top of page

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (загальні питання)
№11 2023

Бужанська, М.В. Реологічні властивості та ретроградація взірців нативного та модифікованого крохмалю/ М.В. Бужанська, А.С. Пушак //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №2. -  С. 101-112. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою.


Дударєв, І.М. Вплив рослинних інгредієнтів на органолептичні та фізико-хімічні показники салатних заправок / І.М. Дударєв, О.В. Кузьмін //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №2. -  С. 124-138.. - Бібліогр. в кінці ст. англ. мовою


Страшинська, Л.В. Методичні підходи до визначення рівня продовольчої безпеки держави/ Л.В. Страшинська, О.О. Шеремет, О.М. Михайлик //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №2. -  С. 48-60. - Бібліогр. в кінці ст.


Формування споживчих властивостей високобілкових напівфабрикатів із культивованих грибів  / Г.О. Сімахіна, Н.В. Науменко, О.М. Межубовський, С.В. Камінська //Наукові праці НУХТ. - 2023. - Т.29, №1. -  С. 130-140. - Бібліогр. в кінці ст.

bottom of page