top of page

М’ЯСО- МОЛОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
№3 2023 р.

Гарастовська, А.В. Маркетингова стратегія підприємств молочної галузі: сутність поняття

та особливості формування / А.В. Гарастовська, О.М. Пєтухова //Наукові праці НУХТ. - 2022.

- Т.28, №6. - С. 27-36. - Бібліогр. в кінці ст.


Дослідження впливу електроіскрового оброблення на білки молочної сироватки/ О.В.

Кочубей-Литвиненко, О.А. Білик, А.С. Дубівко и др //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26,

№5. - С. 182-189. - Бібліогр. в кінці ст.


Дослідження показника активності води паст кисломолочних/ У.Г. Кузьмик, Н.М.

Ющенко, О.О. Басс, І.М. Миколів //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 173-179. -

Бібліогр. в кінці ст.


Дослідження споживчих і функціонально-технологічних показників напівкопчених

ковбасок на основі баранини, виготовлених з використанням МПМО індичого та протеїну

насіння коноплі / В.М. Пасічний, С.Б. Божко, В.І. Тищенко и др //Наукові праці НУХТ. -

2022. - Т.28, №6. - С. 115-124. - Бібліогр. в кінці ст.


Красуля, О.О. Технологія плавлених сирів з використанням сухого сироваткового білкового

концентрату / О.О. Красуля, В.П. Олінчук //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №5. - С. 130-

137. - Бібліогр. в кінці ст.


Оценка эффективности практического использования дезинфектантов, полученных

химическим и электрохимическим способами/ Д.Д. Жерносеков, В.В. Сакович, В.Н. Штепа,

Н.А. Заец //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 24-35. - Библиогр. в конце ст. -

Статья на рус. яз.

bottom of page