top of page

М'ЯСО-МОЛОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Список нових надходжень

№2  2023   р.


637.5

В48

Віннікова, Л.Г. Основи птахівництва та переробки птиці/ Л.Г. Віннікова, Н.М. Поварова, О.В. Синиця. - К.: Освіта України, 2020. - 215 с.: іл. - Бібліогр.: с.214 . - ISBN 978-617-7366-89-7

У виданні представлені всі етапи переробки птиці: від вирощування, транспортування та первинної переробки до випуску готової продукції. Особливу увагу приділено питанням формування якості і безпеки продукції птахівництва з урахуванням запитів споживачів та вимог виробництва.


637.1

Т38

Технологія молока та молочних продуктів з елементами НАССР: нав. посіб/ М.П. Головко, І.Г. Власенко, Т.М. Головко, Т.В. Семко; Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Харків: Світ Книг, 2021. - 290 с.: іл. - Бібліогр.: с.273-274 . - ISBN 978-966-2678-71-0

Розглянуто вимоги до молочної сировини, механічне, теплове та санітарне оброблення обладнання і тари. Представлено матеріальний баланс і нормалізація у виробництві молочних продуктів, застосування різних видів пакувальних матеріалів. Викладено традиційні технології виробництва окремих видів молочних та молочно-кислих продуктів.


637.5

Т38

Технологія м'яса та м'ясопродуктів з елементами НАССР: навч. посіб./ М.П. Головко, І.Г. Власенко, Т.М. Головко, Т.В. Семко; Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Харків: Світ Книг, 2021. - 403 с.: іл. - Бібліогр.: с.4020403 . - ISBN 978-966-2678-70-3

У посібнику викладені питання та характеристики сировини, допоміжних матеріалів, м'яса та м'ясопродуктів із різних видів сільськогосподарських тварин.


637.1

Ч12

Чагаровський, О.П. Фальсифікація молока. Методи визначення. Практичні рекомендації: навч. посіб./ О.П. Чагаровський, Н.А. Ткаченко, Т.А. Лисогор; за ред. О.П. Чагаровського . - К.: НУХТ, 2017. - 119 с.: іл. - Бібліогр.: с.112-114 . - ISBN 978-966-612-189-2

Наведено детальний аналіз різних способів фальсифікації молока коров'ячого. Зазначено мету кожного зі способів фальсифікації, вплив на основні показники якості та властивості молока. Описано методи визначення всіх способів фальсифікації молока. Запропоновані інструкції та тести на визначення якості молока.


637.5

Я66

Янчева, М.О. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса і м'ясних продуктів: навч. посіб./ М.О. Янчева, Л.В. Пешук, О.Б. Дроменко. - К.: Центр учбової літератури, 2020. - 304 с. - Бібліогр.: с.303 . - Предм.покажч.: с.299-302

В посібнику розглянуто фізіологічні функції, будову, склад, фізико-хімічні та біохімічні властивості тканин м'яса. Особливу увагу приділено основним закономірностям процесів, що відбуваються з м'ясом після забою тварин, під час зберігання та  під впливом біологічних та фізико-хімічних факторів. Наведено основні властивості  м'яса та м'ясопродуктів сільськогосподарських тварин та птиці.

bottom of page