top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№1 2023

Болгова, Н.В. Міжнародна комунікація в питаннях безпечності харчових продуктів

/Н.В. Болгова //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №5. - С. 17-25. - Бібліогр. англ.

мовою


Вплив профілювання конічної частини стрижня ізолятора на максимальну напруженість

електричного поля в його цементно-піщаному закладенні / В.О. Бржезицький, Я.О.

Гаран, М.Ю. Лапоша, І.М. Маслюченко //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №6. - С. 86-

92. - Бібліогр. в кінці ст.


Гавва, О.М. Функціонально-орієнтоване проєктування машин пакування харчових

продуктів у контексті технологій замкненого циклу/ О.М. Гавва, Л.О. Кривопляс-

Володіна, С.В. Токарчук //Наукові праці НУХТ. - 2022. - Т.28, №6. - С. 85-95. - Бібліогр. в

кінці ст.


Гаврющенко, К.О. Експериментальна оцінка можливої токсичності етилстеарату за умов

використання його як харчового продукту /К.О. Гаврющенко, Ф.Ф. Гладкий, Т.В. Горбач

//Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т.26, №6. - С. 189-196. - Бібліогр. в кінці ст.


Данилкович, А.Г. Модифікація колагенвмісних матеріалів для формування водостійких

виробів / А.Г. Данилкович, Н.Б. Хлєбнікова //Наукові праці НУХТ. - 2019. - Т.25, №5. - С.

7-14. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page