top of page

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Список нових надходжень

№8 2023 р.


32

Л55

Лизанчук, В. Інформаційна безпека України: підруч./ В. Лизанчук; Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Львів, 2017. - 727 с. - Бібліогр. в кінці розд. -Предм. покажч.: с.717-723 . - Імен. покажч.: с.702-716 . - ISBN 978-617-10-0389-7

Розкрито складові національно-інформаційної безпеки українського суспільства, розглянуто та осмислено основоположні принципи розвитку й утвердження України в умовах російської агресії та глобалізації світу.


61

П68

Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01.001-2014 / М-во внутрішніх справ. - К.: ПрофКнига, 2022. - 120 с.

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд.


658

С76

Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : [матеріали] Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09.06.2022 р.,  Полтава: зб/ Ін-т економіки та прогнозування, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, КНЕУ, Ун-т Isma (Латвія). - Полтава, 2022. - 393 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-616-186-7

В збірнику розглянуто теоретичні, методологічні й практичні аспекти, виклики та загрози розвитку економічних суб'єктів та держави в умовах воєнного стану. Висвітлено сучасний стан та перспективи розвитку економічної діяльності України. Розкрито питання співпраці влади, бізнесу та громадських інституцій у контексті цілей сталого розвитку.

bottom of page