

«Енергія – це дорогий ресурс, яким необхідно грамотно і професійно розпоряджатися»

Бурдо О.І. Енергетичний моніторинг харчових і переробних виробництв; підруч./О.Г.Бурдо, Ф.А., І.І.Яровий. - Одеса:Маджента, 2020. – 246 с.:іл.


«Енергія – це дорогий ресурс, яким необхідно грамотно і професійно розпоряджатися»

 (З підручника)


Учбове видання підготовлено науковцями кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Одеської національної академії харчових технологій. В підручнику представлена інформація з розвитку енергетичних проблем в світі, в Україні, в бюджетній сфері, в АПК. Здійснено аналіз енергетичної політики країни; визначено специфіку енергетичної ситуації в країні, обгрунтовано шляхи підвищення ефективності використання енергії в поставлених завданнях. Надано основи аналізу теплової  ефективності будівель, промислового устаткування, наведено приклади ефективного використання енергії, скорочення втрат продукту в АПК, в харчових виробництвах.

Завдання України на сьогодні автори вбачають в розробці та виборі інноваційних, найбільш енергоефективних технологій методами енергетичного менеджменту. Енергетичний менеджмент включає структурний аналіз енергетичної ситуації на основі системного підходу. Першим етапом енергетичного менеджменту є енергетичні обстеження технологічних ліній виробництва, енергоємного обладнання, будівель у всіх галузях економіки. Кожне підприємство повинно мати свою енергетичну перспективну програму, в якій обов’язково передбачається енергетичний моніторинг і підвищення культури енергокористування. Сформульовані функції системи управління споживанням енергетичних ресурсів в рамках формування енергетичної програми підприємства.

Матеріал підручника укладено за розділами, в межах яких матеріал більш докладно зібрано в підрозділах. 

Енергозабезпечення. Історія. Статистика Прогноз 

В розділі надається аналіз і прогноз енергетичних ресурсів в світі та в Україні.

Ресурси – це глобальна світова проблема. Відзначається, що у виробництвах всього світу лише третина початкової кількості сировини використовується з користю.

Статистика свідчить, що енергетична потужність світового виробництва подвоюється кожні 12 років, а обсяг промислового виробництва – кожні 15 років. Дефіцит енергії постійно зростає, і це викликає серйозне занепокоєння всього світу.

Тому так гостро стоїть питання раціонального та ефективного використання енергетичних ресурсів. Автори констатують, що «сучасне людство бездумно витрачає запаси найціннішої сировини, яка знадобиться майбутнім поколінням для переробки в препарати, матеріали і різні засоби».

Енергетична криза в Україні 

Підвищення ефективності використання енергії в теплопостачанні

Енергетичний моніторинг будівель

Енергетична політика в АПК

Принципи енергетичного аудиту

Загальна характеристика енергетики харчових технологій

Характеристика енерготехнологій АПК

Принципи підвищення ефективності використання енергії водяної пари

Утилізація теплоти

Теплова ізоляція

Енергоефективні технології в харчовому виробництві. Нові підходи

В розділі представлений досвід консалтингової лабораторії «ТЕРМА»,накопичений під час проведення енергетичних обстежень підприємств  АПК Одеського регіону.

Загальний науково-дослідний напрямок лабораторії «ТЕРМА»

- ресурсозберігаючі, екологічно безпечні термотехнології харчових виробництв, харчові нанотехнології. В лабораторії досліджено, створено і впроваджено: основи теорії енергоефективності. Запропоновано нові технології: низькотемпературне концентрування харчових рідин, комплексна утилізація теплоти і пилу викидів сушарок і печей, інтенсивне охолодження великих біологічних об’єктів, виробництво «рідкого диму», баротермічна активація харчових відходів, електрофізична активація екстрагування, сушіння. Досліджено  нові неенергоємні продукти і матеріали: водно-спиртові екстракти деревини дуба, фітопрепарати, кріоконцентрати соків, екстрактів, молочної сироватки,олії 

зі шламу кави, із відходів харчових виробництв та інші. 


Енергоефективні технології сушіння зерна 

В розділі висвітлені проблеми технологій зерносушіння – одного із найбільш складних енерговитратних процесів термообробки.

Запропоновані принципово можливі шляхи вирішення питання зменшення втрат енергії з відпрацьованим теплоносієм: утилізація теплоти відпрацьованого сушильного агента, зниження температури теплоносія на виході з сушарки, зменшення кількості циркулюючого теплоносія.

Закінчується видання авторським актуально звучним висновком: «Енергоефективність є не тільки предметом економіки і політики, а й освіти, елементом культури і нової філософії природокористування».


Видання  призначене для владних структур, працівників АПК, викладачі та студентів технологічних і економічних вищих навчальних закладів. 

bottom of page