top of page

Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини

Грек О.В. Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини: підруч./

О.В. Грек, О.О. Онопрійчук. - К.: НУХТ, 2020.- 323 с.: іл.


Підручник підготовлений науковцями Національного університету харчових технологій з

метою забезпечення висококваліфікованих спеціалістів сучасною науковою літературою

з безвідходних технологій харчових продуктів із відновлюваної сировини.

Розглядаються теоретичні аспекти впровадження безвідходних технологій в молочній

галузі промисловості. Автори зазначають, що при підготовці видання були враховані

сучасні світові тенденції промислових технологій. В Україні пріоритетними завданнями

для харчової промисловості постають питання формування організаційних структур

управління ресурсозбереженням, забезпечення виконання технологічних рішень на

основі використання сучасного обладнання та інновацій з дотриманням основних

наукових принципів системності, комплексності використання ресурсів, раціональності

організації безвідходного виробництва.

З метою вдосконалення існуючих і розроблення принципово нових безвідходних

технологічних процесів запропоновано дотримання загальних вимог:

здійснення виробничих процесів з мінімальною кількістю технологічних стадій;

застосування безперервних процесів для найбільш ефективного використання сировини

та енергії; забезпечення максимальної одиничної потужності агрегатів; інтенсифікація

виробничих процесів, їх оптимізація та автоматизація; впровадження процесів з

максимальним використанням енергії хімічних перетворень.

Запропоновано шляхи ресурсозбереження на молокопереробних підприємствах та

наведена теоретична основа для впровадження інновацій.

В підручнику подана характеристика ресурсів різного походження, в тому числі

концентрування та розділення знежиреного молока, маслянки, сироватки

баромембранними методами, електродіалізом, сушінням, згущенням. Теоретичні аспекти

впровадження безвідходних технологій поєднано з реальними технологічними схемами

виробництва продуктів.

Матеріал підручника укладено за розділами:

Теоретичне підгрунтя ресурсозбереження в молочній галузі

Висвітлюються питання управління ресурсозбереженням на молокопереробних

підприємствах, тенденції виробництва молочних продуктів із відновлюваної сировини,

перспективні шляхи перероблення знежиреного молока, молочної сироватки та маслянки,

екологічні аспекти безвідходного перероблення відновлюваної молочної сировини.

Перероблення відновлюваних молочних ресурсів розділенням і концентруванням

Пропонуються методи мембранного оброблення молочної сировини, отримання молочно-

білкових концентратів, технології молочних концентратів, отриманих методом згущення

і сушіння. Розглядаються також технологія сухих консервів із відновлюваної сировини,

сухих молочно-білкових концентратів, технологія вуглеводних складових відновлюваної

молочної сировини.

Технології незбираномолочної продукції з відновлюваної сировини

До розділу включена технологія напоїв з молочної сироватки, з маслянки та знежиреного

молока, технологія сиркових виробів, технологія м’яких сирів зі знежиреного молока,

молочної сироватки, маслянки. Подана технологія концентратів казеїну, кормів для

відгодівлі тварин.

Білкові, вуглеводні та жирові компоненти у виробництві молочних продуктів

В процесі виробництва молочних дієтичних харчових продуктів використовують різні

білкові добавки: копреципітати розчинні та казецити харчові, концентрат білковий,

отриманий методом ультрафільтрації, концентрат сироватковий білковий, вироблений

методом ультрафільтрації та електродіалізу, сироватка демінералізована суха, отримана із

застосуванням методу електродіалізу, ізолят соєвого білка, суха гуманізована добавка.

Подається характеристика білкових добавок, їх фізико-хімічні і мікробіологічні

показники. В розділі викладена інформація про вуглеводні компоненти, вітаміни,

мінеральні та біологічно активні речовини. Докладно представлена характеристика

жирових добавок – молочного жиру, замінників молочного жиру, емульгаторів, олій.

Підручник супроводжується зручним довідковим апаратом - це тлумачний словник,

предметний покажчик, список літератури.

bottom of page