top of page

Технологія м’яса та м’ясопродуктів з елементами НАССР / Технологія молока та молочних продуктів з елементами НАССР

Технологія м’яса та м’ясопродуктів з елементами НАССР: навч. посіб./М.П.Головко та ін.; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків:Світ Книг, 2021.- 404 с.:іл.- Бібліогр.:с. 402-403 


Навчальний посібник підготовлений колективом авторів Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Видання призначене для студентів технологічних, товарознавчих факультетів вишів при вивченні літератури з товарознавства, основ переробки тваринної сировини та готової  м’ясної продукції. Відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціаліста студенти повинні засвоїти основні положення технології виготовлення ковбасних виробів та копченостей на м’ясопереробних підприємствах.    

У посібнику викладена характеристика основної сировини, харчових добавок, матеріалів, що використовуються у ковбасному виробництві; приведені вимоги до якості, зберігання продукції з дотриманням принципів системи контролю безпечності харчових продуктів (НАССР). Для більш зручного сприйняття  послідовності виробничих процесів приведені технологічні схеми виготовлення різних видів ковбасних виробів, дана характеристика окремих груп ковбас, копченостей та особливості їх рецептур. 

Матеріал навчального видання  згруповано у дві великі частини, кожна з них поділена на розділи.

Перша частина «Сировинна база м’ясної промисловості та організація забезпечення худобою» складається з розділів:

Основна сировинна база м’ясної промисловості України; забій і первинна переробка птиці, обробка продуктів забою тварин; оцінка якості туш та ветеринарно-санітарний контроль м’яса і продуктів забою; технологія переробки птиці; технологія переробки кролів; оброблення продуктів забою; оброблення кишкової сировини; переробка крові забійних тварин; оброблення жирової сировини; холодильна обробка та зберігання м’яса і м’ясопродуктів; обробка м’ясної сировини високим осмотичним тиском (соління); обробка шкур забійних тварин. 

Матеріал другої частини «Переробка м’яса та м’ясної сировини» висвітлює технологічні особливості виробництва ковбасних виробів та окремих видів ковбас, виробництво копченостей, виробництво м’ясних консервів та їх упакування. 


Технологія молока та молочних продуктів з елементами НАССР:навч. посіб./М.П. Головко та ін.; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків:Світ Книг, 2021.-290 с.:іл.


Для виконання завдань, що стоять перед молочною галуззю, необхідні знання сучасних методів обробки молока, переробки його на молочні продукти. Дисципліна «Технологія молока і молочних продуктів» входить до циклу професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів молочної промисловості.

Навчальний посібник може  бути корисним аспірантам, викладачам закладів вищої освіти, спеціалістам молочної промисловості.

У посібнику розглядаються питання, що визначають основні вимоги до якості молочної сировини, пропонується комплекс технологічних операцій для збереження натуральних властивостей свіжого молока, висвітлені напрями розвитку виробництва і використання різних видів пакувальних матеріалів. Викладені традиційні та інноваційні технології виробництва молочних продуктів. Наведені апаратурно-технічні схеми виробництва молочних продуктів.

Виділені розділи, що розкривають питання законодавчої бази стосовно якості та безпечності молока та продукції з нього. Адаптація законодавства України з питань безпечності харчових продуктів є складовою державної політики. Головна мета концепції системи НАССР передбачає систематичний аналіз якості від харчової первинної сировини до продажу готової продукції споживачу. 

 

Матеріал посібника укладено за розділами:

Історія і перспективи розвитку молочної промисловості 

Молочна сировина для молочної промисловості

Механічне оброблення молочної сировини

Матеріальний баланс і нормалізація продуктів у молочному виробництві

Теплове і вакуумне обробляння молочної сировини

Технологія питних видів молока та вершків

Бактеріальні закваски, препарати і концентрати для ферментованих молочних продуктів

Технологія кисломолочних продуктів

Технологія морозива

Технологія молочних консервів 

Технологія вершкового масла

Технологія натуральних сирів

Пакування молока і молочних продуктів

Санітарна обробка обладнання і тари.


bottom of page