top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№1 2024

Взаємозв'язки між формуванням мікоризи та ендофітних рослино-грибних асоціацій, їхній вплив на рослини/ А.С. Кислинська, О.В. Надкернична, Є.П. Копилов, Г.В. Цехмістер //Аgricultural Science and Practice. - 2023. - Vol.10, №1. -  С. 54-75. - Ст. англ. мовою

Ефективність застосування рістстимуляторів та мікроелементів у  технології вирощування гороху/ С.П. Дворецька, О.Г. Любчич, Т.В. Каражбей, М.І. Шевчук //Землеробство та рослинництво: теорія і практика. - 2023. - Вип.3 (9). -  С. 70-77. - Бібліогр.: с.75-76.

Притульська, Н.  Продукти геродієтичного признчення: споживчі очікування та вподобання/ Н. Притульська, Д. Антюшко, В. Лазоренко //Товари і ринки. - 2023. - №1. -  С. 41-53. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Федорова, Д.  Харчування в закладах освіти: впровадження систем НАССР/ Д. Федорова, О. Вітряк, Т. Марцин //Товари і ринки. - 2023. - №3. -  С. 53-64. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

Юдіна, Т.  Харчова і біологічна цінність безглютенових кексів з концентратом сколотин/ Т. Юдіна, О. Безрученко //Товари і ринки. - 2023. - №1. -  С. 54-62. - Бібліогр. в кінці ст. - ДНТБ

bottom of page