top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

(загальні питання)

Список нових надходжень

№5 2023 р.


663

Б40

Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: навч. посіб.- практикум/ В.В. Євлаш, Л.В. Газзаві-Рогозіна, І.С. Пілюгіна, Л.І. Сєногонова; Харківський держ. біотехнологічний ун-т, Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Харків: Світ Книг, 2022. - 157 с.: табл. - Бібліогр.: с.126-127 . - ISBN 978-966-2678-73-4

У посібнику викладено основні підходи до забезпечення безпеки харчових продуктів, подано класифікацію контамінантів у харчовій продукції, відображено шляхи забруднення ними їжі. Розроблено конкретні рекомендації щодо виробництва та застосування нових продуктів і харчових добавок, їх санітарно-гігієнічні оцінки.


64

Е88

Етнічна кулінарія: навч. посіб./ А.А. Мазаракі , М.Ф. Кравченко, Т.І. Юдіна и др; за ред. А.А. Мазаракі ; КНТЕУ. - К., 2021. - 456 с.: іл. - Бібліогр.: с.451-455 . - ISBN 978-966-629-929-4

У навчальному посібнику розглянуто формування характерних особливостей національних кухонь народів світу. Наведені дані про використання традиційної продовольчої сировини, способи кулінарно-технологічної обробки найбільш відомих національних кухонь народів європейських країн, країн Азії, Африки, Америки, Австралії та Океанії.


61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України = One health and nutrition problems of Ukraine: зб., №1(56)/ редкол.: М.Г. Проданчук,  Л.І. Власик,  Г.І. Петрашенко,  А.П. Герілович,  Т.С. Грузева; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К., 2022. - 76 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст. -  Ст. укр. та англ. мовами.

В збірнику опубліковані статті з питань гігієни, токсикології, дієтології, безпечності харчових продуктів.


61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України = One health and nutrition problems of Ukraine: зб., №2(57)/ редкол.: М.Г. Проданчук,  Л.І. Власик,  Г.І. Петрашенко,  А.П. Герілович,  Т.С. Грузева; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К., 2022. - 117 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст. - Ст. укр. та англ. мовами

В збірнику опубліковані статті з питань гігієни, токсикології, дієтології, безпечності харчових продуктів.


ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

(загальні питання)

Список нових надходжень

№6 2023 р.


663

І-66

Інноваційні технології харчових виробництв: моногр/ В.А. Піддубний, М.Ф. Кравченко, А.О. Чагайда, С.В. Красножон; за ред. В.А. Піддубного; НУХТ, КНТЕУ. - К.: Кондор, 2021. - 372 с.: іл. - Бібліогр.: с.354-372 . - ISBN 978-617-7458-40-0

В монографії наведено результати аналізу сукупностей енерго-матеріальних потоків, удосконалення процесів енерго- і масообміну у виробництві солоду, технологій забезпечення довготривалого зберігання харчової продукції, способів фасування напоїв. Проаналізовано взаємозв'язки між геометричними параметрами упаковок. Розглянуто технології енергозбереження бродильних технологій та їх апаратурного оформлення. Пропонуються напрямки інновацій щодо традиційних технологій харчових виробництв.


663

О-46

Оздоровче харчування: навч. посіб./ П.О. Карпенко, Н.В. Притульська, М.Ф. Кравченко и др; за ред. П.О. Карпенка; КНТЕУ. - К., 2019. - 628 с.: табл. - Бібліогр.: с.626-627 . - ISBN 978-966-629-922-5

У посібнику розглянуто теорії харчування, традиційні та окремі нетрадиційні види харчування, висвітлені  загальні підходи до організації і технології раціонального і лікувального харчування  відповідно до  сучасних досягнень нутріціології. Розглянуто сучасні принципи та методики дієтотерапії при найбільш поширених захворюваннях. Наводяться чинні нормативні документи, що використовуються в організації оздоровчого та лікувального харчування.


663

О-75

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підруч./ К.О. Самойчук, В.С. Бойко, В.О. Олексієнко и др; за ред. К.О. Самойчука; Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. - К.: ПрофКнига, 2020. - 428 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7762-05-7

В підручнику висвітлені питання загальної методології проектування та розрахунку технологічного обладнання харчових і переробних виробництв: машини і обладнання для механічного впливу на перероблювану сировину, обладнання для різання, подрібнення харчових продуктів та овочів, сепарування сумішей, гомогенізації продуктів та інших процесів.


663

Т51

Токсикологія продуктів харчування: підруч/ С.А. Воронов, Ю.Б. Стецишин, Ю.В. Панченко, А.М. Когут; за ред. С.А. Воронова; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид., допов. - Львів: Львівська політехніка, 2020. - 568 с.: табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Висвітлено теоретичні основи харчової токсикології, токсикологічну  дію забруднювачів харчових продуктів на організм людини. Наведено дані щодо канцерогенної, мутагенної  та тератогенної дії токсикантів, а також проблем харчової алергії та дисбалансу компонентів їжі.


663

У67

Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів: моногр/ Б.В. Єгоров, В.В. Немченко, Т.В. Аверіхіна и др; за заг. ред. В.В. Немченко; Одеська національна академія харчових технологій. - Одеса: Фенікс, 2013. - 447 с.: рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-438-690-3

У монографії розглянуто сучасні теоретичні та методичні підходи до застосування економічного аналізу та аудиту для забезпечення ефективної діяльності та конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості України з метою управління економічною безпекою.


ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

(загальні питання)

Список нових надходжень

№7 2023 р.


61

Є33

Єдине здоров'я та проблеми харчування України: зб., №1(58)/ редкол.: М.Г. Проданчук,  Л.І. Власик,  Г.І. Петрашенко,  А.П. Герілович,  Т.С. Грузева; Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя. - К.: Медицина України, 2023. - 79 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

До збірника ввійшли статті з питань аналітичної хімії, гігієни, токсикології, безпечності харчових продуктів, дієтології.


663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 29. №1/ Національний університет харчових технологій; редкол.: Агота Райшене,  Атанаска Тенєва,  А. Заїнчковський,  А. Ладанюк,  А. Маринів; НУХТ. - К., 2023. - 202 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в галузі харчових виробництв та суміжних галузях наук.


663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Том 29. №2/ Національний університет харчових технологій; редкол.: Агота Райшене,  Атанаска Тенєва,  А. Заїнчковський,  А. Ладанюк,  А. Маринін . - К., 2023. - 198 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень в харчовій галузі та суміжних галузях наук.


663

Н35

Національний університет харчових технологій.

Наукові праці Національного університету харчових технологій/ Національний університет харчових технологій; редкол.: Агота Райшене,  Атанаска Тенєва,  А. Заїнчковський,  А. Ладанюк,  А. Маринін. - К., 2023. - 184 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковані статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі харчових виробництв та суміжних галузях наук.

bottom of page