top of page

ЦУКРОВА, КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВА ТА КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
№1 2023 р.

Борук, С.Д. Антиоксидантна здатність та органолептичні характеристики кондитерських

виробів з додаванням какао і керобів/ С.Д. Борук //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26,

№5. - С. 190-197. - Бібліогр. в кінці ст.


Визначення швидкості фільтрування суспензій у виробництві цукру/ С.В. Ткаченко,

К.О. Штангеєв, Є.В. Стичинський, Л.М. Хомічак //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28,

№5. - С. 37-45. - Бібліогр. в кінці ст.


Грама, М.П. Аналіз системи автоматизації випарної установки з нейромережевим

регулятором/ М.П. Грама, В.М. Сідлецький, І.В. Ельперін //Наукові праці НУХТ. - 2020. -

Т.26, №6. - С. 7-15. - Бібліогр. англ. мовою


Збагачення желейного мармеладу кальцієм завдяки використанню молока з метою

надання статусу функціонального харчового продукту / О.Л. Лисенко, С.В. Гирич, Ю.В.

Бондаренко, О.А. Білик //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 180-188. - Бібліогр.

в кінці ст.


Оптимізація технологічних режимів кислотного гідролізу картопляного крохмалю /

М.С. Алексєєнко, В.В. Літвяк, А.Г. Сиса та ін. //Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №3. -

С. 223-233. - Бібліогр. в кінці ст.


Удосконалення технології цукровмісного соргового сиропу з використанням

мембранних методів / Н.О. Григоренко, Н.А. Гусятинська, П.В. Вакулюк, В.В. Чібріков

//Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №1. - С. 142-152. - Бібліогр. в кінці ст.


Філоненко, В.М. Ефективність використання вторинних енергоресурсів в цукровому

виробництві/ В.М. Філоненко, С.М. Самійленко, І.С. Ярошевський //Наукові праці НУХТ.

- 2022. - Т.28, №6. - С. 73-84. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page