top of page

М’ЯСО- МОЛОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
№2 2023 р.

Белінська, К.О. Дослідження впливу температури сушіння на органолептичні показники та

хімічний склад молока/ К.О. Белінська, Н.О. Фалендиш //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26,

№5. - С. 113-122 . - Бібліогр. в кінці ст.


Москалюк, О.Є. Математико-статистична оцінка досліджених показників інноваційних

м'ясних паштетів / О.Є. Москалюк, О.І. Гащук, Н.М. Бреус //Наукові праці НУХТ. - 2020. -

Т.26, №3. - С. 205-. - Бібліогр. в кінці ст.


Ощипок, І.М. Технологічні режими безпечної обробки м'ясної сировини під вакуумом/ І.М.

Ощипок //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 123-129. - Бібліогр. в кінці ст.


Пасічний, В.М. Дослідження впливу пастеризації на органолептичні, реологічні та фізико-

хімічні характеристики сосисок / В.М. Пасічний, Т.О. Хорунжа, М.М. Полумбрик //Наукові

праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №3. - С. 214-221. - Бібліогр. в кінці ст.


Юкало, В.Г. Протеоліз казеїнових фракцій ензимами лактококів / В.Г. Юкало, Л.А. Сторож,

Г.М. Семенишин //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 88-94. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page